Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk

Otobiografik metinler ve bir ders modeli


Term Paper (Advanced seminar), 2006

30 Pages, Grade: 2,0


Excerpt


İÇİNDEKİLER Sayfa

Giriş

1. Kitap Üzerine İncelemeler
1.1. İlk İzlenimler
1.2. Orhan Pamuk' un Hayatı
1.2.1. Yayımlanmış Eserleri
1.2.2. Kazandığı Ödüller
1.3. Metin Betimlemesi
1.3.1. Dil
1.3.2. Yapı
1.3.3. İçyapı
1.3.4. İçerik
1.4. Sonuç

2. Teori
2.1. Otobiyografi Nedir
2.2. Roy Pascal ve Teorisi
2.3. Sonuç

3. Didaktik Uygulama
3.1. Didaktik Gerekçelendirme
3.2. Ders Uygulaması
3.3. Dersin Gidişatı
3.3.1. Sınıf
3.3.2. Amaçlar
3.3.3 Oyun
3.3.4. İkinci Ders
3.4. Sonuç

4. Kaynakça

Excerpt out of 30 pages

Details

Title
Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk
Subtitle
Otobiografik metinler ve bir ders modeli
College
University of Duisburg-Essen  (Türkisch)
Course
Autobiographie
Grade
2,0
Author
Year
2006
Pages
30
Catalog Number
V161906
ISBN (eBook)
9783640754892
ISBN (Book)
9783640755042
File size
752 KB
Language
Turkish
Keywords
Autobiographie, Istanbul, Orhan, Pamuk, Otobiografik
Quote paper
Murathan Icyer (Author), 2006, Autobiographie - Istanbul - Orhan Pamuk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161906

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Autobiographie - Istanbul - Orhan PamukUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free