GDP i GNP na primjeru BiH

Trendovi 2005-2010/11


Research Paper (postgraduate), 2013

18 Pages, Grade: 20/20


Excerpt

Inhaltsverzeichnis

1. Uvod

2. GDP BiH
2.1. GDP PER CAPITA
2.2. GDP PO DJELATNOSTIMA
2.3. GNP
2.4. GNP PER CAPITA
2.5. RAST GDP-A I GNP-A

3. BiH I SVIJET

4. OČEKIVANJA U 2013

5. ZAKLJUČAK

LITERATURA

1. Uvod

Makroekonomski indikator koji pokazuje vrijednost finalnih dobara i usluga proizvedenih u zemlji tokom godine, izraženo u novčanim jedinicama je Bruto domaći proizvod (engleski Gross domestic product, GDP). To je glavni makroekonomski pokazatelj. Mjerenje GDP je veoma važno. Njime se daju prikazati ekonomski rast, nezaposlenost, inflacija itd.

GDP se izražava kao tok proizvodnje. To je zbir osobne potrošnje (C), ivesticija (I), državna potrošnja (G) i razlika izvoza i uvoza(X). Isti GDP se dobije i kao tok prihoda odnosno troškova tj. kada se saberu najamnine (w), kamate (i), renta (R), Profit (Pf), Amortizacija (Dp) i indirektni porezi (T). Vrijednost intermedijarnih dobara (dobra koja se koriste kao sirovine ili poluproizvodi za proizvodnju drugih dobara) kao ni transferna plaćanja (npr. socijalna pomoć) nisu obuhvaćeni u GDP-u.

Bruto nacionalni proizvod (engleski Gross national product, GNP) razlikuje se od GDP-a po tome što uzima u obzir vrijednost finalnih dobara i usluga koje su proizveli svi državljani neke države, bez obzira na mjesto stvaranja tih dobara i usluga. To je suma novčane vrijednosti osobne potrošnje (C), bruto investicija (I), državnih kupovina dobara i usluga (G) , neto izvoza (X) i neto faktorskih plaćanja (NFP). GNP je dakle: GNP = C + I + G + X + NFP.[1] GNP se koristi u različite svrhe, no najvažnija je ona kojom se mjere dostignuća privrede.

Kritizirajući GDP Američki senator, R. Kenedy je svojevremeno između ostalog izjavio kako GDP ne uzima u obzir zdravlje djece, niti kvalitet njihovog obrazovanja, ili radost njihove igre. Da ne uključuje ljepotu poezije, ne mjeri ljusku hrabrost, mudrost, niti odanost prema svojoj zemlji. Da mjeri sve, osim onoga zbog čega vrijedi živjeti. Međutim, s druge strane, postavlja se pitanje zašto zemlje sa visokim GDP-om pružaju djeci bolju zdravstvenu zaštitu, kvalitetnije obrazovanje, bolji obrazovni sistem i zašto više stanovnika nauče da čitaju i da uživaju u poeziji.[2] Kako mjeriti sposobnost da se stekne ono što je neophodno za dostojan život?

2. GDP BiH

U obračunu Bruto domaćeg proizvoda za Bosnu i Hercegovinu primjenjuju se metodologija Ujedinjenih nacija «Sistem nacionalnih računa 1993» – SNA93 i njena evropska verzija «Evropski sistem nacionalnih računa 1995» – ESA95.

Za izvođenje obračuna Bruto domaćeg proizvoda za BiH se koriste raspoloživi statistički podaci poslovnih subjekata (preduzeća, banaka, osiguravajućih društava, ustanova, tijela uprave i ostalih subjekata) koji su rezidentni na prostoru Bosne i Hercegovine, kao i podaci o poljoprivrednoj i nepoljoprivrednoj proizvodnji (gazdinstva i radnje) koja se obavlja u okviru domaćinstva.

Obračun se izvodi na osnovu podataka poslovnih subjekata registrovanih i raspoređenih prema Klasifikaciji djelatnosti, koja je usklađena sa evropskom NACE – Rev. 1.1 klasifikacijom. Poslovni subjekti su za obračun GDP-a grupisani u područja djelatnosti kao institucionalne jedinice, prema sjedištu i pretežnoj djelatnosti preduzeća, a ne prema jedinicama homogene aktivnosti (jedinice u sastavu).

Preračunavanje GDP–a u američke dolare vrši se po prosječnom godišnjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, a obračun GDP-a po stanovniku na osnovu procijenjenog ukupnog broja stanovnika sredinom godine.[3]

Bruto domaći proizvod (GDP), obračunat prema proizvodnom pristupu u tekućim cijenama, procijenjen je u iznosu od 25.449.003.887,65 KM u 2011. godini. Bruto domaći proizvod u stalnim cijenama za 2011. godinu procijenjen je u iznosu od 11.420.740.377,45 KM.

GDP BiH u tekućim cijenama je narastao sa 15.785.974.000,00 iz 2005 godine. Pozitivno i ohrabrujući ekonomski rast trajao je do 2009., kada zbog globalne recesije dolazi do znatnog pada GDP-a (grafikon 1). Od tada se BiH oporavlja i GDP će u narednim godinama usporeno rasti.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

2.1. GDP PER CAPITA

GDP po stanovniku je proizvod podijeljen s populacijom sredine godine. GDP je zbroj bruto dodane vrijednosti svih rezidentnih proizvođača u privredi plus porezi na bilo koji proizvod i minus bilo kakve subvencije koje nisu uključene u vrijednost proizvoda. Izračunava se bez odbitaka za amortizaciju proizvedene imovine ili za iscrpljivanje ili uništavanje prirodnih resursa (grafikon 2).

Grafikon 2: GDP BiH per capita

GDP se mjeri i po principu pariteta kupovne moći (PKM). PKM GDP je proizvod pretvoren u međunarodne dolare pomoću pariteta kupovne moći.[4]

Međunarodni dolar ima istu kupovnu moć u odnosu na GDP-a kao američki dolar u SAD-u. GDP po cijenama za kupca zbroj je bruto dodane vrijednost svih rezidentnih proizvođača u privredi plus porezi na bilo koji proizvod i minus bilo kakve subvencije koje nisu uključene u vrijednost proizvoda. Izračunava se bez odbitaka za amortizaciju proizvedene imovine ili za iscrpljivanje ili uništavanje prirodnih resursa. Podaci su u konstantnim međunarodnim dolarima iz 2005.

Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2011. godini iznosio je 4.820,67 tekućih američkih dolara. U istoj godini zabilježen je PKM GDP u iznosu od 7607,48 (stalnih američkih dolara iz 2005.).

2.2. GDP PO DJELATNOSTIMA

Bruto domaći proizvod (GDP) privrede predstavlja zbroj dodane vrijednosti po svim proizvođačima. Dodana vrijednost je bruto proizvodnje od proizvođača umanjena za vrijednost potrošnje poluproizvoda i usluga u proizvodnji, prije obračuna za potrošnju fiksnog kapitala u proizvodnji. Doprinos svake industrijske grane rastu vrijednosti privrede mjeri se rastom dodane vrijednosti industrijske grane.

U proizvodnim djelatnostima [5] (poljoprivreda, ribarstvo, rudarstvo, prerađivačka industrija, snadbijevanje električnom energijom i građevinarstvo) stvara se 34,2 posto dodane vrijednosti a u uslužnim djelatnostima 65,8 posto. Najveći učešće u GDP ima dodana vrijednost stvorena u trgovini (13,3 posto), prerađivačkoj industriji (11,2 posto), javnoj upravi (9,3 posto), kao i poslovanju nekretninama (9,1 posto).

Posmatrano po djelatnostima pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u građevinarstvu (15,2 posto), javnoj upravi (3,2 posto), ribarstvu (36,3 posto), poljoprivredi (1,4 posto) i rudarstvo (1,4 posto).

[...]


[1] P. A. Samuelson i W. D. Nordhaus, "Ekonomija", Mate, Zagreb, 2007

[2] N. Gregory Mankiw: „Principles of Macroeconomics“, Mate Series, Vol. 5, Cengage Learning, 2008, str. 215

[3] Z. Milinović et al.: “Nacionalni račun“, Agencija za statistiku BiH, Sarajevo, decembar 2011

[4] T. Gelo „Interkonekcija potrošnje energije i rasta GDP-a“, Ekonomska misao i praksa, No.1, Juni 2010.

[5] Ekonomski trendovi u BiH: http://www.dep.gov.ba/dep_publikacije/ekonomski_trendovi/?id=123, 23.12.2012.

Excerpt out of 18 pages

Details

Title
GDP i GNP na primjeru BiH
Subtitle
Trendovi 2005-2010/11
College
Internacionalni Univerzitet Travnik  (Sveučilište/Univerzitet "Vitez" Travnik)
Grade
20/20
Author
Year
2013
Pages
18
Catalog Number
V208142
ISBN (eBook)
9783656362043
File size
1553 KB
Language
Croatian
Notes
Bosanski/Srpski
Tags
trendovi
Quote paper
Esad Kokic (Author), 2013, GDP i GNP na primjeru BiH , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208142

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: GDP i GNP na primjeru BiHUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free