Język liderów. Analiza Wypowiedzi Donalda Trumpa i Hillary Clinton we Współczesnej Polityce


Term Paper, 2023

24 Pages, Grade: 1


Abstract or Introduction

Celem niniejszej pracy jest zbadanie i opis języka liderów współczesnej sceny politycznej oraz zestawienie wyników analizy owego języka z sytuacją rzeczywistą. Na przedmiot analizy zostały wybrane wypowiedzi dwóch czołowych polityków współczesnej sceny politycznej: Donalda Trump’a i Hillary Clinton. Powodem takiego wyboru jest odmienny styl bycia oraz życiowa postawa polityków co daję szansę na wyraźne odmienności w używanym języku. Praca składa się z trzech rozdziałów: dwóch teoretycznych i jednego praktycznego.

Rozdział pierwszy jest rozdziałem teoretycznym poświęconym opisie koncepcji przywództwa jako istotnej kompetencji liderów współczesnej sceny politycznej. Kwestie omówione w ramach tego rozdziału dotyczą koncepcji przywództwa i jej znaczenia dla współczesnej sceny politycznej, styli przywódczych liderów oraz stylu przywódczego liderów współczesnej sceny politycznej.

Rozdział drugi jest również rozdziałem teoretycznym odnoszącym się do pojęcia języka współczesnej klasy politycznej jako narzędzia komunikacji. Przedstawiona została również koncepcja języka polityki, jego cechy charakterystyczne, proces pauperyzacji języka polityki oraz wpływ płci mówcy na jakość języka.

Rozdział trzeci jest rozdziałem praktycznym poświęconym analizie języka używanego przez Donalda Trump’a i Hillary Clinton podczas kampanii wyborczej na urząd prezydenta USA w 2016 r. Język owych polityków został przeanalizowany pod kątem różnic wynikających z odmienności płci oraz postaw życiowych.

Details

Title
Język liderów. Analiza Wypowiedzi Donalda Trumpa i Hillary Clinton we Współczesnej Polityce
College
Kozminski University
Grade
1
Author
Year
2023
Pages
24
Catalog Number
V1419889
ISBN (eBook)
9783346973603
ISBN (Book)
9783346973610
Language
Polish
Keywords
język, analiza, wypowiedzi, donalda, trumpa, hillary, clinton, współczesnej, polityce
Quote paper
Anika Grudziak (Author), 2023, Język liderów. Analiza Wypowiedzi Donalda Trumpa i Hillary Clinton we Współczesnej Polityce, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1419889

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Język liderów. Analiza Wypowiedzi Donalda Trumpa i Hillary Clinton we Współczesnej PolityceUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free