Development of Website Educational Material and Media Information


Thesis (M.A.), 2015

35 Pages


Excerpt

Περιεχόμενα

1. Ο παγκόσμιος ιστός

2. Το διαδίκτυο

3. Η ιστοσελίδα
3.1. Κατηγορίες ιστοσελίδων
3.1.1. Δυναμική ιστοσελίδα
3.1.2. Στατική ιστοσελίδα
3.2. Ο ιστότοπος

4. Οι φυλλομετρητές – Webbrpwsers

5. Η φιλοξενία ιστοσελίδων – Web Hosting

6. Το σύστημα ονοματοδοσίας Domain Name

7. Οι εξυπηρετητές ιστού – Web Server
7.1. Ο Web Server Apache

8. Εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων ανοικτού κώδικα – CMS
8.1. Χαρακτηριστικά των CMS
8.2. Πλεονεκτήματα των CMS
8.3. Ανοικτού κώδικα CMS
8.3.1. Πλεονεκτήματα των CMS ανοικτού κώδικα
8.3.2. Μειονεκτήματα των CMS ανοικτού κώδικα

9. Η δομή της ιστοσελίδας

10. Ο διαδικτυακός τόπος του Wordpress

11. Το υλικό που φιλοξενεί η ιστοσελίδα

12. Κύρια στοιχεία στις κατασκευής
12.1. Επάνω τμήμα οθόνης
12.2. Το πλαϊνό & το κάτω τμήμα στις οθόνης

13. Η υπηρεσία – εφαρμογή παρουσιάσεων Prezi

14. Follow & Share

15. Εργαλεία των Creators

16. Ενδεικτικός πηγαίος κώδικας αρχικής σελίδας

Βιβλιογραφικές αναφορές

Πρόλογος

Η συγκεκριμένη Πτυχιακή Εργασία αφορά την κατασκευή ιστοσελίδας με σκοπό τη φιλοξενία εκπαιδευτικού υλικού και πολυμέσων με θεματική ενότητα την Πληροφορική και φιλοξενείται στον ιστότοπο δωρεάν κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδων https://el.wordpress.com.

Η υλοποίησή στις έγινε στα πλαίσια στις εκπόνησης Πτυχιακής Eργασίας για τη σχολή παιδαγωγικής κατάρτισης εκπαιδευτικών ΑΣΠΑΙΤΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 από στις φοιτητές Λάμπρο Βατσιλίδη και Βασιλική Βασιλάκη και επιστημονικό υπεύθυνο τον κο Χρήστο Λάμπρο.

Στην προσπάθεια να παρέχουμε στο κοινό έναν ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο παρακολούθησης ορισμένων ενοτήτων στις Πληροφορικής, αποφασίσαμε να αναρτήσουμε και στις ΠΑΔ στις οποίες πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια φοίτησής στις στη σχολή, οι οποίες είναι υλοποιημένες με δυο διαφορετικά προγράμματα παρουσίασης, το Microsoft Powerpoint και το Prezi.

Σκοπός στις είναι στις να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε τον συγκεκριμένο ιστότοπο μελλοντικά με εκπαιδευτικό υλικό και πολυμέσα, ώστε να κάνουμε για κάποιους την εκμάθηση στις πληροφορικής ένα ευχάριστο ταξίδι.

Η ιστοσελίδα που υλοποιήσαμε είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://vatsilaki.wordpress.com/. Παραθέτουμε αρκετά screenshots για την ολοκληρωμένη εικόνα στις υλοποίησης και η ιστοσελίδα βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο CD-ROM που συνοδεύει την πτυχιακή αυτή εργασία στη μορφή που δόθηκε για offline surfing από τον ιστότοπο wordpress.com.

Εισαγωγή

Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, οδήγησαν στην ραγδαία ανάπτυξη και στην εξάπλωση του διαδικτύου σε πλατιές μάζες. Η ταχύτητα και η αμεσότητα του το κατέστησαν ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Το πάτημα απλά και μόνο στις πλήκτρου είναι αρκετό για να έχει κάποιος πρόσβαση σε πηγές και μέσα που παλαιότερα θα έπρεπε να καταναλώσει αρκετό χρόνο, κόπο, χρήματα και η προσπάθεια που θα κατέβαλε πιθανότατα να μην είχε τα ίδια αποτελέσματα εγγύτητας και αμεσότητας των πληροφοριών που αναζητούσε.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου μια ψηφιακή πραγματικότητα εκτυλίσσεται μπροστά στις. Πολλοί άνθρωποι πλέον μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και αυτό αποτελεί επί στις αρχής θετικό στοιχείο. Παρόλη την επικινδυνότητα που ενέχει το διαδίκτυο για πολλούς χρήστες, στις εθισμός, παρενοχλήσεις, απώλεια προσωπικών δεδομένων, υπάρχει η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την αμεσότητα που παρέχει, μέσω στις αποθήκευσης πληροφοριών, που στην περίπτωσή στις αφορούν την εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής.

1. Ο παγκόσμιος ιστός

Ο παγκόσμιος ιστός ή WORLD WIDE WEB είναι η υπηρεσία που έδωσε στο διαδίκτυο την σημερινή του αίγλη. Ο Παγκόσμιος ιστός είναι το δίκτυο των συνδεδεμένων υπολογιστών και δικτύων σε παγκόσμια κλίμακα,το οποίο χρησιμοποιεί συγκεκριμένη ομάδα πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας αυτό ονομάζεται HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Ο παγκόσμιος ιστός στις είναι γνωστός στο ευρύ κοινό είναι ένα μοναδικό δίκτυο καθώς δεν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα υπολογιστών παγκόσμιας κλίμακας.

2. Το διαδίκτυο

Ένα σύνολο διασυνδεδεμένων δικτύων ονομάζεται διαδίκτυο (Internet Network ή Internet). Είναι η εκπλήρωση στις επιθυμίας να διασυνδέσουμε διαφορετικά και συχνά ασύμβατα δίκτυα μεταξύ στις. Το διαδίκτυο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας ΤCP/IP όχι στις για στις στις υπηρεσίες του.

3. Η ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, ήχου, εικόνας και βίντεο. Στις ιστοσελίδες μαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο. Ένα πλεονέκτημα στις είναι ότι αλληλοσυνδέονται μεταξύ στις και έτσι ο χρήστης μπορεί να μεταβεί με ένα κλικ από την μια ιστοσελίδα στην άλλη. Η κατασκευή ιστοσελίδων είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα καθώς υπάρχουν αρκετά ελεύθερα προγράμματα καθώς και αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ιστοσελίδων που επιτρέπουν σε απλούς χρήστες εύκολα και γρήγορα να δημιουργήσουν την δική στις προσωπική ιστοσελίδα.

3.1 Κατηγορίες ιστοσελίδων

Οι δύο βασικές κατηγορίες των ιστοσελίδων είναι οι δυναμικές (Dynamic) και οι στατικές (Static) ιστοσελίδες. Θα στις συναντήσουμε αναλυτικά πιο κάτω την κάθε μια ξεχωριστά και θα δούμε στις βασικές διαφορές στις.

3.1.1 Δυναμική ιστοσελίδα

Δυναμική ιστοσελίδα (Dynamic Web Page) είναι μια ιστοσελίδα η οποία δημιουργείται δυναμικά την στιγμή στις πρόσβασης σε αυτή ή την στιγμή που ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Με απλά λόγια, με στις δυναμικές ιστοσελίδες μπορούν συγκεκριμένοι χρήστες (διαχειριστές) να προχωρούν σε αλλαγές εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας έναν πίνακα διαχείρισης στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο αυτοί. Η έννοια ¨δυναμική¨ πηγάζει από την τεχνοτροπία με την οποία είναι κατασκευασμένη η ιστοσελίδα. Δυναμικά websites είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), τα forums, τα blogs κ.ά. Βασικά πλεονεκτήματα στις δυναμικής ιστοσελίδας είναι ότι έχουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης και τροποποίησης του περιεχομένου στις από τον διαχειριστή στις και στις ότι δεν υπάρχουν σχέσεις άμεσης εξάρτησης με κατασκευαστές και εταιρίες κατασκευής ιστοσελίδων.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον όγκο που μπορεί να αποκτήσει στις ιστότοπος, η εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων ακόμη είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στις χρήσης στις και τέλος υπάρχει διαδεδομένη τεχνογνωσία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το βασικό στις μειονέκτημα είναι ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση λειτουργίας στις ιστοσελίδας από πλήθος ιδιοτήτων του διακομιστή στον οποίο πραγματοποιείται η φιλοξενία στις ιστοσελίδας. Στις δυσκολότερη είναι και η αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και τεχνικών δυσκολιών.

3.1.2 Στατική ιστοσελίδα

Στατική ιστοσελίδα (Static Web Page) ονομάζεται μια ιστοσελίδα στις οποίας το περιεχόμενο μεταφέρεται στον χρήστη ακριβώς στην μορφή που είναι αποθηκευμένο στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων (Web Server). Με πιο απλά λόγια τα στατικά websites είναι αυτά που δεν ανανεώνονται συχνά και δεν προσφέρουν υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με στις χρήστες. Οι στατικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP για να μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε μορφή HTML. Βασικό πλεονέκτημα των στατικών ιστοσελίδων είναι ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις και προγραμματιστικές δεξιότητες για να στις δημιουργήσεις καθώς και ότι η σελίδα μπορεί να διατίθεται στον φυλλομετρητή χωρίς να μεσολαβήσει κάποιος εξυπηρετητής ιστοσελίδων. Αυτό μπορεί να συμβεί με την χρήση στις αποθηκευτικού μέσου στις ένα CD-ROM ή USB.

Στις μπορεί να κλωνοποιηθεί σε περισσότερους από έναν εξυπηρετητές.Στα αρνητικά των στατικών ιστοσελίδων παρουσιάζεται η άβολη χρήση στις απέναντι στον προγραμματιστή ή τον χρήστη καθώς και η δύσκολη διαχείρισή στις όταν ο αριθμός των ιστοσελίδων είναι μεγάλος. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται αυτόματα εργαλεία διαχείρισης.

3.2 Ο ιστότοπος

Στις ιστότοπος ή αλλιώς ιστοχώρος ονομάζεται μια συλλογή από εικόνες, βίντεο και άλλα ψηφιακά στοιχεία τα οποία φιλοξενούνται στην ίδια περιοχή του παγκόσμιου ιστού. Βασίζεται στην υπηρεσία www (world wide web) και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο http (Hypertext Transfer Protocol). Το σύνολο των ιστοτόπων αποτελεί το world wide web (www).

4. Οι φυλλομετρητές – Webbrpwsers

Στις φυλλομετρητής ιστοσελίδων ή περιηγητής ιστού είναι ένα λογισμικό που επικοινωνεί με στις διακομιστές ιστού (web servers) μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Αλληλεπιδρά με κείμενα, εικόνες, βίντεο και στις πληροφορίες που βρίσκονται συνήθως αναρτημένες σε μια ιστοσελίδα στις ιστότοπου στον παγκόσμιο ιστό ή σε ένα τοπικό δίκτυο. Ο Web browser επιτρέπει στον χρήστη την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε διάφορες ιστοσελίδες και ιστότοπους εναλλάσσοντας στις ιστοσελίδες μέσω των υπερσυνδέσμων. Τα κείμενα, οι εικόνες, τα βίντεο μπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσμους στις στις ιστοσελίδες. Οι φυλλομετρητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα μορφοποίησης HTML για την προβολή των ιστοσελίδων.

Κάποιοι από στις δημοφιλέστερους Web browsers είναι οι Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera. Kάθε φυλλομετρητής έχει τη δυνατότητα να δεχτεί πολλά πρόσθετα στοιχεία (add-ons, plug-ins) που βοηθούν στην αύξηση των δυνατοτήτων στις, την βελτίωση όσο αφορά την χρηστικότητα στις καθώς και την προστασία των πελατών σε θέματα ασφαλείας.

5. Η φιλοξενία ιστοσελίδων – Web Hosting

Όταν μια ιστοσελίδα θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς αναρτημένη στο διαδίκτυο θα πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί σε ένα Web server για να χρησιμοποιηθεί. Για αυτό υπάρχουν οι διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν σε εταιρίες και ιδιώτες να διαθέτουν μια ιστοσελίδα αναρτημένη στο διαδίκτυο συνεχώς και με την απαιτούμενη ασφάλεια. Γιατί θα ήταν αδύνατο ο κάθε χρήστης ξεχωριστά να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Η φιλοξενία ιστοσελίδων λοιπόν είναι αύτη η διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει όλο αυτό χωρίς επιβαρύνσεις με το κόστος του ανάλογου εξοπλισμού. Με πιο απλά λόγια μπορούμε να πούμε πως ο όρος Web Hosting είναι η ενοικίαση του χώρου στον ιδιοκτήτη μιας ιστοσελίδας σε υπολογιστές (διακομιστές) για να τοποθετήσει τα αρχεία του. Κάθε εταιρία ή ιδιώτης που παρέχουν φιλοξενία σε ιδιοκτήτες ιστοσελίδων διαθέτει τα δικά στις πακέτα hosting με τιμές,ταχύτητες,διάρκεια και χαρακτηριστικά ανάλογα με τα θέλω του πελάτη. Οπότε σύμφωνα με την χρήση ή την κίνηση και την δημοφιλία στις ιστοσελίδας του κάθε ενδιαφερόμενου επιλέγει το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα σε αυτόν.

Τα πακέτα φιλοξενίας στις κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω οικογένειες:

- Shared Hosting, όπου παρέχεται μέρος του διακομιστή στον οποίο φιλοξενούνται και άλλοι χρήστες.
- Reseller Hosting, όπου υπάρχει η δυνατότητα στις μεταπώλησης εργαλείων φιλοξενίας ιστοσελίδων και χώρου.
- Cloud Hosting, όπου τα εισερχόμενα αιτήματα εξυπηρέτησης διαμοιράζονται σε μηχανήματα που έχουν το μικρότερο φόρτο εργασίας με την χρήση στις τεχνολογίας διαμοιρασμού φόρτου εργασίας σε πολλούς διακομιστές ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα τα αντίγραφα σε κάθε server εξασφαλίζουν την διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των αρχείων.
- Dedicated Servers, όπου παρέχεται ολόκληρος ο διακομιστής για αποκλειστική χρήση και διαχείριση από τον κάτοχο του ιστότοπου.
- Virtual Private Server, όπου μέσω λογισμικού εικονικοποίησης διακομιστή (virtualization) παρέχεται στον διακομιστή στις απομονωμένος χώρος με δικούς του –αποκλειστικής χρήσης- πόρους συστήματος και κεντρική πρόσβαση.

6. Το σύστημα ονοματοδοσίας Domain Name

Το σύστημα ονομάτων τομέων ή χώρων ή περιοχών είναι ένα σύστημα ονοματοδοσίας για δίκτυα που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IP. Ο χώρος ονομάτων τομέων του DNS είναι δομημένος ιεραρχικά.Ουσιαστικά γίνεται μια αντιστοιχία των ονομάτων ιστοχώρων με την IP διεύθυνση και αυτό προέκυψε επειδή οι αριθμητικές διευθύνσεις IP δεν είναι εύχρηστες από στις ανθρώπους.

Η δομή του DNS είναι χώροι ή τομείς ή περιοχές χωρισμένες σε επίπεδα όπου κάθε επίπεδο περιέχει κατώτερα επίπεδα. Το όνομα που δίνεται σε μια διεύθυνση IP ονομάζεται Domain Name (όνομα τομέα ή χώρου). Ένα τέτοιο όνομα μπορεί να έχει καταλήξεις στις .com, .eu, .org, .info, .gr, .net κλπ., ανάλογα με την χρήση και την χώρα προέλευσής του.

7. Οι εξυπηρετητές ιστού – Web Server

Το λογισμικό που τρέχει σε έναν κόμβο του διαδικτύου ή στον υπολογιστή όταν εκτελεί προγράμματα εξυπηρετητές συνεχόμενα και για στις ώρες, ονομάζεται διακομιστής η εξυπηρετητής. Οι εξυπηρετήσεις αυτές αφορούν άλλα προγράμματα που ονομάζονται πελάτες (clients).Ο πιο δημοφιλής web server είναι ο Apache που θα τον δούμε αναλυτικά στην συνέχεια.

Οι εξυπηρετητές-προγράμματα που συναντούμε συχνότερα σε περιβάλλον γραφείου είναι οι εξής:

- Εξυπηρετητής αρχείων (file server)
- Εξυπηρετητής αντιγράφων ασφαλείας (backup server)
- Εξυπηρετητής βάσεων δεδομένων (database server)
- Εξυπηρετητής διαμεσολαβητή (proxy server)
- Εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server)
- Εξυπηρετητής φαξ (fax server)
- Εξυπηρετητής εκτυπωτών (printer server)

Οι εξυπηρετητές-προγράμματα που συναντούμε συχνότερα στο διαδίκτυο είναι οι εξής:

- Εξυπηρετητής παγκοσμίου ιστού με το πρωτόκολλο http (http server)
- Εξυπηρετητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server)
- Domain Name System (DNS server)
- Εξυπηρετητής μεταφοράς αρχείων με το πρωτόκολλο ftp (ftp server)

7.1 Ο Web Server Apache

Ο Apache HTTP Server ή πιο απλά Apache είναι ο δημοφιλέστερος και πλέον διαδεδομένος διακομιστής/εξυπηρετητής παγκόσμιου ιστού (web server) και κατέχει τον ρόλο κλειδί στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού (www). Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP. Αυτό που κάνει τον apache τόσο δημοφιλή είναι το ότι λειτουργεί σε αρκετές πλατφόρμες στις τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X.

Στις ο Apache υποστηρίζει και αρκετές γλώσσες προγραμματισμού στις MySQL, PHP, Python κλπ. Τον χαρακτηρίζει η μεγάλη προσθήκη προγραμμάτων (modules) που μπορούν να παρέχουν διάφορες λειτουργίες. Τα πιο δημοφιλές modules του Apache είναι modules πιστοποίησης στις για παράδειγμα τα mod_access, mod_auth, κλπ. Παρέχει TLS και SSL μέσω των mod_ssl. Δημιουργός του είναι το ίδρυμα Apache Software Foundation και η πρώτη του έκδοση έκανε την εμφάνισή στις το 1995. Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

8. Εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων ανοικτού κώδικα – CMS

Το Content Management Systems (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου) είναι μια μορφή λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που απλουστεύει και αυτοματοποιεί στις διαδικασίες δημιουργίας, ελέγχου, οργάνωσης και δημοσίευσης περιεχομένου στις δικτυακού τόπου. Συνήθως τα κείμενα γράφονται μέσω κάποιων online WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML Editor που μοιάζουν με το MS Word. Στις φορές CMS επιτρέπει την ομαδική δημιουργία κειμένων και άλλου υλικού για αυτό χρησιμοποιείται συχνά στα εκπαιδευτικά προγράμματα πολλών εταιριών.

8.1 Χαρακτηριστικά των CMS

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός CMS είναι τα ακόλουθα:

- Παρέχει την δυνατότητα στις διαχείρισης – συντήρησης στις ιστότοπου από απλούς χειριστές χωρίς να απαιτείται εμπλοκή ειδικού τεχνικού προσωπικού.
- Αυτοματοποιεί εργασίες. Οι επιλογές (menus) και γενικότερα η πλοήγηση αναπαράγεται στις αυτόματα.
- Παρέχει απλά εργαλεία για την δημιουργία του περιεχομένου
- Επιτρέπει την δυνατότητα διαχείρισης στις δομής του ιστότοπου, στις εμφάνισης των δημοσιευμάτων σελίδων καθώς και στις πλοήγησης σε αυτές.
- Επιτρέπει στον χρήστη να επικεντρώνεται στο περιεχόμενο και όχι στην τεχνολογία
- Χρήση βάσης δεδομένων
- Το ίδιο το σύστημα χειρίζεται στις στις τεχνικές λεπτομέρειες, επιτρέποντας έτσι σε οποιονδήποτε να διαχειριστεί και να ενημερώνει τον ιστότοπο
- Το σύστημα επιτηρεί ποιος κάνει τι, αποφεύγοντας ανεπιθύμητες καταστάσεις λάθους. Έτσι οι εργασίες γίνονται από πολλούς μεταξύ του προσωπικού και όχι μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς.

8.2 Πλεονεκτήματα των CMS

Στα πλεονεκτήματα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε την διαδικασία δημιουργίας και δημοσίευσης αντικειμένων στην ιστοσελίδα καθώς και την δυνατότητα ιεράρχισής στις. Στις η μείωση των εξόδων είναι από τα πιο βασικά πλεονεκτήματα για την διατήρηση στις ιστοσελίδας. Με την χρήση CMS αυξάνεται κατακόρυφα η ποιότητα στις ιστοσελίδας αφού χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας πρότυπα σχεδίασης. Βασικό είναι στις οι λίγες γνώσεις και ανάγκες εκπαίδευσης που απαιτούνται σε αυτά τα συστήματα. Έτσι μειώνονται το τεχνικό τμήμα που χρειάζεται και αυξάνεται το κέρδος από την λειτουργία των CMS.

Πιο εξειδικευμένα πλεονεκτήματα είναι σε ότι αναφορά την λειτουργικότητα και την παρουσίαση στις ιστοσελίδας που διαχωρίζεται από την δημοσίευση και το περιεχόμενο αντίστοιχα. Εμφανή είναι και τα οφέλη από την παροχή πληροφοριών σε τακτά χρονικά διαστήματα, που χρειάζονται συνήθως οι οργανισμοί και οι εταιρίες. Τέλος ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου αποτελεί η δυνατότητα πολλαπλών δημοσιεύσεων στις πληροφορίας σε διάφορα κανάλια.

Για παράδειγμα στις οργανισμός που πρέπει να δημοσιεύσει αυτόματα περιεχόμενο σε διάφορα σημεία στην κεντρική σελίδα του, μπορεί να το πραγματοποιήσει μέσω CMS συστημάτων εύκολα και γρήγορα.

[...]

Excerpt out of 35 pages

Details

Title
Development of Website Educational Material and Media Information
Course
COMPUTER SCIENCE EDUCATION
Authors
Year
2015
Pages
35
Catalog Number
V304387
ISBN (eBook)
9783668031197
ISBN (Book)
9783668031203
File size
1605 KB
Language
Modern Greek
Notes
The main language is written in Greek.
Tags
computer science education, computer, informatics, education, website, development
Quote paper
Lampros Vatsilidis (Author)Vasilaki Vasilikh (Author), 2015, Development of Website Educational Material and Media Information, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304387

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Development of Website Educational Material and Media InformationUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free