Kulturkrock eller kulturmöte?


Essay, 2010

5 Pages, Grade: 2


Abstract or Introduction

När människor från olika kulturer möts uppstår frågor och nyfikenhet, kanske också misstänksamhet eller rädsla. Kultur innefattar människors vanor, seder, levnadsregler, värderingar och gemensamma handlingar. Till kulturen hör alltifrån matvanor, klädsel, musik, litteratur och religion till synen på andra och på vad som är ”rätt” i den egna gruppen. Kulturen avgränsar mot andra och pekar ut det som är typiskt för den egna kulturen. Detta är inget nytt och har funnits i alla tider. När olika kulturer inte klarar av att möta varandra, då uppstår det som vi kallar kulturkrockar. Det krävs en öppenhet både för det som känns främmande och ovant i andra kulturer, men också en förmåga att se på den egna kulturen med lite självkritisk hållning.

Details

Title
Kulturkrock eller kulturmöte?
College
Malmö University  (Lärarhögskolan)
Grade
2
Author
Year
2010
Pages
5
Catalog Number
V164226
ISBN (eBook)
9783640794553
ISBN (Book)
9783640794447
File size
438 KB
Language
Swedish
Keywords
Kultur, verschiedene Kulturen, Lehrer und Schüler aus verschiedenen Kulturen, Auswirkung der Kultur auf den Unterricht
Quote paper
B.A. Tatjana Bansemer (Author), 2010, Kulturkrock eller kulturmöte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164226

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Kulturkrock eller kulturmöte?Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free