A bolognai képzés és a mentést ellátó szakemberek


Scientific Essay, 2005
4 Pages

Free online reading

A bolognai képzés és a mentést ellátó szakemberek

Talabér János[1], Lantos Veronika[2], Antalóczy Péter[3]

Magyarország 1999-ben, harminc országgal együtt írta alá a bolognai nyilatkozatot, amelyben a csatlakozó országok vállalták, 2010-ig összehangolják felsőoktatási rendszerüket, és bevezetik a kétciklusú képzést. Tavaly ősszel Berlinben ezek az országok úgy döntöttek, módosítják a határidőt, már 2005-ben elindítják az új típusú képzéseket. Hazánkban 2004-ben és 2005-ben még önkéntes alapon indíthatnak az egyetemek, főiskolák kétciklusú képzéseket, 2006-tól pedig mindenhol át kell térni az új rendszerre.

A hallgatók előbb - szakterülettől függően hat vagy hét félévig - alapképzésre járnak, melynek végén egy alapdiplomát úgynevezett Bachelor (BSc, BA stb.) fokozatot szereznek. Ezzel azonnal munkába állhatnak, de rögtön vagy később tovább is tanulhatnak, a második ciklusban másfél-két év alatt mesterdiplomát, úgynevezett Master (MSc, MA stb.) fokozatot szerezhetnek. Ez a mesterfokozat megfelel a jelenlegi egyetemi diplomának. A képzési folyamat harmadik szintje lehet a doktori (PhD) fokozat megszerzése.

Jelenleg Magyarországon főiskolai és egyetemi szintű képzések folynak. A főiskolai oktatásban a gyakorlati jellegű ismeretek kapnak nagyobb szerepet, az egyetemi képzés elsősorban az elméleti háttérre helyezi a súlyt, és egy-két évvel tovább is tart. Ezt áthidalni kívánkozik a bolognai rendszer, így az egyes fokozatok egymás után szerezhetők meg

Az új Felsőoktatási törvény[4], a bolognai egyezménnyel összhangban kimondja, hogy ciklusos képzést csakis egyetemek folytathatnak, sőt megszűnik a főiskola és egyetem szétválasztása. A továbbiakban a felsőoktatás három szintre tagolódik majd:

1. alapkézés (BA, Bsc)
2. mesterképzés (MA, MSc)
3. doktorképzés (PhD, DLA)

Ahhoz, hogy ennek megfeleljen a felsőoktatási intézmény, két dolgot tehet:

1. egyetemmé válik (akkreditál)
2. már meglévő egyetem hatásköre alá olvasztják (takeover)

Az előbbire példa a Színművészeti Főiskola 2000-ben történt egyetemmé válása, utóbbira pedig példa lehet sok egyetem és főiskola kapcsolata, így pl. a Semmelweis Egyetem és az Egészségügyi Főiskola.

[...]


[1] Semmelweis Egyetem EFK Társadalomegészségtani Intézet (óraadó tanár)

[2] jogász, tudományos munkatárs

[3] Károlyi Gáspár Ref. Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar (egyetemi docens)

[4] a cikk megírásakor egyenlőre még a régi Ftv. –be beiktatott 87/A-F paragrafusok iránymutatóak, hatályos 2005. november 1-től

4 of 4 pages

Details

Title
A bolognai képzés és a mentést ellátó szakemberek
Course
für Rettungsdienst Ungarn
Authors
Year
2005
Pages
4
Catalog Number
V124110
File size
414 KB
Language
Hungarian
Notes
With the introduction of Bologna education (bachelors, masters, PhDs) in Hungary the training system and the titles of different medical experts changed a bit. This study intends to present these changes triggered out by the new educational system. It is applied to the Hungarian situation.
Tags
Rettungsdients, Ungarn
Quote paper
János Talabér (Author)Veronika Lantos (Author)Péter Antalóczy (Author), 2005, A bolognai képzés és a mentést ellátó szakemberek, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124110

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: A bolognai képzés és a mentést ellátó szakemberek


Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free