Kulturkrock eller kulturmöte?


Essay, 2010

5 Pages, Grade: 2


Excerpt

I min undervisning har jag elever deras föräldrar eller en del av dem kommer från ett tysktalande land. Jag har aldrig upplevt att de inte redan kunde prata flytande tyska, oavsett om bägge föräldrar eller bara en del är från ett tysktalande land. Det enda de behöver träna är grammatiken, litteraturen, geografin, historia och ibland intonationen.

Med de minsta gör jag oftast ordlekar, rim och ramsor. De gillar att sjunga och då träna vi tyska barnsångar i början av varje lektion. Dessutom läser jag efter sången en saga om vilken vi pratar sedan.

Men de större barnen från högstadiet eller gymnasiet brukar jag kombinera läsning med historiska händelser, t.ex. läser de om syskon Scholl eller Anne Frank och svarar sedan på frågor om händelser. De måste göra många muntliga uppgifter, t.ex. förberedda och hålla ett referat framför klassen. Själv har jag upplevt att barnen som bruka läsa mycket tysk litteratur har det väldigt lätt att uttrycka sig skriftligt på ett mer avancerad sätt.

Om jag nu utgår från mina erfarenheter som elev med tyska och serbokroatiska som modersmål, kan jag bara säga, att jag har alltid haft nytta att kunna flera språk. När jag kom till Sverige utan att kunna ett enda ord, var det engelska och serbokroatiska som hjälpte mig vidare. Jag tror att det är viktigt att få modersmålsstöd, eftersom elever får mer självkänsla, föräldrarna blir glada att språket, förknippat med kulturen, inte tappas bort och enligt skolverket nå elever som har gått hela grundskolan till modersmålsundervisning bättre betyg.

Litteraturförteckning:

Can, Mustafa (2006) Tätt intill dagarna. Norstedts, Stockholm

Hedencrona, Eva & Kós-Dienes, Dora (2003) Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola. Studentlitteratur, Malmö

Sjögren, Annick (2006) Här går gränsen Dialogos förlag, Värnamo

[...]

Excerpt out of 5 pages

Details

Title
Kulturkrock eller kulturmöte?
College
Malmö University  (Lärarhögskolan)
Grade
2
Author
Year
2010
Pages
5
Catalog Number
V164226
ISBN (eBook)
9783640794553
ISBN (Book)
9783640794447
File size
438 KB
Language
Swedish
Keywords
Kultur, verschiedene Kulturen, Lehrer und Schüler aus verschiedenen Kulturen, Auswirkung der Kultur auf den Unterricht
Quote paper
B.A. Tatjana Bansemer (Author), 2010, Kulturkrock eller kulturmöte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164226

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Kulturkrock eller kulturmöte?Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free