Vitaminler, Mineraller ve Sagligin Gizemleri

2. erweiterte Auflage


Elaboration, 2016

53 Pages


Excerpt

ÖNSÖZ

INSAN VUCUDU YAPISAL FONKSIYONLARINI YERINE GETIRMEKIÇIN HAVA (OKSIJEN) GUN ES VE SU DAN BA?KA KARBONHÏDRATLARA ,PROTEÎNLERE,YAGLARA DA ¡HTÎYAÇ DUYMAKTADIR.

INSAN VÜCUDU KENDÌNDE VEYA VÜCUTTA BULUNAN BAZIBESÍNLERÍ KENDÌ ÏÇÏNDE DEGÌ$ÌME UGRATARAK GEREKLÌ BESiNLERÏN VE GIDALARIN BÎR KISMINIAZ MÌKTARDA DA OLSA KENDÎSÎ QE§¡TL¡ HORMONLAR VE SALGILAR YARDIMIYLA ÜRETEBÍLMEKTEDÍR.

SAGLILKLI BÎR ÎNSAN VÜCUDU IÇIN GEREKLÌ OLAN VE VÜCUTTAKÎ " OTO KONTROL SÌSTEMÌNÌN " KENDiSÌNÌN DEGÌSiM METOTLARIYLA ELDE EDEMEDÌGÌ VEYA YETERÌNCE KENDÌSÌNÌN ÜRETEMEDÍGÍ VE BUNLARIN DISARIDAN GIDALARLA,BESÌNLERLE ALMAKZORUNDA OLDUGU VÌTAMÌNLERE,MÌNERALLERE,MADENLERE VE ESER ELEMENTLERE DE ÌHTÌYACI VARDIR.

ÖYLEYSE SAGLIKLIÍNSAN ORGANÌZMASI IÇIN KARBONHÌDRATLARIN,PROTEÌNLERÌN VE YAGLARIN YANINDA VÌTAMÌNLERE .MÍNERALLERE .MADENLERE VE ESER ELEMENTLERE DE ¡HTÎYAÇ DUYDUGU BÌR EZLEMDÍR.

INSAN VÜCUDUNUN GEREK KENDÌ YAÇAMINISÜRDÜRMESÎ VE GEREKSE ÏÇERÏDEN VE DIÇARIDAN GELEN VE GELEBÌLECEK HERTÜRLÜ MÌKROPLARA VE HASTALIKLARA KARÇISAVUNMA SÌSTEMÌNÌN GELÌ$MESÌ VE SAVAÇMASI IÇIN BU VÌTAMÌNLERE ,MÌNERALLERE VE MADENLERE ¡HTÎYAÇ DUYMAKTADIR.

ÎNSAN VÜCUDUNDA BULUNAN EN KÜÇÜK BÌRÌMLER HÜÇRELERl'Ml'ZDiR VE INSAN VÜCUDU MÌLYONLARCA , MÎLYARLARCA HÜÇRELERDEN OLUÇMAKTADIR.BU HÜÇRELERÎN ” HEPSÌNÌN KENDÌNE ÖZGÜ BÎR ÇALISMA ORTAMI VE " O ANKÎ " DURUMA GÖRE ” ¡HTÎYAÇ DUYDUGU VÌTAMÌNLERE ,MÌNERALLERE,MADENLERE VE ESER ELEMENTLERE SAHÎP OLMAK ZORUNDADIR.

EGER KARÇILAMAK ZORUNDA OLDUGU BU ÎHTÎYAÇLARINI GEREKLÌ DÜZEYDE VE ORTAMDA BULAMADIGI ZAMAN HÜÇRELER G0REVLERÌNÌ YERÌNE GETÌREMEYECEKLERDÌR.KESÌLMÌ$ ENERJÎ HATLARI GÍBÍ ORGANiZMADAKiiLETiSÎM VE ETKÌLE$ÌM AGLARI YOK OLACAGINDAN ÎÇERÎDEN VE DIÇARIDAN GELEN VE GELEBÌLECEK OLAN HERTÜRLÜ MÌKROPLARA VE HASTALIKLARA KARÇI SAVUNMASIZ DURUMA DÜÇMEKTEYÎZ.

BURADAN SUNU RAHATLIKLA ÇIKARABÎLÎRÎZ.:SAGLIKLI BIR INSAN ORGANÌZMASININ " HASTALANMASI " YETERÌNCE VE GEREKTÌGÌ KADAR VÌTAMÌNLERÌ.MÌNERALLERÌ.MADENLERÌ VE ESER ELEMENTLERÎ ALMADIGIMIZ VE ALAMADIGIMZ ÎÇINDÎR.

SÌMDÌ BU GEREKLÌ VE ZARURÌ OLAN " $U ANA KADAR TESPÎT " ED¡LEB¡LM¡$" ViTAMiNLERi.MiNERALLERi.MADENLERi ÜSTLENMÎÇ OLDUKLARI G0REVLERÌNÌ VE ÖZELLÏKLERÏNÏ SAGLIK SEKTÖRÜNDE ÇALISMIS VE ÇALIÇAN UZMANLARIMIZIN " AFFINA SIGINARAK "TEK TEK ANLATMAYA ÇALIÇACAGIM.

BAÇTA SiZ ÖGRENCÏARKADASLARIMA VE SAGLIK PERSONELLERÎNE FAYDALI OLABÌLÌRSEM NE MUTLU BANA.

iNSAN VÜCUDU ÇOK ÇOK KOMPLiKE BÌR SISTEME SAHÍPTÍR. BU KOMPLÎKE SÎSTEMDE BÎRÇOK ORGAN BULUNMAKTA VE HER ORGANIN G0REVÍ,Í?LEYÍ?Í,QALI?MASI VE KENDÍNÍ YENÍLEMESÍ BASLI BASINA BÍR SiSTEM OLMAKLA BÎRLÎKTEAYNI ZA MANDA HER ORGANDA MÎLYONLARCA VE MÎLYONLARCA HÜÇRELERDEN TEÇEKKÜL OLUPVE HER HÜÇRENÎN DE YAPISI,?EKLÎ,?EMASI,GÔREVÎ,ÇALI?MASI, ÎÇLEVLERÎNÎ YERÎNE GETÌRMESÌ FARKLIFARKLI OLUP BÌR AHENK ¡ÇINDE ÇALIÇAN SÎSTEMLER BÜTÜNÜ OLARAK DA KABUL EDEBÌLÌRÌZ.

KARBONHIDRATLAR.YAGLAR VE PROTEINLER INSAN VUCUDUNA ENERJI SAGLAYAN,ENERJI URETEN BESÌNLER GURUBUNDAN OLUP

ANA BESiN KAYNAKLARI OLARAK ¡FADE EDÍLÍRLER.( MAKRO GIDALAR )

YAPILAN ARAÇTIRMALAR GÔSTERMͧTÍR Kl INSAN VÜCUDUNDAKÍ ENERJÍNÍN :

( % 50 VE % 60 ) §1 " KARBONHÍDRATLARDAN " ,

( % 25 VE %30 ) ZU "YAGLARDAN "

(% 10 VE %15) §Í " PROTEÍNLERDEN " ÜRETÍLDÍGÍ TESPÍT EDÍLMͧTÍR.

DiGER TARAFTAN VÍTAMÍNLER ,MÍNERALLER,MADENLER VE ESER ELEMENTLER INSAN VÜCUDU ÎÇIN " ENERJI " ÜRETMEZLER FAKAT INSAN " ORGANÍZMASININ

"OLMAZSA OLMAZI " ELEMENTLERÍ " OLUP MÍKRO GIDALAR VE MÍNERALLER OLARAK ADLANDIRILIR.

BU MIKRO GIDALARA VE MÍNRALLERE ÇOK AZ ¡HTÎYAÇ DUYULMAKLA BERABER " OLMADIKLARINDA " VÜCUT FONKSÎYONLARININ ÇALISMADIGI DA BÎR GERÇEKTÎR.

FONKSÎYONLARINI YERÎNE GETÎREMEYEN VÜCUT ORGANLARI, DISARIDAN VE ÎÇERDEN GELEBÎLECEK HER ÇE?ÎTBAKTERi,VÎRÜS VEHASTALIKLARA DAVETÎYE ÇIKARMAKTADIR.

ÇÜNKÜ HERÇE§ÎT VITAMÍN VE MÍNERALLERÍN KENDÍLERÍNE ÖZGÜ GÖREVLERI VE FAYDALARI VARDIR. ÖRNEGIN BÜYÜME,GELi§ME,VÜCUDUN SAVUNMA SÍSTEMÍNÍN GÜÇLENMESÎ,HÜÇRE PARÇALANMASI ,HÜÇRELER ARASI ÍLETͧÍM ,KANDA VE KANAOKSÍJEN TEMÍNÍ,PROTEÍNLERÍN, YAGLARIN VE KARBONHÍDRATLARIN DEGͧÍMÍ ÎÇÎN BU MÍKRO VÍTAMÍNLERE,MÍNERALLERE VE MADENLERE ¡HTÎYAÇ DUYMAKTAYIZ.

NOT:

YAPILAN ARA§TIRMALAR §UNU DA GOSTERMI§TIR Kl BAZI " DEPRESYON,BUNALIM,CAN SIKINTISLHUZURSUZLUK " DURUMLARINDA VE HASTALIKLARDA TEDAVÍ EDÍCÍ NÍTELÍKTE FAYDA SAGLAMAKTADIRLAR.

ÇÜNKÜ: BAZI VÍTAMÍNLER VE MÍNERALLER MERKEZÍ SÍNÍR SÍSTEMÍNÍ DOLAYLI VE DOLAYSIZ OLARAK ETKÍLEMEKTE ,ΒΑΖΙ HORMON VE SALGILARIN ÜRETÍLMESÍNÍ VE SALGILANMASINI SAGLAYARAK ÍNSANDA POSITIF BÌR ETKi YARATMAKTADIR.BU VÍTAMÍNLER VE MÍNERALLER: TÜM "B " VÍTAMÍNLERÍ " C" VÌTAMÌNÌ " D " ViTAMiNi ,KALSiYUM,MAGNEZYUM,ÇÎNKO,iYOT VE SELENYUM OLARAK SIRALAYABÌLÌRÌZ.

NOT:

" C " VE " E " ViTAMiNLERi BÌRLÌKTE HÜÇRE YENÌLENMESÌ VE HÜÇREERDE BULUNAN ZEHÌRLÌ ATIKLARIN VE KALINTILARIN HÜCRELERDEN VE DOLAYISIYLA VÜCUTTAN ATILMASINDA ÔNEMLÍ ROLLER ÜSTLENDÍGÍ TESPÌT EDÌLM̧TÌR.

ViTAMINLER VE MÌNERALLER :

1: TAKVÌYE EDÌCÌ BESÌNLER VE MÌNERALLER OLARAK KULLANILIR.
2: HASTALIKLARA VE MÌKROPLARA KAR§I KORUNMAKÎÇÎN TEDBÌR AMAÇLI KULLANILIR.
3: ÇE§ÎTLi HASTALIKLARIN TEDAVÌSÌ BE BERTARAF EDÌLMESÌ IÇIN KULLANILIRLAR.

BA§TA ÌNSAN VÜCUDUNUN " VÎTAMÎNERLERE" YANÌ " A" VÌTAMÌNÌNE , "E " VÌTAMÌNÌNE " C " VÌTAMÌNÌNE VEDE CÌNKOYA,SELENYUMA,VE DEMÌRE ¡HTÍYACI VARDIR BUNLARIN HEPSÌNE BÌRDEN

" VÎTAMÎNERLER " OLARAK ADLANDIRABÌLÌRÌZ.BU " VÌTAMÌNERLERÌ " YETERÌNCE VUCUDUMUZDA TEMÌN ETMEZSEK HERÇEÇIT VÍRÜS VE MÌKROPLARA KAR§I DÌRENCÌMÌZ SIFIRA ÌNDÌRGENM̧ OLUR.

GENEL OLARAK VITAMINLER : " YAGDA ÇÔZÜNEBÎLEN VITAMINLER" VE " SUDA ÇÔZÜNEBÎLEN VITAMINLER " OLARAK ÎKÎ GURUPTA TOPLANIRLAR:

A: YAGDA ÇÔZÜNEBÎLEN VITAMINLER:

VITAMÍN "A"

VITAMÍN "D"

VITAMÍN "E"

VITAMÍN "K"

B: SUDA ÇÔZÜNEBÎLEN VITAMINLER:

VITAMÍN " B1 "

VITAMÍN "B2"

VITAMÍN "B3"

VITAMÍN "B5"

VITAMI "B6"

VITAMÍN " B7 ( VITAMÍN " H" )

VITAMÍN "B12"

VITAMÍN " BiYOTiN "

VE VITAMÍN " C "

SÏMDÏ BU VÌTAMÌNLERÌ TEKER TEKER ¡NCELEYELÍM: 1:

VITAMIN "A " (RETINOL)

VUCUDUMUZUN HER TURLU IÇ VE DIÇ ETKENLERE KARÇI SAVUNMA MEKANIZMASI IÇIN OLMAZSA OLMAZ BIR ViTAMiNDIR.AYRICA SAGLIKLI DERI ,CÌLT VE SAÇ YAPISI IÇIN DE GEREKLÌ BÌR VÌTAMÌNDÌR.DÌGER TARAFTAN GÖZLERiMiZ IÇIN DE ÇOK FAYDALI BÌR VÎTAMÎNDÎR.ÇÜNKÜ :GÖZ TABAKASI VE GÖZÜN YAPISI ÌTÌBATIYLA DIÇARIDA OLÚP BÌTEN HERÇEYI GÖZ DOKULARI VE GÖZ SÌNÌRLERÌYLE BEYÌNE ULAÇTIRDIGI IÇIN KENDi IÇYAPISI VE YAPMIÇ OLDUGU ÖDEV VE GÔREVLERÍ NETÌCESÌNDE ÇOK FAZ LA "A" VÌTAMÌNÌ TÜKETMEKTEDÍR.KISACASI "A" VÌTAMÌNÌ G0ZLERÌMÌZ IÇIN BÌR EZLEMDÌR.

AYRICA SAGLIKLI BÌR KANYAPISINA,SAGLIKLI ḐLERE,SAGLIKLI TINAKLARA,SAGLIKLI KAN OLUÇUMUNDA,HÜÇRE YENÌLENMESÌNDE ,SAGLIKLI KEMÌKLERE VE KEMÌKSÌ BÜTÜN ORGANLARA VE DE VÜCUDUMUZDAKÍ SEX HORMONLARINI HAREKETE GEÇIREREK SAGLIKLI BÌR CISELYAÇAM VE ÜREME SÌSTEMÌNi SAGLAYARAK BÌYOLOJÌK VE PÌSKOLOJÌK OLARAK ZÌNDE OLMAMIZI SAYLAYAN ÇOK ÖNEMLI BÌR VÌTAMÌNDÌR.

A" VITA MINI BULUNAN BESINLERIMIZ:

KARACÌYER ( DANA CÌGERÌ)

HAVUÇ VE ISPANAK ΤΑΖΕ BE YAZ PEYNÌR KELEM ( LAHANA )

KAYISI,

YUMURTA SARISI VE

SOMON BALIGINDA MEVCUTTUR.

EGER GUÇLU BIR HAFIZAYA SAHIP OLMAK ISTERSEK " B1" VITAMININE ÇOK IHTIYAÇ DUYARIZ.

HAFIZANIN VE BEYNÍN ALGILAMASI VE ALGILANAN BÍLGÍLERÍN HÜÇRELERDE SAKLANMASI,UZUN SÜRELERDE HAFIZADA TUTULABÍLMESÍ,ÔGRENMEYÍ VE ÖGRETMEYI KOLAYLAÇTIRMAKVE DE EDÍNÍLEN BÍLGÍ VE TEÇRÜBELERÎ TAM ANLAMIYLA KAVRAMAK VE SAHIP OLMAK ISTERSEK "B1" VÍTAMÍNÍNÍ HIÇ EKSÍK ETMEMEMÍZ GEREKLÍDÍR.

DÍGER TARAFTAN SAGLAM VE DENGELÍ BIR SÍNÍRSÍSTEMÍNE ,VÜCUDUMUZ VE DERÌDE OLU§AN YARA VE KESiKLERiN ÇABUK ¡YÍLE§MESÍNDE,SAGLAM BÍR KALPKASLARI VE KALP YAPISINA,ÍY¡ BIR SÍNDÍRÍM SISTEMINE VE DOLAYISIYLA ALMI§ OLDUGUMUZ KARBONHÌDRATLARIN DENGELÍ BÍR §EKÍLDE KULLANILARAK ( YAKILARAK) VÜCUTTA BÍRÍKEN VE BÍRÍKECEK OLAN " KARBONHÍDRAT POSALARININ " VÜCUTTAN ATILMASINDA VE DE SOGUK HAVALARDA ܧÜMEY¡ ENGELLEMEK IÇIN "B1 " VÍTAMÍNÍNE ÎHTÎYAÇ DUYMAKTAYIZ.

NOT:

A?IRI SÍTRES ALTINDA BULUNAN KÍMSELERÍN .ASIRI BÍR ?EKÍLDE ÇAY,KAHVE,SÍGARA, TÜKETENLERÍN VE DE DOGUM KONTROL HAPLARI KULLANAN KADINLARIN EN ÇOK TERCÍH EDECEGÍ VÍTAMÍNLERDEN BÍRÍSÍ MUHAKKAK "B1 " VÍTAMÍNÍDÍR.

"B1" VITAMINI BULUNAN BESINLERIMIZ:

KARA CIGER ( DANA CIGERI)

YUMURTA SARISI BÍRA MAYAS I

TAM BUGDAY UNUNDAN YAPILMI§ EKMEK ÇE§ÎTLERÎ

BUGDAY ( TAM BUGDAY,BUGDAY TOHUMU ,BUGDAYIN BÜTÜN OLARAK KENDÍSÍ )

GÜNDÖNDÜ ( AYÇEKÎRDEGÎ IÇI )

3: ViTAMiN " B2" ( RIBOFLAVIN)

" B2 " VITAMINI DE DIGER VITAMINLER GIBI HAYATI ONEM TAÇIMAKTADIR.ÇUNKU HUÇRE ENERJISININ OLUÇUMU VE HÜÇRELERDE SOLUNUM SÎSTEMiNÎNGERÇEKLEÇMESi ÎÇÎN ZARURÍ BÍR VÍTAMÍNDÍR.

SOLUNUM YAPMAYAN YAPAMAYAN HIÇ BÍR HÜÇRE OKSÍJEN ALAMAZ VE DOLAYISIYLA ¡ÇLEVLERÎNi YERÍNE GETÍREMEZLER.DÍGER TARAFTAN GÜZEL

VE PÜRÜZSÜZ BÍR CÍLT YAPISINA VE SAGLIKLI SAÇLARA SAHÍP OLMAK IÇIN DE "B2" VÍTAMÍNÍNE ÎHTÎYAÇ DUYMAKTAYIZ.

AYRICA KARBONHÍDRATLARIN,YAGLARIN VE PROTEÍNLERÍN DEGÎÇÎM VE KULLANIM SONRASINDA OLUÇAN ATIKLARIN VE POSALARIN HÜÇRELERDEN

VE DOLAYISIYLA VÜCUTTAN ATILMALARI IÇIN "B2" VÌTAMÌNÌNÌ TÜKETMEK ZORUNDAYIZ.

BUNLARLA BÍRLÍKTE DOGURGANLIK VE GENETÍK YAPIMIZIN DEVAMI IÇIN ,ίΥί VE NET BÍR ÇEKILDE GÖRMEMIZ ÎÇiN,VÜCUDUMUZDA ISI,NEM,SICAKLIK

VE TERLEME SÌSTEMÌMÌZÌN DÜZENLÍ BÍR ÇEKILDE ÇALIÇMASINI SAG LAYAN " TÍROÍT BEZLERÍNÍN " SAGLIKLI ÇALIÇMASI IÇIN "B2 " VÍTAMÍNÍNE ÎHTÎYAÇ

DUYMAKTAYIZ.AYRICA SAGLAM TIRNAKYAPISI VE KEMÎK YAPISI ÎÇÎN DE "B2" VÍTAMÍNÍ TÜKETMELÎYÎZ.

AÇIRI YORGUNLUK,BIKKINLIK,BASKI,ZORLAMA,VEA§IRI SÎTRES KISACASI ÇOK KÖTÜ OLAN PÍSKOLOJÍK DURUMLAR ÇOK FAZLA MÍKTARDA VITAMÍN VE MÍNERALLERÍ TÜKETMEKTE VE TÜKETMEMÍZE SEBEB OLABÍLMEKTEDÍRLER.ÍNSAN VÜCUDU SAHÍPOLDUGU " OTOKONTROL SISTEMI'" SAYESÍNDE " ANTÍSTRES HORMONLARINI "SALGILAYARAK PÍSKOLOJÍK DURUMU KORUMA ALTINA ALMAKTADIR.FAKAT BUANTÍSÍTRES HORMONLARININ ÜRETÍLMESÍ ÎÇÎN DE COK MÍKTARDA VITAMÍN VE MÍNERALLERÍ TÜKETMEK ZORUNDA KALIYORUZ.

B2 " VITAMINI BULUNAN BESINLERIMIZ:

KARA CÎGER ( DANACÍGERÍ)

BADEM

SOMON BALIGI YUMURTA SARISI YEÇÎL YAPRAKLI SEBZELER BEYAZ PEYNÎR

4. VITAMIN " B3 " ( NIACIN )

TAM ÜGDAY UNUNDAN YAPILMIS EKMEK VE EKMEKTARZI YÎYECEKLER.

" B3 " VITAMINI BA§TA SAGLILKLI BIR SINIRSISTEMINE SAHIP OLMAMIZI SAGLAMAKLA BIRLIKTE SEX HORMONLARININ SALGILANMASINDA VE ÜRETÍLMESÍNDE,SAGLIKLI BIR SÍNDÍRÍM SISTEMINE KAVUÇMAMIZDA,SAGLIKLI BIR DERÍ VE CÍLT YAPISINA KAVU§MAMIZDA,VÜCUTTAKÍ " KOLESTEROLÍN " MiKTARI FAZLAYSA DÜÇÜRÜLMESÎNDE YANÍ DENGEDE TUTULMASINDA VE DE KAN HÜÇRELERÎNÎN SOLUNUMUNDA YANÍ OKSÌJEN ALMA KAPASÍTELERÍNÍN ARTMASINDA VE NETÍCE OLARAK DA SAGLIKLI BÍR HÜÇREYAPISINA VE DOLAYISIYLA SAGLIKLI BÍR VÜCUDA SAHIP OLMAMIZDA KATKILARI BULUNAN ÖNEMLI BÍR VÍTAMÍNDÍR.

A§IRI MÍKTARDA §EKER VE ÇEKERLÎ YÍYECEKLER VE ÇEKERLÎ LIMONATA TÜRÜNDEIÇECEKLER TUKETEN ,KOLA,ÇÎKOLATA VE SEKERLÍ NÍSA?TALAR TUKETEN KÍMSELER BOL MÍKTARDA " B3 " VÍTAMÍNÍ ALMAKZORUNDADIRLAR.

"B3" VITAMINI IÇEREN BESINLERIMIZ:

YER FISTICI

KARACÍGER ( DANA CÍGERÍ)

SOMON BALIGI

TON BALIGI

KÜMES HAYVANLARI

KUZU ETÍ VE

TAMBUGDAYDAN YAPILMI§ ( KEPEKLÍ ) ÜRÜNLER.

5: ViTAMiN "B5 " ( PANDOTEN ASÌDÌ )

"B5" VITAMINI VUCUDUMUZUN ENERJIK VE CAPCANLI BIR YAPIYA KAVUÇMASINDA,PROTEINLERIN,YAGLARIN VE KARBONHiDRATLARIN VÜCUTTA TAM OLARAK YANMASINI VE TÜKETÍLMSÍNÍ SAGLAYARAK YANMA VE DEGIÇIM SONUNDA OLUÇAN ATIK MADDELERÌN VE POSANIN HÜÇRELERDEN VE DOLAYISIYLA VÜCUTTAN ATILMASINDA "B5" VÌTAMÌNÌNE ÎHTÎYAÇ DUYMAKTAYIZ.

DÌGER TARAFTAN GENETIK YAPIYA GÖRE SAÇRENGÎNÎN VE DOLAYISIYLA " RENK PÍGMENTLERÍNÍN" OLUÇUMUNDA, SAGLIKLI BÍR KIKIRDAK , BAGDOKUSU VE GÜÇLÜ BÍR EKLEM YAPISININ OLU§MASINDA,SÍNÍR SiSTEMiNiN GELͧMESÍNDE VE BÜYÜMESÍNDE VE DE " OADAKLANMA" VE " KARARLILIK BÍLÍNCÍNÍN "GELͧMESÍNDE "B5 " VÌTAMÌNÌNE ÎHTÎYAÇ DUYMAKTAYIZ.

"B5 " VITAMINI IÇEREN BESINLERIMIZ:

KARACÍGER ( DANA CÍGERÍ)

BÖBREK

MANTARLAR

BÍRA MAYASI

YUMURTA SARISI

AVAKADO

SOMON BALIGI

BROKOLÍ

6: ViTAMiN " B6 " ( PYRODOX'lN)

"B6"VIATMINI PROTEINLERIN VUCUTTATAM OLARAK YAKILMASINDA VE l§LEV SONUNDA HUÇRELERDEN VE DOLAYISIYLA VÜCUTTAN ATILMASINDA,ANTÍ STRES HORMONLARINI SALGILAYARAK STRES ALTINDA DÎRENÇLi OLMAMIZA,KAN§EKERÍNÍN SABÍTLENMESÍNDE ( NORMAL DÜZEYDE TUTULMASINDA)

ENERJÍK VE CANLILIK KAZANDIRAN BÍR YAPIYA SAHÍP OLMAMIZDA,SAVUNMA SÍSTEMÍMÍZÍN GÜQLENMESÍNDE,BEYNÍMÍZÍN VE BEYÍN YAPISININ GELͧMESÍNDE VE DE HAMÍLE KADINLARIN HAMÍLELÍK SIRASINDA ENFAZLA ÎHTÎYAÇ DUYDUGU VÍTAMÍNLERDEN BÍRÍSÍ DE "B6" VÍTAMÍNÍDÍR.QÜNKÜ KEMÍK ERiMESINE KAR§I SAVAÇAN ENGÜÇLÜ VÍTAMÍNLERDEN BÍRTANESÍDÍR.

"B6 " VITAMINIIÇEREN BESINLERIMIZ:

DANA CÍGERÍ

SARDALYA

MUZ

HURMA

ÍNCÍR

FINDIK

AVAKADO

SOMON BALIGI

SOYA FASULYESÍ

7: VITAMIN " B7" ( BIOTIN; VITAMIN "

BILHASSA BAYANLAR IÇIN GUZELLIK VITAMINI DE OLARAK KABUL EDILMEKTE OLÚP GUZEL VE IPEKSI BIR CÍLT VE DERI DOKUSU YAPISINA SAHÍP OLMAK IÇIN ,ΚΑΝ ÇEKERÎNÎN DÜZENDE VE DENGEDE TUTULMASI IÇIN VÜCUTTAKi YAGASiTLERINiN YANMASI VE VÜCUTTAN ATILMASI IÇIN ,SAGLAM KIRILMAYAN TIRNAKLARA VE DOLGUN SAÇLARA SAHÌP OLMAK IÇIN , KAS VE KAS DOKULARININ GELIÇIP GÜÇLENMESÎ IÇIN VE DE BEYÌN VE SiNiRSiSTEMINE ENERJÌ TRANSFERÍ IÇIN ΒίΟΤΙΝΕ ÎHTÎYAÇ DUYMAKTAYIZ.

iNSAN METABOLÍZMASI BÍOTÍNÍ BARSAKLARDA BAZI SALGI , BAKTERÍ,VE MIKRO ORGANÍZMA ÇEÇÎTLERÎYLE KENDiSi DE ÜRETEBiLMEKTEDÎR.FAKAT BÍZLER YANLIÇ BESLENMEYLE BÍRLÍKTE, ALKOL VE NÍKOTÍNÍ DE EKLEYEREK BARSAK YAPISINI VE SÍSTEMÍNÍ BOZARSAK ,VÜCUT ÎHTÎYAÇ DUYDUGU BÍOTÍNÍ KENDISI ÜRETMEDIGi VE ÜRETEMEDÎGÎ GÎBÎ ,YÍYECEKLER VE ÎÇECEKLERLE DE ALDIGIMIZ HARÍCÍ BÍOTÍNÍ DEFORME EDEREK BARSAKLARDA EMÍLMESÍNÍ ZORLAÇTIRMAKTAYIZ.

BUNUN SONUCU OLARAK DA BARSAK SÎSTEMÎNDE EMÎLMEYEN ,KULLANILMAYAN NEKADAR VITAMIN VE MINERAL " POSASI "VARSA BARSAKLARDAN ATILMAYIP UZUN SÛRE KALMALARI DURUMUNDA ÇEÇÎTLÎ HASTALIKLARI DA BERABERÎNDE GETÎRMELERÎNE SEBEB OLMAKTAYIZ.

B7" VITAMINI IÇEREN BESINLERIMIZ:

KARA CÎGER ( DANA CÌGERÌ)

YUMURTA SARISI

SOYA FASULYESi

FINDIK

KEPEKLÎ TAHILLARDAN YAPILMIÇ GIDALAR

BÎRA MAYASI

SOMON BALIGI

KAHVERENGÎ PÎRÎNÇ

8: ViTAMiN "B12"( COB AL AMIN )

"B 12 " VITAMINI GENELDE KEMIK YAPISININ GELIÇMESINDE VE SAGLAMLAÇMASINDA , YAGLARIN VE YAG ASiTLERiNiN VÜCUTTA YANMALARI VE POSALARININ VÜCUTTAN ATILMASINDA ,ΒΕΥΙΝ VE SÍNÍR SÍSTEMÍNÍN GELͧÍP BÜYÜMESÍNDE,KIRMIZI KAN HÜÇRELERÎNÎN 0LU§UMUNDA,KAS YAPISININ GELͧMESÍNDE VE GÜÇLENMESÎNDE,DNA VE GENETÍK YAPININ OLUÇUMUNDA VE GELͧMESÍNDE, DIÇARIDAN GELEN VE GELEBÍLECEK HER TÜRLÜ BASKI VE SÍTRESÍN BERTARAF EDÍLMESÍNDE ,POSÍTÍF BÍR DÜÇÜNCEYE SAHÍP OLMA VE DOLAYISIYLA VERÍMÍN ARTMASINDA "B12" VÍTAMÍNÍNE ÎHTÎYAÇ DUYMAKTAYIZ.

B12 " VITAMINI IÇEREN BESINLERIMIZ.

KARA CÍGER ( DANA CÍGERÍ )

YUMURTA SARISI

LAHANA TURNUSU

KIRMIZI ET

BALÍK VE BALÍK CE§ÍTLERÍ

9: VITAMIN " C " (ASCORBIN ASIDI)

SAVUNMA SISTEMININ GELIÇIP GUÇLENMESINDE,SAGLAM BIR KAS VE DOKU YAPISININ OLUSMASINDA , PÜRÜZSÜZ VE SAG LAM BÍR DERÍ YAPISININ OLU§UMUNDA,SAGLIKLI DͧLER VE Dͧ ETLERÍNÍN OLU§MASINDA,ODAKLANMA,PÍLANLAMA VE KARARVERME MEKANÍZMASININ GELͧMESÍNDE , KAN DAMARLARININ ELASTIK VE SAGLAM BÍR YAPIYA SAHÍP OLMASINDA , VÜCUTTA VE YÜZÜMÜZDE KRI§IKLARIN VE BURU§UKLARIN ÔNLENMESÍNDE VE DOLAYISIYLA ÇABUK YA§LANMAYAKAR§I VE DAHA BÌR ÇOK ¡§LEVÍN YERÍNE GETÍRÍLMESÍ ÎÇÎN "C " VÍTAMÍNÍNE IHTIAÇ DUYMAKTAYIZ.

"C" VITAMINI IÇEREN BESINLERIMIZ:

LIMON,PORTAKAL,GREYFURT,KIRMIZI BIBER,LAHANA,AHUDUDU

ISPANAK VE KIVI SAYABÌLÌRÌZ.

[...]

Excerpt out of 53 pages

Details

Title
Vitaminler, Mineraller ve Sagligin Gizemleri
Subtitle
2. erweiterte Auflage
Author
Year
2016
Pages
53
Catalog Number
V337250
ISBN (eBook)
9783656987239
ISBN (Book)
9783656987246
File size
775 KB
Language
Turkish
Notes
BU KİTAP HERKESİN OKUMAK ZORUNDA OLDUĞU VAZGEÇİLMEZ BİR KAYNAK OLUP SAĞLKLI ,VERİMLİ VE HERZAMAN ZİNDE KALMANIN YOLLARINI GÖSTEREN KAYNAK OLARAK SAĞLIK LİTARATÖRÜNDE KENDİNİ HER ZAMAN İSPATLAYABİLEN DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KİATAP OLARAK GELECEKTE YAPILACAK OLAN ARAŞTIRMALARDA ' DA IŞIK TUTACAKTIR.
Tags
vi̇tami̇nler, mi̇neraller, sağliğin, gi̇zemleri̇
Quote paper
Halit Yılmaztürk (Author), 2016, Vitaminler, Mineraller ve Sagligin Gizemleri, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337250

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Vitaminler, Mineraller ve Sagligin GizemleriUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free