Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk

Otobiografik metinler ve bir ders modeli


Term Paper (Advanced seminar), 2006

30 Pages, Grade: 2,0


Excerpt

İÇİNDEKİLER Sayfa

Giriş

1. Kitap Üzerine İncelemeler
1.1. İlk İzlenimler
1.2. Orhan Pamuk' un Hayatı
1.2.1. Yayımlanmış Eserleri
1.2.2. Kazandığı Ödüller
1.3. Metin Betimlemesi
1.3.1. Dil
1.3.2. Yapı
1.3.3. İçyapı
1.3.4. İçerik
1.4. Sonuç

2. Teori
2.1. Otobiyografi Nedir
2.2. Roy Pascal ve Teorisi
2.3. Sonuç

3. Didaktik Uygulama
3.1. Didaktik Gerekçelendirme
3.2. Ders Uygulaması
3.3. Dersin Gidişatı
3.3.1. Sınıf
3.3.2. Amaçlar
3.3.3 Oyun
3.3.4. İkinci Ders
3.4. Sonuç

4. Kaynakça

GİRİŞ

Bu ödevde otobiyografik metinlerin neden ortaya çıktığı ve nasıl bir dil ve anlatım tekniği kullandığı örneklerle anlatılacaktır. Okullardaki Türkçe derslerinin konularından birisi olan otobiyografi, öğrencilere öğretilirken acaba hangi metodlarla öğretilmelidir.

Türk edebiyatında otobiyografisini yazan birçok yazar vardır .Fakat biz bunların arasından şu an en tanınmış yazarımız olan ve hatta son zamanlarda uluslararası alanda da başarılara imza atmış bir edebiyatçımız olan Orhan Pamuk' un ''İSTANBUL'' isimli, kendi hayatından anı ve hatıralarını anlattığı kitabı seçtik. Bu ve bunun dışındaki birçok otobiyografik metinlerde de görüleceği gibi, otobiyografik yazılar ,geçmiş olayları hikaye ederken, anlatırken bugünün dilini kullanırlar. Anlatan kişi, geçmişte yaşayan, o olayları içinde bulunduğu zamanda tecrübe eden kişi değildir . Bu durumda anlatılanların doğru olarak hatırlanabilme olasılığı nedir? Neden okuyucu bir otobiyografide mutluluk ifade eden olayları okuduktan sonra daha geç unutur? Bu ve buna benzer soruların yanıtlarına ödevde yer verilmeye çalışıldı.

Bunun dışında kitabın dil, yapı ve içerik yönünden incelenmesi de yapıldı. Ayrıca Orhan Pamuk’ un özgeçmişine de kısaca yer verildi.

Teori bölümünden sonra uygulama bölümü gelmektedir. Uygulama bölümünde otobiyografinin derste işlenmesinin faydaları nelerdir sorularına yanıt aranır.

Bu bölümden sonra uygulama bölümü başlar. Bu bölümde otobiyografi dersine başlangıç yapılır. Fakat bu derste otobiyografiyle ilgili öğrenciler fazla bilgi edinmez sadece bir bakış elde ederler. Ancak ikinci saatte öğrenciler otobiyografi hakkında bilgilerini genişletme firsatı bulurlar. 3. ve 4. ders saatlerinde ise öğrencilerin yine sınıfta aktif olacağı bir ders planı okuyucuyu beklemektedir.

Son bölüm ise değerlendirme bölümüdür. Bu bölümde dersin işleme şekilleri derin bir detayla okuyucuya sunulur. Yani dersi neden şu veya bu şekilde işlendiği hakkında kanaat getirici bilgiler vardır. Bazı yerlerde ders hakkında eleştiriler de bulunmaktadır.

Orhan Pamuk - İstanbul"Hatıralar ve Şehir"

Bu Kitabı seçmemizin ilk nedeni Orhan Pamuk´un son dönem Türk yazarları arasında en çok öne çıkması ve uluslararası arenada tanınıyor olmasıydı. Birçok kez Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilmesi ve son olarak da Almanya’ da Barış Ödülünü almış olması bizi etkileyen faktörler arasındaydı. Bunun dışında yazdığı eserlerin yaklaşık 30 dilde yayımlanmış olması da dikkat çeken hususlardandı.

Çalışmaya başlamadan önce herkes kitabı bir kere okudu ve önemli bulduğu yerleri not aldı. Daha sonra kitap hakkında gruptaki arkadaşlarla tartışmalar yaparak farklı bakış açıları geliştirildi ve ardından da otobiyografinin bir tür olarak önemi araştırıldı. Elde edilen veriler üzerinde tartışarak, düzenlemeler yaparak elimizdeki bilgileri toparladık ve ödevi yazmaya koyulduk.

1. KİTAP ÜZERİNE İNCELEMELER

Kitap 345 sayfadan oluşmaktadır. Yapı Kredi Yayınları tarafından basılmıştır. Orhan Pamuk bu kitabı yazarken 51 yaşındadır. Okuduğumuz kitap ilk baskısını 2003 yılında gerçekleştirmiştir. Fakat bizim okuduğumuz kitap yedinci baskıdır. Kitabın kapağında Orhan Pamuk’ un gençlik resmi bulunmaktadır. Resmin arka fonunda da İstanbul görülmektedir. Resim eski siyah beyaz bir resimdir. Orhan Pamuk bu resimde takım elbiseli olarak görülmektedir. Bu kitap ayrıca Orhan Pamuk’un kaleme aldığı en son kitaptır.

1.1. İlk İzlenimler

Kitabı bir defa okuduktan sonraki ilk düşüncelerimiz, kitabın otobiyografik bir kitaptan ziyade, daha çok İstanbul’ u anlatan bir kitap gibi görünmesiydi. Okuyucu otobiyografik bir kitaptan daha çok yazar hakkında bilgi edinmeyi bekler. Fakat İstanbul’ da yazarın hayat hikayesinin yanında İstanbul’ a ait bilgiler de bulunmaktaydı ve hatta bu bilgiler neredeyse kitabın yarısını oluşturmaktaydı. Ayrıca kitap İstanbul’a ait resimlerle donatılarak okuyucuya bir tarih arşivi sunarken, diğer bir taraftan da bir şehrin , insanın yaşamında ne kadar derin izler bıraktığını okuyucuya göstererek, şehrin insan psikolojisinde ne kadar önemli rol oynadığını gösteriyordu.[1]

1.2. Orhan Pamuk’un Hayatı

1952 yılında İstanbul’un Nişantaşı semtinde tanınmış burjuva ailelerinden birinin son çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası IBM firmasının Türkiye bölümünde genel müdürlük yapmış olan Gündüz Pamuk, annesi 1700'lü yıllarda Girit valiliği yapmış olan İbrahim Paşa'nın soyundan Şeküre Hanım’dır.

Orhan Pamuk İstanbul'un Nişantaşı semtinde büyür. Şevket adında kendisinden büyük bir kardeşi vardır. Robert Koleji’ nde okuyup bitirir.Bu okuldayken hep ressam olma hayalleri kurar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünü okurken, ressam olamayacağına karar verip okulu bırakır. Okula devam zorunluluğu olmadığı için yazıya daha çok vakit ayırabileceğini düşünerek İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'ne girer ve buradan mezun olur. Fakat Kar romanı dışında bu meslekte hiç çalışmadı.

1985-1988 yılları arasında Iowa Üniversitesi tarafından verilen "International Writing Program" (IWP) kursuna katılır. Amacı dünyanın değişik bölgelerinden gelen ve gelecek vaat eden yazarların Amerikan hayatını tanımaları ve kitaplarını yazabilecek güzel bir ortama kavuşmaları olan kurs sonrasında kendi deyimiyle "hayatı değişir". İlk kitabından itibaren yurtiçinde ve yurtdışında ödüller alır. Kitapları hem çok satılır hem de edebi açıdan olumlu tepkiler alır.

Orhan Pamuk, insan hakları, düşünce özgürlüğü, demokrasi ve benzeri konulardaki düşüncelerini makaleler ve söyleşiler yoluyla aktarır. Yazar, Kürt sorunu ve Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bazı sözleri nedeniyle yargılanır.

Orhan Pamuk, Kar kitabını, Türkiye'nin etnik ve politik meseleleri üzerine kurulu bir politik roman olarak tanımlamaktadır.

Romanlarının dışında, yazılarından ve söyleşilerinden seçmelerin ve bir hikâyesinin yer aldığı Öteki Renkler ve Ömer Kavur'un yönettiği Gizli Yüz adlı filmin senaryosu vardır. Bu senaryo, Kara Kitap romanındaki bir bölümden yola çıkılarak yazılmıştır. Benim Adım Kırmızı 34 dile çevrilmiş, Kar adlı kitabı Amerika'da 2004 yılında "yılın en iyi 10 kitabından biri" olarak gösterilmiştir.[2]

1.2.1. Yayımlanmış Eserleri

- Cevdet Bey ve Oğulları, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1982
- Sessiz Ev, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1983
- Beyaz Kale, roman, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1985
- Kara Kitap, roman, İstanbul, Can Yayınları, 1990
- Gizli Yüz, senaryo, İstanbul, Can Yayınları, 1992
- Yeni Hayat, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995
- Benim Adım Kırmızı, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998
- Öteki Renkler, yazılarından ve söyleşilerinden seçmeler, 1999
- Kar, roman, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002
- İstanbul: Hatıralar ve Şehir, anı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları (YKY), 2003[3]

1.2.2. Kazandığı Ödüller>

- 1979 Milliyet Roman Yarışması Ödülü Karanlık ve Işık (iki yazarlı)
- 1983 Orhan Kemal Roman Ödülü Cevdet Bey ve Oğulları
- 1984 Madaralı Roman Ödülü Sessiz Ev
- 1990 Independent Yabancı Roman Ödülü (Birleşik Krallık) Beyaz Kale
- 1991 Prix de la Découverte Européene (Fransa) Sessiz Ev (Fransızca çevirisi nedeniyle)
- 1991 Antalya Altın Portakal film festivali en iyi senaryo Gizli Yüz
- 2002 Prix du Meilleur Livre Etranger (Fransa) Benim Adım Kırmızı
- 2003 Premio rinzane Cavour (İtalya) Benim Adım Kırmızı
- 2005 Alman Kitap Sanatı'nın Barış Ödülü (Almanya)
- 2005 Prix Medicis Etranger (Fransa) Kar

Yazar’ ın geçmiş hayatına bakılırsa şöhrete çok da kolay ulaşmadığı görülmektedir. Bu kadar eser meydana getirmek ve bunların 33 dilde dünyanın dört bir yanında okunmasını sağlamak kolay bir iş olmasa gerek. Ayrıca,neredeyse yazdığı her eserin ödül kazandığı bir yazarımızın olması da bizleri mutlu eden unsurlardandır. Bu kadar eser meydana getiren, tanınan ve ödül kazanan bir yazarın üzerine ödev yapmak aslında bizler için bir övünç kaynağıdır.

1.3. Metin Betimlemesi

1.3.1. Dil

Kitabı dil olarak incelediğimiz zaman akıcı bir uslübun, okuyucu ile samimi bir atmosfer oluşturan bir dilin kullanıldığı görülmektedir. Yazar’ın osmanlı türkçesini ve entellektüel dili (silüet, melodramatik, inşirah, kalenderi meşrep, kuzgun, parnasyen) çok ileri düzeyde kullandığı görülmektedir. Kitabında her iki dile de hakim olduğunu açıkça görmek mümkündür. Bunun yanında kitapta çok zengin bir dil kullanımı da göze çarpan diğer unsurlar arasında yerini alıyor.

Yazar başından geçenleri çok samimi bir şekilde anlatıyor. Pamuk okuyucu ile arasında olan engelleri kaldırıp onların dünyasına da girebilmek ve onlarda kuşku uyandırmamak için hayatındaki her detayı anlatıyor ve bu şekilde okuyucunun yazara olan güvenini arttırıyor. Örneğin 26. sayfada küçüklüğünü ve 309-310. sayfalarda da ilk cinselliğini çok doğal bir şekilde anlatması buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca kitapta bazen yabancı sözcüklere de rastlanmaktadır. Yazar’ın burada osmanlı türkçesine ve entellektüel dil kullanımınına çok ileri düzeyde hakim olduğu görülmektedir. Örneğin “ihtiyat, inşirah , kalenderi meşrep , surname, şarkiyat, tristesse “ gibi sözcükler türkçe kökenli olmayan sözcüklerdir. Bol bol tasvir ve yorum içeren kitapta, zaman zaman argo dil kullanımı, sokak dili kullanımına da rastlamak mümkün olmaktadır. Ayrıca kitapta arasıra bazı durumların sayfalarca yorumları yapılmaktadır. Örneğin yaklaşık 14 sayfa süren “Melling’ in Boğaz Manzaraları “ adlı bölümü tamamen resimlerim yorumlanmasından oluşmaktadır.

1.3.2. Yapı

Yazarın sadece 22 yıllık hayatını okuyucuyla paylaştığı otobiyografik kitabı kronolojik olarak kaleme alınmamış. Olaylar karışık bir şekilde anlatılıyor. Fakat sadece belirli tarihler ( 1952-1974) arası anlatılıyor. Bu da Orhan Pamuk’ un 22 yıllık ömrüne tekabül ediyor. Örneğin kitap Nişantaşı’ ndaki evlerinin betimlenmesi ile başlıyor. Hemen bir paragraf sonra beş yaşındaki halini anlatmaya başlıyor ve yaklaşık dört sayfa sonra doğum anına geçiyor. Kitap içerisindeki bölümlerde de bunu görmek mümkündür. Örneğin sayfa 108’de “ Dört Hüzünlü Yalnız Yazar “ bölümünü anlatırken bir ara daha da ilerilere giderek 35 yaşlarında yaşadığı düşleri anlatmaya başlayarak geleceğe bir geçiş yapıyor. Bunun dışında anlatılanlar okyucuya tarihten bir kesit gibi sunuluyor. İnsan kitabı okurken sanki bir tarih turuna çıkmış gibi oluyor. Kendisini de o zamanlara götürebiliyor ve yazar ile birlikte o zamanı hissediyor. Kitabı çekici yapan unsurlardan birisi de budur.

1.3.3. İçyapı

Kitap yapı olarak incelendiğinde kitabın bölümlerden oluştuğu görülüyor. Bu bölümlerden kitapta 37 adet bulunmakta ve bölümlerin uzunluğu da işlenen konuya göre farklılık arzetmektedir. Bölümlerin içerisinde oldukça çok resim bulunmaktadır. Bu resimler arasında Orhan Pamuk’ un kendi resimleri ,İstanbul resimleri, aile fotoğrafları , ünlü ressamların resimleri, yazarların resimleri ve kendisi ile alakası olan kişilerin resimleri bulunmaktadır. Bu resimlerin çoğu da , Yazar’ ın kendisinin de kitabında belirttiği gibi , meşhur Fotoğrafçı Ara Güler’ e aittir.

1.3.4. İçerik

Kitap “ Bir Başka Orhan “ bölümü ile başlıyor ve “ Annemle Bir Konuşma: Sabır, İhtiyat,Sanat “ ile de sona eriyor. Orhan Pamuk’ un kitabı her ne kadar otobiyografik bir çalışma da olsa , Pamuk kitabında daha çok İstanbul’u anlatıyor. Bu İstanbul anlatımı 37 bölümden oluşmakta olan kitabın 20 bölümünün konusunu oluşturuyor. Kendisini anlattığı bölüm sayısı , İstanbul’u anlattığı bölüm sayısından daha azdır. Bu da gösteriyor ki yazar doğup büyüdüğü bu şehri kendisinden daha çok seviyor. Zaten kitabın adı da bunu kanıtlar niteliktedir. Eğer yazar İstanbul’ a bu kadar düşkün olmasaydı ve bu şehri bu kadar sevmeseydi kitabında bu konuya bu kadar değinmezdi.

Kitapta dikkati çeken diğer bir konu ise, Orhan Pamuk’ un İstanbul’ u sadece kendi gözlemleri ile değil aksine yabancıların da İstanbul hakkındaki görüşlerine yer vererek anlatmasıdır. Özellikle Melling’ in İstanbul tabloları Pamuk’ u o kadar etkilemiştir ki, sadece bir bölümde Melling ve tabloları işlenmiştir. Melling’ in yanında Nerval’ in ve Flaubert’ in de İstanbul ziyaretlerindeki düşünceleri ve görüşleri de kitabı içerik olarak zenginleştiren etmenlerdendir.

Pamuk kitabını 51 yaşındayken yazdı ve sadece 22 yıllık hayatını okuyucuyla paylaştı. Aslında istese kitabı yazdığı güne kadarki olanları da anlatabilirdi. Fakat kitap sonuna kadar okunduğunda görülüyor ki, yazar kitabını “Yazar“ olmaya karar vermesiyle sonlandırıyor. Aslında Pamuk 22 yaşına kadar hep ressam olma hayalleriyle yaşıyor. O bu yüzden mimarlık fakültesine kaydoluyor ve hedefine ulaşmak istiyor. Fakat mimarlığı bitirmeden, daha 3. sınftayken bu kararından vazgeçip yazar olmaya karar veriyor. “Ressam olmayacağım, dedim. Yazar olacağım ben . “ Pamuk ressam olmayacağına çok ani bir şekilde karar veriyor ve kitabı bitiriyor. Fakat kitabın son bölümündeki olaylar aslında bu tip bir sonucun çıkacağını okuyucuya hissettiriyordu. “ Annemle Bir Konuşma: Sabır, İhtiyat,Sanat “ adlı bölümde yazar bir ara üniversiteye gitmemeye başladığını ve sadece okuldan atılmamak için bir iki derse katıldığını anlatıyor. Daha sonra ailesi bunun farkına varınca annesi ile bir konuşma geçiyor aralarında. Annesi ona bu bölümde ressamlıktan para kazanamayacağını ve ileride bu meslekle sefil bir hayat yaşayabileceğini anlatıyor. Pamuk da annesine aslında karşılık veriyor ve kendi isteklerini savunuyor. Fakat bu konuşmadan sonra bir ara İstanbul sokaklarında dolaşmaya çıkıyor ve döndüğünde kararını yazar olmaktan yana veriyor. Kitabın bu son tümcesine kadar kitabın herhangi bir yerinde Pamuk’ un yazar olacağına veya yazar olmak istediğine veya yazarlığa bir sempatisi olduğuna dair bir bilgiye rastlanmıyor. Fakat o bu şekilde karar veriyor ve ne kadar doğru bir karar verdiğini de sahasındaki başarılı çalışmaları ile şuan görmek mümkündür.

[...]


[1] Wikipedi Özgür Ansiklopedisi – www.wikipedia.com.tr

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Orhan_Pamuk

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Orhan_Pamuk

Excerpt out of 30 pages

Details

Title
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk
Subtitle
Otobiografik metinler ve bir ders modeli
College
University of Duisburg-Essen  (Türkisch)
Course
Autobiographie
Grade
2,0
Author
Year
2006
Pages
30
Catalog Number
V161906
ISBN (eBook)
9783640754892
ISBN (Book)
9783640755042
File size
752 KB
Language
Turkish
Keywords
Autobiographie, Istanbul, Orhan, Pamuk, Otobiografik
Quote paper
Murathan Icyer (Author), 2006, Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161906

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Autobiographie - Istanbul - Orhan PamukUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free