Cesta od Evropských společenství k Evropské Unii 1984-1993


Essay, 2008

10 Pages


Abstract or Introduction

Evropská unie je vedle vytvoření Spojených států amerických nejúspěšnějším demokratickým mezinárodním integračním projektem. Obyvatel České Republiky se velmi úzce dotýká nejen proto, že jsme jejím členem, ale i proto, že v první polovině roku 2009 bude v českých rukou předsednictví v Evropské radě. Je však velmi složité se vyznat v evropském dění, protože orgány Evropské unie jsou velmi specifické a jejich postavení je ovlivněné historickým vývojem evropské integrace.

Proto jsem si pro tuto esej vymezila otázku, kde vlastně dnešní Evropská unie získala svou podobu. Zároveň jsem chtěla zjistit, kdo byl hlavním iniciátorem reforem, které vedly od hospodářské spolupráce k politické unii. S tím souvisí i otázka, jak se vlastně tímto přechodem k politické unii změnila kvalita nadnárodní spolupráce. V závěrečné části mé eseje jsem se snažila zamyslet nad specifickými rysy Evropské unie.

Details

Title
Cesta od Evropských společenství k Evropské Unii 1984-1993
College
Charles University in Prague  (Právnická fakulta)
Course
Kořeny evropské integrace
Author
Year
2008
Pages
10
Catalog Number
V358296
ISBN (eBook)
9783668438507
ISBN (Book)
9783668438514
File size
736 KB
Language
Czech
Keywords
Integration, Europäische Union
Quote paper
Lucie Novotna Krtousova (Author), 2008, Cesta od Evropských společenství k Evropské Unii 1984-1993, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/358296

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Cesta od Evropských společenství k Evropské Unii 1984-1993Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free