Platon wobec realizacji idealnego państwa


Essay, 2009

9 Pages, Grade: 1,7 (B)


Abstract or Introduction

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wizji idealnego państwa według Platona. Praca analizuje najpierw tło historyczne starożytnej Grecji, teorie ustrojowe Platona ze szczególnym uwzględnieniem argumentów krytykujących ustrój demokratyczny, następnie przedstawia wizję idealnego państwa platońskiego i w końcu opisuje wpływ myśli platońskiej na późniejsze idee polityczne. Dyskurs taki pozwala zrozumieć, dlaczego filozof zaproponował taki, a nie inny, obraz rzeczywistości politycznej

Details

Title
Platon wobec realizacji idealnego państwa
College
European University Viadrina Frankfurt (Oder)
Course
Europejska Mysl Polityczna
Grade
1,7 (B)
Author
Year
2009
Pages
9
Catalog Number
V128154
ISBN (eBook)
9783640349326
ISBN (Book)
9783656415879
File size
566 KB
Language
Polish
Keywords
Platon, idealne państwo
Quote paper
Elzbieta Szumanska (Author), 2009, Platon wobec realizacji idealnego państwa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/128154

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Platon wobec realizacji idealnego państwaUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free