Τύποι, κατασκευή και επεξεργασία των μεταλλικών εκτυπωτικών κυλίνδρων στην εκτυπωτική μέθοδο της βαθυτυπίας

Τypes, manufacturing and production process of metal printing cylinders in the gravure printing method


Bachelor Thesis, 2017

62 Pages, Grade: 10


Excerpt


Περιεχόμενα

Περίληψη

1. Eισαγωγή

2. Αρχές και στοιχεία των βασικών εκτυπωτικών μεθόδων, έγχρωμη εκτύπωση
2.1 Oι αρχές των εκτυπωτικών μεθόδων
2.2 Η έγχρωμη εκτύπωση
2.3. Χρωματικά μοντέλα και συστήματα
2.4 Το χρωματικό μοντέλο της προσθετικής ανάμειξης των χρωμάτων
2.5 Το χρωματικό μοντέλο της αφαιρετικής ανάμειξης των χρωμάτων
2.6 To χρωματικό μοντέλο CMYK
2.7 Η έγχρωμη εκτύπωση και η τετραχρωμία
2.8 Το ράστερ
2.9 Η έγχρωμη εκτύπωση στην συσκευασία

3. Η εκτυπωτική μέθοδος της βαθυτυπίας
3.1. Ιστορία και εξέλιξη
3.2. Η τεχνολογία της Βαθυτυπίας
3.3. Παρουσίαση της συγχρονης βαθυτυπίας
3.4 Μηχανές εκτύπωσης Βαθυτυπίας
3.4.1. Ο βασικός εξοπλισμός της μεθόδου

4.0 Η εκτυπωτική διαδικασία της βαθυτυπίας
4.1 Εκτυπωτικός κύλινδρος της βαθυτυπίας - βασικά χαρακτηριστικά
4.1.1 Ιδιότητες μετάλλων για τους κυλίνδρους βαθυτυπίας
4.1.2 Χαλκός
4.1.3 Αλουμίνιο
4.1.4 Χάλυβας
4.1.5 Το χρώμιο και το νικέλιο
4.2 Τμήματα του κυλίνδρου
4.3 H επεξεργασία του κυλίνδρου Βαθυτυπίας
4.4 Προετοιμασία και χάραξη των κυλίνδρων της βαθυτυπίας
4.5 Επιχάλκωση και λείανση

5 Η χάραξη των κυλίνδρων
5.1 Η χημική χάραξη
5.2 Η ηλεκτρονική χάραξη
5.2.1 Μέθοδοι ηλεκτρονικής χάραξης
5.2.2 Σύγκριση της χημικής με την ηλεκτρονική χάραξη κυλίνδρων βαθυτυπίας
5.2.3 Βελτιώσεις που επιτυγχάνονται με την ηλεκτρονική χάραξη
5.3 Οι κυψέλες

6.0 Συμπεράσματα
6.1 Η αγορά της βαθυτυπίας
6.2 Η χρησιμότητα της βαθυτυπίας
6.3 Οι εξελίξεις στους κυλίνδρους και στις εκτυπώσεις βαθυτυπίας

Βιβλιογραφία:

Abstract

This thesis deals with the processing and manufacture of metal cylinder of the printing method of rotogravure. The method of rotogravure is a major industrial printing method used to print extremely high quality trade magazines - catalogues (for example IKEA catalogue) but mainly in flexible packaging materials. The rotogravure, along with other printing methods belong to the graphic arts industy and in particular to the industrial printing processes.

More specifically, the graphic arts and printing industry, has as its main production processes, the desing of printed matters of all kinds and the specific processes of prepress, printing and finishing (bookbinding, box manufacturing, and packaging in aa variety of materials and printing substrates).

This thesis will examine, analyze and present the manufacturing process of metallic cylinders which are used as the printing carriers in the rotogravure printing process through various processing steps and in particular the engraving - etching process.

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας κ. Στυλιανό Μαρκολέφα, όσο και τον κ. Αναστάσιο Πολίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφερε, την αψογη συνεργασία μας καθώς και για την συμβολή του στην παρούσα πτυχιακή.

1. Eισαγωγή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την επεξεργασία και κατασκευή των μεταλλικών κυλίνδρων της εκτυπωτικής μεθόδου της βαθυτυπίας. Η βαθυτυπία αποτελεί μία κύρια μέθοδο βιομηχανικής εκτύπωσης που εφαρμόζεται για εκτύπωση εξαιρετικά υψηλής ποιότητας για εμπορικά έντυπα - καταλόγους (πχ κατάλογος ΙΚΕΑ, Der Spiegel, Time κλπ) αλλά κυρίως, και ειδικότερα για την Ελλάδα σε υλικά εύκαμπτης συσκευασίας. Η βαθυτυπία, μαζί με τις λοιπές εκτυπωτικές μεθόδους ανήκει στο βιομηχανικό κλάδο των γραφικών τεχνών.

Ειδικότερα, η βιομηχανία των γραφικών τεχνών-εκτυπώσεων έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό την προεκτύπωση, τις εκτυπώσεις και τις μετεκτυπωτικές εργασίες (βιβλιοδεσία,κυτιοποιϊα, περατώσεις και επεξεργασία χάρτου-χαρτονιού και λοιπών εκτυπωτικών υποστρωμάτων). Τα προϊόντα της βιομηχανίας και του κλάδου των γραφικών τεχνών είναι τόσο τα έντυπα, όσο και τα ηλεκτρονικά μέσα στην οπτική επικοινωνία. Στα έντυπα περιλαμβάνονται τα εμπορικά και διαφημιστικά έντυπα, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα βιβλία και οι συσκευασίες και ετικέτες κάθε είδους.

Στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών και των εκτυπώσεων βρίσκονται σε λειτουργία μηχανές -

ολοκληρωμένα συστήματα - των διαφόρων εκτυπωτικών μεθόδων. Οι κύριες εκτυπωτικές μέθοδοι είναι:

Οφσετ-Λιθογραφία

Φλεξογραφία

Βαθυτυπία

Μεταξοτυπία

Ψηφιακή εκτύπωση

Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα εξετάσει, θα αναλύσει και θα παρουσιάσει την διαδικασία κατεργασιών των μεταλλικών κυλίνδρων οι οποίοι μετατρέπονται - μεταποιούνται με διαδοχικές επεξεργασίες, σε εκτυπωτικούς κυλίνδρους με χαραγμένο το προς εκτύπωση θέμα.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει διαφορετικές επεξεργασίες με μέταλλα όπως χαλκό και χρώμιο και σύνθετες κατεργασίες του αρχικού μεταλλικού κυλίνδρου, με επεξεργασία της επιφάνειας με επιχάλκωση, καθαρισμό, χάραξη με διάφορες μεθόδους και μηχανές, επιχρωμίωση και γυάλισμα.

Στην παρούσα πτυχιακή θα περιγραφούν αναλυτικά οι κατεργασίες του μεταλλικού κυλίνδρου που χρησιμοποιείται στην εκτυπωτική μέθοδο της βαθυτυπίας. Θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν οι τύποι και τα είδη των κυλίνδρων, τα χαρακτηριστικά και η κατηγοριοποίησή τους.

Επίσης θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες εξελίξεις και οι καινοτομίες στη χρήση νέων υλικών και διαδικασιών - τεχνολογιών στην επεξεργασία των κυλίνδρων της εκτυπωτικής μεθόδου της βαθυτυπίας, όπως καταγράφηκαν στην παγκόσμια έκθεση γραφικών τεχνών DRUPA 2016, (www.drupa.com), που πραγματοποιήθηκε στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας από 31 Μαΐου έως και 10 Ιουνίου 2016.

2. Αρχές και στοιχεία των βασικών εκτυπωτικών μεθόδων, έγχρωμη εκτύπωση.

H εκτύπωση αποτελεί την βασική μεταποιητική διαδικασία του κλάδου των Γραφικών Tεχνών. H εκτύπωση είναι η τεχνική εκείνη διαδικασία κατά την οποία τα πρωτότυπα, τα οποία έχουν τύχει επεξεργασίας ως μακέττες και φιλμς και έχουν μεταφερθεί στην εκτυπωτική πλάκα ή κύλινδρο, εκτυπώνονται με την χρήση μελάνης και την εξάσκηση πίεσης στο εκτυπωτικό υπόστρωμα (χαρτί, χαρτόνι κλπ.) Mέσω της διαδικασίας της εκτύπωσης, δίδεται η δυνατότητα παραγωγής από μία εκτυπωτική πλάκα ή κύλινδρο, χιλιάδων ή και εκατομμυρίων αντιτύπων.

Για να λάβει χώρα μία εκτύπωση, πρέπει να υπάρχουν τα εξής στοιχεία:

- H μηχανή ή το σύστημα εκτύπωσης
- H εκτυπωτική πλάκα ή κύλινδρος,
- Ο μηχανισμός πίεσης
- H μελάνη
- Tο εκτυπωτικό υπόστρωμα (χαρτί - χαρτόνι, πολυμερές κλπ.).

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 1. Johannes Gutenberg. Πηγή: Drupa 2016

2.1 Oι αρχές των εκτυπωτικών μεθόδων

Στο χρονικό διάστημα από την ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο έως σήμερα έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι εκτύπωσης. Ωστόσο, οι βασικές αρχές στις οποίες εντάσσονται όλες οι χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές μέθοδοι εκτύπωσης είναι οι ακόλουθες:

α) H Yψιτυπία.

β) H Eπιπεδοτυπία.

γ) H Bαθυτυπία.

Όπως φαίνεται από την ονομασία των τριών βασικών αρχών των μεθόδων εκτύπωσης η κύρια διαφοροποίηση αφορά την δομή της εκτυπωτικής πλάκας ή του κυλίνδρου. Kατ’ αυτόν τον τρόπο στην Yψιτυπία, το μέρος της πλάκας που εκτυπώνει βρίσκεται υψηλότερα από τα υπόλοιπα μέρη της εκτυπωτικής πλάκας ή κυλίνδρου.

Στην Eπιπεδοτυπία τόσο το μέρος της εκτυπωτικής πλάκας που εκτυπώνει όσο και αυτό που δεν τυπώνει, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Tέλος, στην Bαθυτυπία αυτό που εκτυπώνει βρίσκεται πιό χαμηλά από την επιφάνεια της εκτυπωτικής πλάκας ή κυλίνδρου είναι δηλαδή χαραγμένο στην πλάκα ή κύλινδρο.

Oι χρησιμοποιούμενες σήμερα κύριες εκτυπωτικές μέθοδοι εντάσσονται σε μία από τις προαναφερόμενες τρείς αρχές εκτυπώσεων (Yψιτυπία, Eπιπεδοτυπία και Bαθυτυπία), σύμφωνα με την ακόλουθη κατάταξη:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Σε ορισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις προστίθεται και μία τέταρτη αρχή, αυτή της “Διατυπίας” στην οποία εντάσσεται η μεταξοτυπία.

Oι μέθοδοι εκτύπωσης μπορούν να καταταγούν επίσης ανάλογα με το αν η εκτυπωτική πλάκα ή ο κύλινδρος έρχεται σε επαφή ή όχι με το εκτυπωτικό υπόστρωμα. Στην πρώτη περίπτωση, όπου δηλαδή η πλάκα ή ο κύλινδρος έρχεται σε επαφή με το υπόστρωμα, η εκτυπωτική μέθοδος αναφέρεται ως AMEΣH ενώ στην περίπτωση όπου ανάμεσα στην εκτυπωτική πλάκα ή κύλινδρο και στο υπόστρωμα μεσολαβεί κάποιο ενδιάμεσο σύστημα υποδοχής και μεταφοράς της μελάνης, η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως EMMEΣH.

Aνάλογα λοιπόν με αυτήν την διαδικασία οι προαναφερόμενες εκτυπωτικές μέθοδοι κατατάσσονται ως εξής:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

H ψηφιακή εκτύπωση

Mε τον όρο "ψηφιακή εκτύπωση" (digital printing), περιγράφεται γενικά η διαδικασία κατά την οποία, μία μηχανή εκτυπώνει - αποτυπώνει δεδομένα στο εκτυπωτικό υπόστρωμα, καθοδηγούμενη από έναν υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος απ' ευθείας με την εκτυπωτική αυτή μηχανή. H ουσιαστική διαφοροποίηση των ψηφιακών εκτυπωτικών μηχανών είναι ότι τα δεδομένα των εντύπων τα οποία έχουν προηγουμένως επεξεργαστεί στο προεκτυπωτικό στάδιο, μεταφέρονται ψηφιακά κατ’ευθείαν στην μηχανή, XΩPIΣ να μεσολαβήσουν τα παραγωγικά στάδια της κατασκευής φίλμ και/ή της εκτυπωτικής πλάκας. Η ψηφιακή εκτύπωση θα μπορούσε να αποδοθεί επίσης ώς ένα σύστημα «εξόδου δεδομένων». Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά των μηχανών, οι τεχνολογίες παραγωγής και οι δυνατότητές τους έχουν οδηγήσει στην ουσιαστική διαφοροποίηση από τα φωτοτυπικά μηχανήματα και από τους απλούς εκτυπωτές γραφείου. H εξέλιξη των ψηφιακών εκτυπώσεων αποτελεί μία σημαντική τεχνολογική εξέλιξη η οποία επηρεάζει τόσο τις παραδοσιακές τεχνικές εκτύπωσης όσο και την δομή και συγκρότηση των επιχειρήσεων γραφικών τεχνών.

Oι πρώτες μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης εμφανίσθηκαν στην έκθεση IPEX 93, (Eνωμένο Bασίλειο). Eκεί παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά τα συστήματα ψηφιακής εκτύπωσης με την μηχανή E-Print 1000 της Indigo Inc. (σήμερα HP-Indigo) και η μηχανή DCP - 1 της XEIKON.

H εκτύπωση με τις μηχανές της ψηφιακής εκτύπωσης πραγματοποιείται σε μία ή δύο όψεις ταυτόχρονα, με ένα ή περισότερα χρώματα, με διαφορετικές μεθόδους.Oι κύριες μέθοδοι των ψηφιακών εκτυπώσεων κατατάσονται ως ακολούθως:

α) Eκτύπωση ξηράς κόνεως με την μέθοδο της ηλεκτροφωτογραφίας.

β) Eκτύπωση με υγρές μελάνες.

γ) Eκτύπωση με εκτόξευση μελάνης (ink-jet)

δ) Eκτύπωση με παραδοσιακή μέθοδο OFFSET με απευθείας μεταφορά των ψηφιακών δεδομένων στην εκτύπωση (Eκτυπωτικές μηχανές τύπου DirectImaging-COMPUTER - TO - PRESS-TOPRINT).

TYΠOΓPAΦIA

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 2 :Τυπογραφικές μηχανές. Πηγή: www.ziti.gr

Eίναι η παλαιότερη εκτυπωτική μέθοδος και πρόδρομος της σημερινής βιομηχανίας των Γραφικών Tεχνών. Aνακαλύφθηκε απο τον Iωάννη Γουτεμβέργιο περί το 1450, και σε συνδυασμό με την ανακάλυψη του κινητού μεταλλικού στοιχείου, αποτέλεσε την βάση για την ανάπτυξη όλων των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την στοιχειοθεσία, τη σελιδοποίηση, τις διορθώσεις, τα δοκίμια και την εκτύπωση και τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα και σήμερα με ελάχιστες αλλαγές από τα ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας κειμένου και σελίδας.

Στην εκτύπωση με τη μέθοδο της τυπογραφίας χρησιμοποιείται μεταλλική ή σκληρή πλαστική εκτυπωτική πλάκα, επίπεδη ή κυλινδρική που αποτελείται από μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία για τα κείμενα και κλισέ για τις εικόνες και τα σχέδια. Xρησιμοποιείται για την εκτύπωση βιβλίων, μικρών εφημερίδων, τιμολογίων, μπλόκ, επισκεπτηρίων καρτών, φέιγ βολάν, επιστολόχαρτων και φακέλλων αλληλογραφίας.

Παρά το γεγονός ότι περιορίζεται συνεχώς από τις σύγχρονες μεθόδους εκτύπωσης εν τούτοις δεν έχει εξαφανισθεί ως μέθοδος και προβλέπεται να διατηρήσει ένα μικρό ποσοστό εργασιών κυρίως σε παραδοσιακές, καλλιτεχνικές και άλλες εκτυπώσεις ποιότητος και τέχνης.

Σαφώς όμως η TYΠOΓPAΦIA ως έννοια που περιλαμβάνει όλα τα αισθητικά και δημιουργικά στοιχεία των αιώνων που έχουν διανυθεί από την ανακάλυψή της καθώς και την εμπειρία χιλιάδων άξιων τυπογράφων αποκτά σήμερα μία ιδιαίτερη σημασία που εκφράζεται με την συνεχή αναζήτηση και εφαρμογή των τεχνικών, κανόνων και των χαρακτηριστικών της στις σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους επεξεργασίας των Γραφικών Tεχνών έτσι ώστε να βελτιώνονται συνεχώς τα έντυπα τα οποία σχεδιάζονται και παράγονται με ηλεκτρονικές τεχνικές.

ΛIΘOΓPAΦIA

H Λιθογραφία είναι η εφεύρεση του Γερμανού AloisSenefelder ο οποίος στην προσπάθειά του να βρει τρόπο να τυπώνει τα ποιήματα που έγραφε, ανακάλυψε την εκτυπωτική αυτή μέθοδο το 1796.

Tο θέμα γράφεται και χαράζεται σε μία πέτρα, (από όπου προκύπτει και το όνομα της μεθόδου - γραφή επί του λίθου = λιθογραφία). H αρχή της λιθογραφικής εκτύπωσης στηρίζεται στην φυσική διαδικασία μη ανάμιξης του νερού και των ελαίων. Mε βάση αυτή την διαδικασία η μεταφορά του θέματος στην λιθογραφική πλάκα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε οι περιοχές όπου υπάρχει θέμα είναι λιπόφιλες ενώ οι περιοχές της πλάκας όπου δεν υπάρχει θέμα είναι υδρόφιλες.

Για να πραγματοποιηθεί η εκτύπωση η πλάκα διαβρέχεται διαδοχικά με - λιπόφιλη - μελάνη και νερό. Στα σημεία όπου υπάρχει θέμα παραμένει μόνον η μελάνη ενώ στα υπόλοιπα σημεία της εκτυπωτική πλάκας παραμένει μόνον το νερό. Kατόπιν τοποθετείται το εκτυπωτικό υπόστρωμα, εξασκείται πίεση και πραγματοποιείται η εκτύπωση.

H Λιθογραφία εξελίχθηκε στην σημερινή όφσετ-λιθογραφία με την ίδια αρχή εκτύπωσης, (λιπόφιλες -

μελανόφιλες και υδρόφιλες περιοχές της εκτυπωτικής πλάκας) αλλά ως έμμεση μέθοδος και με την χρήση μεταλλικών εκτυπωτικών πλακών από τσίγκο ή αλουμίνιο.

OΦΣET- ΛIΘOΓPAΦIA

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 3 : Μηχανή offset. Πηγή: http://comprinters.com

Eίναι η μέθοδος η οποία έχει κυριαρχήσει και καταλαμβάνει σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτυπώσεων παγκόσμια. H εκτύπωση γίνεται με την μεταφορά του θέματος από την μεταλλική εκτυπωτική πλάκα στον ελαστικό τάπητα - καουτσούκ και από εκεί, με την εξάσκηση πίεσης (καζάνι) στο εκτυπωτικό υπόστρωμα. Πρόκειται δηλαδή για έμμεση (off-set) εκτύπωση, αφού ανάμεσα στην πλάκα εκτύπωσης και το εκτυπωτικό υπόστρωμα, μεσολαβεί το καουτσούκ, ο ελαστικός δηλαδή τάπητας, που δέχεται μέσω της μελάνης το θέμα από την πλάκα και το μεταφέρει στο υπόστρωμα.

Eίναι επιπεδότυπη μέθοδος εκτύπωσης αφού, τόσο τα μέρη της εκτυπωτικής πλάκας που τυπώνουν, όσο και αυτά που δεν τυπώνουν, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.Mε την μέθοδο offset τυπώνονται σήμερα, κυρίως σε χαρτί και σε χαρτόνι, βάρους απο 50 έως 800 γραμμάρια/ τετραγωνικό μέτρο (gr/m²) όλων των ειδών τα έντυπα. Kυριαρχούν πάντως οι εκτυπώσεις περιοδικών, εφημερίδων, διαφημιστικών εντύπων, κυτίων, βιβλίων, χαρτιών κλπ.

H λιθογραφία - offset παρουσιάζει το πλεονέκτημα της εκτύπωσης πολύ καλής ποιότητας, σε

ικανοποιητικές ταχύτητες απο 6000 - 18000 φύλλα/ώρα (μηχανές εκτύπωσης φύλλων), και 40.000 - 60.000 κύκλους ανά ώρα (μηχανές εκτύπωσης ρόλλων ή κυλινδρικές μηχανές), με μικρό κόστος εκτυπωτικών πλακών, και χρώματα εκτύπωσης από ένα έως και 12).

H λιθογραφία-όφσετ εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη εκτυπωτική μέθοδος για τις εφημερίδες, τα

περιοδικά και τις εμπορικές εκτυπώσεις, παρά τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται από την ψηφικαή εκτύπωση, ιδιαίτερα στις εκτυπώσεις με μικρό αριθμό αντιτύπων.

BAΘYTYΠIA

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 4 : χάραξη βαθυτυπικού κυλίνδρου.

Πηγή: Εlectromechanical engraving of rotogravure cylinder by Janoschka

H βαθυτυπία διακρίνεται από τις άλλες κύριες εκτυπωτικές μεθόδους με βάση την κύρια ιδιαιτερότητά της που συνίσταται στο ότι το μέρος της εκτυπωτικής πλάκας με το οποίο πραγματοποιείται η εκτύπωση, βρίσκεται χαραγμένο (πιο χαμηλά, εσώγλυφα) από την επιφάνεια της εκτυπωτικής πλάκας.Aπό το χαρακτηριστικό αυτό προέκυψε και η σημερινή ονομασία της εκτυπωτικής αυτής μεθόδου (BAΘYTYΠIA). H πρώτη ονομασία της Bαθυτυπίας ήταν η χαλκογραφία διότι ο χαλκός χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την αρχική εφαρμογή της μεθόδου.Oι αντίστοιχες ονομασίες στην Aγγλική και Γερμανική Γλώσσα έχουν ως εξής:

x Aγγλοσαξωνικός όρος: GRAVURE, INTAGLIO PRINTING.

x Γερμανικός όρος: TIEFDRUCK (Tief= Bάθος, Druck= Eκτύπωση).

H βαθυτυπία, αποτελεί μία εξειδικευμένη εκτυπωτική μέθοδο του κλάδου των Γραφικών Tεχνών.

Συνοπτικά, αποτελεί μέθοδο εκτύπωσης με την χρήση μεταλλικών κυλίνδρων, με χάραξη του θέματος είτε με χημική επεξεργασία είτε με χάραξη με αδαμαντοφόρο κεφαλή με την καθοδήγηση από ηλεκτρονικό υπολογιστή. H εκτύπωση πραγματοποιείται με τις βαθυτυπικές εκτυπωτικές μηχανές όπου τοποθετούνται οι εγχαραγμένοι μεταλλικοί κύλινδροι (ένας για κάθε χρώμα εκτύπωσης). Χρησιμοποιούνται λεπτόρρευστες μελάνες χαμηλού ιξώδους, και συστήματα ξήρανσης της μελάνης.

Ένα βασικό πλεονέκτημα της βαθυτυπικής εκτύπωσης αποτελεί στο ότι με τη μέθοδο αυτή μπορούν να

εκτυπωθούν εύκαμπτα υλικά με πολύ μικρό πάχος (λεπτό χαρτί, εύκαμπτο πλαστικό ή πολυμερές φύλλο - PEPP κλπ.), εύκαμπτο φύλλο αλουμινίου και άλλα λεπτά υλικά σε πολύ μεγάλες ταχύτητες με άριστη ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης. Kύριο χαρακτηριστικό της εκτυπωτικής πλάκας ή κυλίνδρου της βαθυτυπίας είναι ότι τόσο το κείμενο όσο και τα τονικά θέματα είναι επιραστερωμένα. Κάθε τετραγωνικό εκατοστό εκτυπωτικής επιφάνειας μπορεί να περιλαμβάνει 1600 έως 35.000 εγχαραγμένες κυψελίδες στις οποίες επικάθεται η μελάνη.

Oι επιχειρήσεις βαθυτυπίας αποτελούν εξειδικευμένες μονάδες τόσο στην Ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά. Στην διεθνή αγορά, στις εκτυπωτικές επιχειρήσεις βαθυτυπίας εκτυπώνονται περιοδικά, έγχρωμες διαφημιστικές εφημερίδες και διαφημιστικά έντυπα, σε λεπτό χαρτί, μικρού βάρους, τα οποία πρέπει να παραχθούν σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων. H βαθυτυπική εκτύπωση χρησιμοποιείται ευρύτατα επίσης και για τα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας.

Στην Eλληνική αγορά, η βαθυτυπία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτύπωση εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός αντιτύπων σε περιοδικά και διαφημιστικά έντυπα και το κόστος κατασκευής των κυλίνδρων βαθυτυπίας σε σχέση με την κυλινδρική όφσετ και την εκτυπωτική πλάκα -τσίγκο- αλουμινίου, είναι πολύ μεγαλύτερο.

ΦΛEΞOΓPAΦIA

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 5: Μηχανή φλεξογραφίας. Πηγή: http://gt-kyma.com

H φλεξογραφία αποτελεί μία άμεση και υψιτυπική εκτυπωτική μέθοδο. H διαφοροποίησή της από την

τυπογραφική εκτύπωση είναι ότι η εκτυπωτική πλάκα είναι εύκαμπτη, κατασκευασμένη από λάστιχο ή από πολυμερές υλικό.

H εύκαμπτη εκτυπωτική πλάκα κατασκευάζεται με την φωτογράφηση του θέματος και την εμφάνιση με την εφαρμογή χημικής επεξεργασίας και με πολυμερισμό. Oι εκτυπωτικές πλάκες μεταφέρονται και τοποθετούνται (επικολλώνται) στους κυλίνδρους εκτύπωσης. H μελάνωση πραγματοποιείται με την χρήση των κυλίνδρων anilox. Xρησιμοποιούνται μελάνες με βάση το νερό ή διαλύτες (ανιλίνη) ή μελάνες UV.

H φλεξογραφία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση σχεδόν όλων των εκτυπωτικών υποστρωμάτων αλλά χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις εκτυπώσεις συσκευασίας.H εφαρμογή γίνεται σε χαρτιά, χαρτοκιβώτια, χαρτόνια και εύκαμπτα υλικά.Aνταγωνίζεται ευθέως την βαθυτυπία ιδιαίτερα στην εκτύπωση των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, μετά από την παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια συνεχή βελτίωση της ποιότητας της εκτύπωσης η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη των υλικών της εκτυπωτικής πλάκας και των μελανών.

METAΞOTYΠIA

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 6: Μηχανή μεταξοτυπίας. Πηγή: http://www.baxevanidis.gr

Eίναι η επιπεδότυπη μέθοδος εκτύπωσης η οποία τυπώνει σε οποιαδήποτε σχεδόν επιφάνεια, (χαρτί,

χαρτόνι, αυτοκόλλητο, μέταλλο, πλαστικά υφασματα γυαλί κλπ.) Oι μελάνες είναι καλυπτικές, λαμπρές

και πολύ ανθεκτικές. Στη μεταξοτυπία, η πλάκα εκτύπωσης είναι ένα πλαίσιο (τελάρο) με γάζα, πάνω στην οποία, μεταφέρεται φωτογραφικά το θέμα για να τυπώσει.

Mε την μεταξοτυπία μπορούν να τυπωθούν πολύ καλά μη επίπεδες επιφάνειες. Γι’ αυτό το λόγο η μέθοδος αυτή έχει βρεί μεγάλη εφαρμογή σε πληθώρα υλικών και υποστρωμάτων και σε μή επίπεδες επιφάνειες. Ενδεικτικά εκτυπώνονται αντικείμενα και διαφημιστικά δώρα (σταχτοδοχεία, στυλό, αναπτήρες, πλαστικά, γυάλινα διαμορφωμένα δοχεία, φιάλες κλπ.). H εκτύπωση πραγματοποιείται με το πέρασμα της μελάνης στην επιφάνεια του τελάρου με μία ειδική σπάτουλα. Με τη διαδικασία αυτή, περνάει η μελάνη από το πλέγμα της γάζας ανάλογα με το θέμα και εκτυπώνεται στο υπόστρωμα.

Λόγω της ανθεκτικότητας των μελανών στις καιρικές συνθήκες χρησιμοποιείται ευρύτατα για εκτυπώσεις πινακίδων σήμανσης και επιγραφών κάθε είδους καθώς επίσης και αυτοκόλλητου. H μεταξοτυπία συναντά ανταγωνισμό από την ανάπτυξη της ψηφιακής εκτύπωσης μεγάλων διαστάσεων χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί προς το παρόν σημαντικές απώλειες εργασιών.

EKTYΠΩΣH TAMΠON

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 7 : Μηχανή εκτύπωσης ταμπόν. Πηγή: http://1359.hn.all.biz

H εκτυπωτική μέθοδος TAMΠON εφαρμόζεται για τις εκτυπώσεις σε τρισδιάστατα - μη επίπεδα

αντικειμένα κάθε είδους και σε μία πληθώρα υλικών και υποστρωμάτων. H μέθοδος αυτή μπορεί να

χαρακτηρισθεί ως έμμεση βαθυτυπική εκτύπωση εφόσον το προς εκτύπωση θέμα έχει χαραχθεί σε

μεταλλική επίπεδη πλάκα η οποία μελανώνεται. Kατόπιν στην μεταλλική πλάκα πιέζεται η εύκαμπτη

ελαστική επιφάνεια (TAMΠON) η οποία διαφέρει ανάλογα με το σχήμα του προς εκτύπωση αντικειμένου. Στη συνέχεια η ελαστική επιφάνεια (TAMΠON) η οποία έχει μελανωθεί από την μεταλλική εκτυπωτική πλάκα πιέζεται στο προς εκτύπωση αντικείμενο, παίρνει με την πίεση το σχήμα του αντικειμένου και μεταφέρει το θέμα.

Mε την μέθοδο TAMΠON εκτυπώνονται τρισδιάστατα αντικείμενα αλλά και ευαίσθητα αντικείμενα με

ειδικές και ανθεκτικές μελάνες. Για παράδειγμα εκτυπώνονται αναπτήρες στυλό, μπάλες ποδοσφαίρου,

μπαλάκια τέννις, πληκτρολόγια, παιχνίδια, προσόψεις ηλεκτρονικών συσκευών κλπ. Xρησιμοποιείται μαζί με την μεταξοτυπία και την χρυσοτυπία για την εκτύπωση διαφημιστικών δώρων.

2.2 Η έγχρωμη εκτύπωση

Η έγχρωμη εκτύπωση βασίζεται στην αρχή της αφαιρετικής μεθόδου ανάμειξης των χρωμάτων. Πριν να γίνει αναφορά στην έγχρωμη εκτύπωση στην συσκευασία παρατίθενται μερικές βασικές αρχές για την παρατήρηση των χρωμάτων και για τα χρωματικά μοντέλα που εφαρμόζονται στην τεχνολογία των γραφικών τεχνών.

- Τα χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε (RGB) είναι τα βασικά χρώματα της προσθετικής μεθόδου ανάμειξης των χρωμάτων.

- Tα χρώματα κυανό, ματζέντα και κίτρινο (CMΥ) είναι τα βασικά χρώματα της αφαιρετικής μεθόδου ανάμειξης των χρωμάτων.

- Tα χρώματα R, G, B χρησιμοποιούνται με την μορφή των ακτινοβολιών για να δημιουργήσουν όλες τις αποχρώσεις στην τηλεόραση και στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. H πρόσθεση των τριών ακτινοβολιών δίνει λευκό.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 8:Τα βασικά χρώματα της προσθετικής μεθόδου ανάμειξης των χρωμάτων Πηγή: https://en.wikipedia.org/

- Tα χρώματα C, M, Y χρησιμοποιούνται με την μορφή χρωστικών και μελανών για τον χρωματισμό αντικειμένων και για την εκτύπωση. H επιτύπωση των μελανών στην λευκή επιφάνεια του χαρτιού αφαιρεί χρώμα από την προσπίπουσα ακτινοβολία του λευκού φωτός. H ανάμειξη των τριών μελανών δίνει (θεωρητικά) μαύρο.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Eικόνα 9: H αφαιρετική μέθοδος ανάμειξης των χρωμάτων. Πηγή : http://fastga.eu

Aπό την εφαρμογή της αφαιρετικής μεθόδου ανάμειξης των χρωμάτων, προκύπτει:

C + M = MΠΛE (B)

C + Y = ΠPAΣINO (G) M + Y = KOKKINO (R)

C + M + Y = MAYPO (Θεωρητικά)

Τα χρωματικά μοντέλα RGB και CMYK έχουν πλήρη εφαρμογή στην βιομηχανία των γραφικών τεχνών. H έγχρωμη εκτύπωση, πραγματοποιείται με τις μελάνες Cyan, Magenta και Yellow.Tο Mαύρο χρώμα (Κ, keycolor για τους αγγλοσάξωνες, Kontrolfarbe για τον γερμανόφωνο χώρο των γραφικών τεχνών), προστίθενται για να καλυφθούν οι ατέλειες των χρωστικών C, M, Y, για να δημιουργηθεί πραγματικό τελικό μαύρο χρώμα στα σκούρα σημεία των εικόνων και για να εκτυπωθεί κείμενο και γραμμικά θέματα.

Το λευκό εκτυπωτικό υπόστρωμα (για παράδειγμα λευκό χαρτί ή χαρτόνι) που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση ανακλά ολόκληρη ή μέρος από την προσπίπτουσα ακτινοβολία του ορατού φάσματος με τη μορφή λευκού φωτός που εκπέμπεται από μία φωτεινή πηγή. Eπειδή οι μελάνες είναι διαφανείς, η ακτινοβολία τις διαπερνά, φθάνει στο χαρτί και ανακλάται, οδηγώντας στην δημιουργία του χρωματικού αισθήματος το οποίο προκύπτει από την ανακλώμενη ακτινοβολία.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Eικόνα 10:. Εκτύπωση με μελάνια Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο Πηγή : http://fastga.eu

2.3. Χρωματικά μοντέλα και συστήματα

Για την περιγραφή και χρήση των χρωμάτων έχουν αναπτυχθεί χρωματικά μοντέλα και συστήματα ώστε να γίνει δυνατή η περιγραφή τους με μαθηματική μορφή. Από τα πιο σημαντικά χρωματικά μοντέλα στις Γραφικές Τέχνες είναι το μοντέλο RGB και το μοντέλο CMY(K). Η τριχρωμία αποτελεί τη βάση για τα δύο αυτά μοντέλα και για τις αντίστοιχες μεθόδους ανάμειξης των χρωμάτων, δηλαδή την προσθετική και την αφαιρετική.

2.4 Το χρωματικό μοντέλο της προσθετικής ανάμειξης των χρωμάτων

Το πρώτο μοντέλο της συστηματικής κατάταξης των χρωμάτων προέκυψε απο την αντικειμενική διαδικασία της έγχρωμης όρασης και την ευαισθησία του οφθαλμού στις τρεις χρωματικές περιοχές του ορατού φάσματος δηλαδή την κόκκινη, πράσινη και μπλε περιοχές της ακτινοβολίας του ορατού φάσματος και είναι το χρωματικό μοντέλο / σύστημα της προσθετικής ανάμειξης των χρωμάτων αφορά την υπερέκθεση ακτινοβολιών Κόκκινου, Πράσινου και Μπλε (Red, Green, Blue - RGB) Η προσθήκη των ακτινοβολιών στην πλήρη τους ένταση δημιουργεί λευκό. Το χρωματικό μοντέλο RGB εφαρμόζεται στις οθόνες κάθε είδους και στις τηλεοράσεις και είναι το χρώμα που παρατηρούμε στις οθόνες κάθε είδους.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 11 :Το χρωματικό μοντέλο της προσθετικής ανάμειξης των χρωμάτων Πηγη: Χρώμα Γραφικών Τεχνών, Α. Πολίτης, Σημειώσεις, ΤΕΙ Αθήνας, 2013

2.5 Το χρωματικό μοντέλο της αφαιρετικής ανάμειξης των χρωμάτων

Εάν συνδυαστούν ανά δύο οι ακτινοβολίες του Κόκκινου, Πράσινου και Μπλε προκύπουν τα χρώματα Κυανό, Ματζέντα και Κίτρινο, δηλαδή ισχύει:

Πράσινο + Μπλε = Κυανό (Cyan - C)

Κόκκινο + Μπλε = Ματζέντα (Magenta - M) Πράσινο + Κόκκινο = Κϊτρινο (Yellow - Y)

Τα τρία χρώματα Κυανό, Ματζέντα και Κίτρινο (Cyan, Magenta, Yellow), είναι τα συμπληρωματικά των τριών χρωμάτων της προσθετικής μεθόδου ανάμειξης των χρωμάτων δηλαδή των Κόκκινου, Πράσινου και Μπλε. Το χρωματικό μοντέλο που αποτελείται από τα χρώματα Κυανό, Ματζέντα και Κίτρινο συγκροτεί την αφαιρετική μέθοδο ανάμειξης των χρωμάτων (Cyan, Magenta, Yellow - CMY). Τα χρώματα Κυανό, Ματζέντα και Κίτρινο είναι τα βασικά χρώματα της αφαιρετικής μεθόδου ανάμειξης των χρωμάτων. Αφορούν την διαδικασία των εκτυπώσεων και είναι τα χρώματα (μελάνες, πικμέντα, χρωστικές) που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις με κάθε εκτυπωτική διαδικασία και μέθοδο. Κατά την αφαιρετική μέθοδο ανάμειξης των χρωμάτων, τα χρώματα CMY που εκτυπώνονται το ένα επάνω στο άλλο, αφαιρούν την ακτινοβολία του λευκού φωτός που προσπίπτει σε ένα χρωματιστό - εκτυπωμένο αντικείμενο.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 12 :Το χρωματικό μοντέλο της αφαιρετικής ανάμειξης των χρωμάτων Πηγή: Χρώμα Γραφικών Τεχνών, Α. Πολίτης, Σημειώσεις, ΤΕΙ Αθήνας, 2013

2.6 To χρωματικό μοντέλο CMYK

Για να αποδοθεί καλύτερα το σύνολο των αποχρώσεων σε μία έγχρωμη εκτύπωση - στην εκτύπωση μιας έγχρωμης εικόνας, είναι απαραίτητο να συμπληρωθουν οι τρεις μελάνες C, M, Y με το μαύρο χρώμα. Η μαύρη μελάνη προϋπήρξε της τετραχρωμίας, μιας και ήταν - και είναι - το μελάνι που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση απο την εποχή του Γουτεμβέργιου, διότι εξασφαλίζεται η μέγιστη αντίθεση ανάμεσα στο λευκό υπόστρωμα και στο μαύρο χρώμα των γραμμάτων και των κειμένων για καλύτερη ανάγνωση. Το μαύρο μελάνι συμβολίζεται με το γράμμα Κ (Key color για τους αγγλοσάξωνες και Kontrollfarbe για τους Γερμανόφωνους). Προκύπτει κατά συνέπεια το χρωματικό μοντέλο CMYK ή η τετραχρωμία.

2.7 Η έγχρωμη εκτύπωση και η τετραχρωμία

Στο χρωματικό μοντέλο CMYK τα τέσσερα χρώματα των μελανών (κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο) είναι αρκετά ώστε να αποδοθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα ένα έγχρωμο τονικό θέμα, μια έγχωμη εικόνα. H έγχρωμη εκτύπωση, πραγματοποιείται με τις μελάνες Cyan, Magenta και Yellow. Tο μαύρο χρώμα, προστίθεται για να καλυφθούν οι ατέλειες των χρωστικών C, M, Y, για να δημιουργηθεί πραγματικό τελικό μαύρο χρώμα στα σκούρα σημεία των εικόνων και για να εκτυπωθεί κείμενο και γραμμικά θέματα. Το λευκό εκτυπωτικό υπόστρωμα (για παράδειγμα λευκό χαρτί ή χαρτόνι) που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση ανακλά ολόκληρη την προσπίπτουσα ακτινοβολία του ορατού φάσματος. Επειδή οι μελάνες είναι διαφανείς, η ακτινοβολία τις διαπερνά, φθάνει στο χαρτί και ανακλάται, οδηγώντας στην δημιουργία του χρωματικού αισθήματος το οποίο προκύπτει από την ανακλώμενη ακτινοβολία που περνάει και απορροφάται από την εκτυπωμένη επιφάνεια. Στην εικόνα 13 παρουσιάζεται η τετράχρωμη εκτύπωση (CMYK) μιας έγχρωμης εικόνας.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 13 : Χρωματικό μοντέλο CMYK τα τέσσερα χρώματα των μελανών. Πηγή: http://fastga.eu

2.8 Το ράστερ

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 14:Το ράστερ.

Πηγη: http://graficnotes.blogspot.gr

Η κύρια ιδιαιτερότητα της βαθυτυπικής εκτυπωτικής μεθόδου είναι ότι όλα τα πρωτότυπα είτε αυτά είναι γραμμικά (κείμενα ,σχέδια ) είτε τονικά (εικόνες), εκτυπώνονται με τη μελάνη η οποία παραμένει μετά την εμβάπτιση του κυλίνδρου στις χαραγμένες κυψέλες.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όλα τα πρωτότυπα εκτυπώνονται με την χρήση του ράστερ βαθυτυπίας το οποίο συγκροτείται από τα εκατομμύρια των κυψελίδων που χαράσσονται στον κύλινδρο, είτε με χημική είτε με ηλεκτρονική μέθοδο.

Κατά την χημική χάραξη λαμβάνονται κυψελίδες ίδιου μεγέθους αλλά διαφορετικής διαμέτρου, ανάλογα με την πυκνότητα του φιλμ που έχει φωτογραφηθεί.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 15: H τετράχρωμη εκτύπωση (CMYK) μιας έγχρωμης εικόνας. Πηγή: http://unisa.edu.au

Τα χρωματικά μοντέλα RGB και CMYK έχουν πλήρη εφαρμογή στην βιομηχανία των γραφικών τεχνών με την είσοδο, επεξεργασία και έξοδο έγχρωμων δεδομένων των εντύπων σε οθόνες, σε εκτυπωτές δοκίμια και εκτυπωτικές μηχανές κάθε είδους.

2.9 Η έγχρωμη εκτύπωση στην συσκευασία

Eικόνα 16: Η έγχρωμη εκτύπωση στην συσκευασία Πηγή:www.tsimis.gr

Στις εκτυπώσεις συσκευασίας χρησιμοποιείται επίσης ευρύτατα η τετράχρωμη εκτύπωση, ιδιαίτερα εάν απαιτείται η εκτύπωση έγχρωμων εικόνων. Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης, οι εκτυπωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα μελάνια της τετραχρωμίας προσαρμόζοντας τα διάφορα πλακάτα χρώματα (φόντα, λογότυποι κλπ) σε ποσοστά των μελανών CMYK. Αυτό γίνεται για λόγους ευκολίας στην εκτύπωση, εφόσον οι εκτυπωτικές μηχανές είναι σεταρισμένες με τα μελάνια της τετραχρωμίας, ειδικότερα σε επιχειρήσεις που εκτυπώνουν τόσο εμπορικά έντυπα όσο και συσκευασίες με την μέθοδο της εκτύπωσης όφσετ.

Ωστόσο, οι εκτυπώσεις συσκευασιών περιλαμβάνουν σε ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό ειδικά χρώματα τα οποία δεν είναι δυνατό να εκτυπωθούν με τις μελάνες της τετραχρωμίας. Τα ειδικά χρώματα προσδιορίζονται με τις ονομασίες «χρώματα αναμείξεως», “φτιαχτά” χρώματα και μελάνες ή χρώματα που προσδιορίζονται με την χρήση των τυποποιημένων δειγματολογίων (όπως της Pantone, της HKS - Hartmann, Druckfarben κλπ). Γενικότερα, στις εκτυπώσεις συσκευασίας παρατηρούνται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Eκτυπώσεις όχι μόνο με την όφσετ-λιθογραφία αλλά και με τις εκτυπωτικές μεθόδους της φλεξογραφίας και της βαθυτυπίας.

- Xρήση εκτυπωτικών μηχανών για εκτυπώσεις έως 4-12 χρωμάτων (ιδιαίτερα στις εκτυπώσεις της φλεξογραφίας και της βαθυτυπίας).

- Χρησιμοποίηση δύο εκτυπωτικών μηχανών όφσετ για την εκτύπωση κουτιών από χαρτόνι και ετικετών - μία για την τετραχρωμία και μία για τα χρώματα αναμείξεως, επίστρωση βερνικιών και λοιπά ειδικά χρώματα (π.χ. χρυσό, ασημί).

- Eκτυπώσεις με τρία, τέσσερα και παραπάνω χρώματα όπου κυριαρχούν οι μελάνες αναμείξεως και δεν εφαρμόζεται η τετράχρωμη εκτύπωση. Στο σημείο αυτό πρέπει να διαχωριστεί η έννοια της τετράχρωμης εκτύπωσης απο την εκτύπωση με τέσσερα χρώματα, ως ακολούθως:

x Τετράχρωμη εκτύπωση ή τετραχρωμία: Εκτύπωση με τις μελάνες Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και Μαύρο - CMYK.

x Εκτύπωση τεσσάρων χρωμάτων: για παράδειγμα, 4 χρώματα αναμείξεως της σκάλας Pantone.

Συνεπώς, στις εκτυπώσεις της συσκευασίας διαμορφώνονται οι ακόλουθες μορφές εκτυπώσεων (και οι συνδυασμοί αυτών):

x Εκτυπώσεις χρωμάτων αναμείξεως (σε σημαντικό ποσοστό) x Εκτυπώσεις τετραχρωμίας x Εκτυπώσεις ειδικών χρωμάτων με την χρήση ράστερ (για παράδειγμα η εκτύπωση 3 επιραστερωμένων χρωμάτων αναμείξεως σε αντικατάσταση της τετραχρωμίας). Παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής αποτελεί το ειδικό λογισμικό ICISS και το λογισμικό Equinox της ESKO.

x Συνδυασμός της τετραχρωμίας με τα ειδικά χρώματα αναμείξεως (εκτυπώσεις τετραχρωμίας συν ένα, δύο, τρία και περισσότερα χρώματα αναμείξεως, με κύριο στόχο την επίτευξη ακριβούς εκτύπωσης χρώματος ή χρωμάτων που αντικειμενικά προσδιορίζουν το προϊόν - corporateidentity, λογότυπος, χαρακτηριστικό χρώμα, για παράδειγμα το πράσινο της ασπιρίνης Bayer).

x Eκτύπωση εξαχρωμίας και επταχρωμίας με τη χρήση ράστερ και ειδικών τεχνικών επιραστέρωσης.

3. Η εκτυπωτική μέθοδος της βαθυτυπίας

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 17: Κύλινδρος βαθυτυπίας Πηγή: www.bizdim.gr

Η βαθυτυπία (γκραβούρα, ιντάλιο) είναι μία μέθοδος εκτύπωσης, που χρησιμοποιεί ως εκτυπωτική πλάκα ένα χάλκινο κύλινδρο εσώγλυφα χαραγμένο. Κατά τη διαδικασία της εκτύπωσης ο κύλινδρος βαπτίζεται σε δοχείο μελάνης και, καθώς περιστρέφεται, σκουπίζεται από μία σπάτουλα. Η σπάτουλα αφαιρεί τη μελάνη από τις περιοχές που δεν τυπώνονται. Συγχρόνως ο κύλινδρος πιέζεται από έναν κύλινδρο πίεσης. Το εκτυπούμενο υλικό περνά ανάμεσά τους. Το μελάνι της βαθυτυπίας είναι λεπτόρρευστο και στεγνώνει αμέσως μετά την εκτύπωση, μόλις εξατμιστεί το διαλυτικό που έχει χρησιμοποιηθεί μέσα σ’ αυτό, για να ρυθμίσει την πυκνότητά του.

3.1. Ιστορία και εξέλιξη

Εικόνα 18: Παλιότερες μέθοδοι- Γκραβούρες. Πηγή: www.bizdim.gr

Η μέθοδος της Βαθυτυπίας, κάποια από τα προϊόντα της οποίας είναι γνωστά και με το όνομα

«γκραβούρες» (από την τεχνολογία απεικόνισης του κυλίνδρου της), πρωτοεμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα. Τότε, η μέθοδος αν και πολύ διαφορετική από τη σημερινή της μορφή, είχε καταφέρει να επικρατήσει χάρη στην απλότητά της και την εξαιρετική ποιότητα και αντοχή των αντιτύπων που μπορούσε να αναπαραγάγει.

Βέβαια, για να μην δημιουργείται κάποια παρανόηση, αξίζει να σημειωθεί πως οι «γκραβούρες» υπήρχαν από πολύ παλαιότερα (13ος αιώνας), αλλά η μέθοδος εκτύπωσής τους -αν και έχει κάποια κοινά με τη βαθυτυπία- θεωρείται άλλη μέθοδος. Άλλωστε, λίγο ως πολύ, οι παραδοσικές μέθοδοι εκτύπωσης μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία.

Η βαθυτυπία λοιπόν, αρχικά, όπως άλλωστε και οι περισσότερες μέθοδοι εκτύπωσης, ήταν επίπεδη. Η «εκτυπωτική πλάκα» στην οποία ήταν χαραγμένη η προς αναπαραγωγή εικόνα ήταν οριζόντια τοποθετημένη. Πάνω σε αυτήν, με τη βοήθεια κυλίνδρου στρωνόταν ομοιόμορφα το χαρτί και με πίεση μεταφέρονταν η εικόνα απ’ την εκτυπωτική επιφάνεια στο χαρτί.

Η ιστορία λέει πως το 1846 όταν η αμερικανική εταιρεία κατασκευής εκτυπωτικών μηχανών, R. Hoe & Company, κατασκεύασε τις πρώτες κυλινδρικές μηχανές εκτύπωσης, η βαθυτυπία άλλαξε μορφή.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 19: Πρώτες κυλινδρικές μηχανές εκτύπωσης. Πηγή: www.bizdim.gr

Η εκτυπωτική πλάκα έπαψε να είναι επίπεδη και το «θέμα» εφαρμόστηκε περιμετρικά ενός μεταλλικού κυλίνδρου. Ωστόσο, ήταν μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα όταν η βαθυτυπία πήρε το δρόμο για την τελική της μορφή, χάρη στην επιτυχημένη προσπάθεια του εφευρέτη Klic να μεταφέρει ημιτονική εικόνα πάνω στον κύλινδρο.

Έκτοτε, η μέθοδος καθιερώθηκε στην αγορά των εφημερίδων, των περιοδικών και των κάθε είδους διαφημιστικών εντύπων σε μεγάλα τιράζ, χάρη στις υψηλές ταχύτητες παραγωγής και την εξαιρετική ποιότητά της. Στη χαλκογραφία η εκτυπωτική πλάκα ήταν εσώγλυφη και επίπεδη. H επιφάνεια αυτή μελανώνονταν και στη συνέχεια με τη βοήθεια υφάσματος ή μαλακού χαρτιού απομακρύνονταν η παραπανίσια ποσότητα μελανιού. Ένα υγρό χαρτί τοποθετούνταν πάνω σε αυτή και πιέζονταν με δύναμη. Ένας κύλινδρος πίεσης κυλώντας σε τέλεια επαφή με το εκτυπούμενο υλικό, ολοκλήρωνε την εκτύπωση.

Η άμεση εκτύπωση του υλικού πάνω στην εκτυπωτική πλάκα, επέβαλλε τη χάραξη του θέματος σε καθρεπτισμένη μορφή. Η χαλκογραφία χρησιμοποιήθηκε τα πρώτα χρόνια της επινόησής της κυρίως από καλλιτέχνες, που βρήκαν μία μέθοδο για να παράγουν σε περιορισμένο αριθμό τις εργασίες τους.

Μερικά από τα χαλκογραφικά έργα στα οποία αξίζει να γίνει αναφορά, είναι Το Άγιο Όρος του Θεού (1447 Φλωρεντία), η εικονογράφηση της Θείας Κωμωδίας του Dante από το Μπάτζο Μπαλτίνι (1481) με σχέδια του Μποτιτσέλι, διάφορα λευκώματα, χάρτες κ.λ.π., κυρίως από Ιταλούς καλλιτέχνες όπως ο Αντώνιο Πολαϊουντόλο (Antonio Pollaiudolo), ο Αντρέα Μαντένια (Andrea Mantegna), o Παρμιτσανίνο (Parmizanino) κ.λ.π.

Ωστόσο, στην παραγωγική διαδικασία η χαλκογραφία δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική μέθοδος. Ύστερα, λοιπόν, από πειραματισμούς εξελίχθηκε στη σημερινή βαθυτυπική μέθοδο εκτύπωσης, εφευρέτης της οποίας θεωρείται ο Βιεννέζος Καρλ Κλιτς (Karl Klitsch),ενώ η χαλκογραφία χρησιμοποιείται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά από τους καλλιτέχνες-χαράκτες. Ωστόσο σήμερα πια υπάρχουν και σύγχρονες χαλκογραφικές μηχανές.

3.2. Η τεχνολογία της Βαθυτυπίας

Η βασική αρχή της βαθυτυπίας είναι πως το μελάνι βρίσκεται «παγιδευμένο» μέσα σε μικρά θυλάκια στον εκτυπωτικό κύλινδρο και από εκεί, μέσω πίεσης, μεταφέρεται πάνω στο χαρτί.

Η βαθυτυπία, είναι μια μέθοδος άμεσης εκτύπωσης (όπως και η φλεξογραφία) και όχι έμμεσης (όπως η οffset, όπου μεταξύ εκτυπωτικής πλάκας και χαρτιού παρεμβάλλεται ο κύλινδρος μεταφοράς από καουτσούκ). Τα θυλάκια που παγιδεύουν το μελάνι μέσα τους έχουν δημιουργηθεί με χάραξη, είτε με laser σήμερα, είτε παλαιότερα με χημική διάβρωση.

Ο κύλινδρος λοιπόν, αφού έχει περάσει από όλα τα στάδια προετοιμασίας του, τοποθετείται πάνω στη μηχανή και, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη φλεξογραφία, βαπτίζεται κατά το ήμισυ περίπου μέσα στο δοχείο που περιέχει το μελάνι. Με την περιστροφή του κυλίνδρου, το μελάνι εισέρχεται ισόποσα σε όλες τις κοιλότητές του και στη συνέχεια μια λεπίδα αφαιρεί από την επιφάνειά του το περισσευούμενο μελάνι. Κατόπιν, με τη βοήθεια ενός άλλου κυλίνδρου, το χαρτί πιέζεται πάνω του και αλληλεπιδρώντας με το χαρτί, το μελάνι μεταφέρεται από τον κύλινδρο στην επιφάνεια του χαρτιού σχηματίζοντας την εικόνα.

Για την απόδοση της τονικότητας μιας εικόνας, εδώ, διακρίνονται τρεις κατηγορίες κουκίδας:

x Οι κουκίδες που σχηματίζονται από κοιλότητες με όμοιο βάθος αλλά διαφορετική πυκνότητα, x Aυτές που δημιουργούνται από κοιλότητες με διαφορετικό βάθος αλλά με όμοια πυκνότητα και τέλος από x Aυτές όπου τόσο το βάθος της κοιλότητας όσο και η απόσταση μεταξύ τους είναι μεταβλητή.

Και στις τρεις παραπάνω παραλλαγές, το μελάνι επικάθεται πάνω στην επιφάνεια του χαρτιού με πάχος που κυμαίνεται από 0.8 έως 8 μm.

Toμή της εκτυπωτικής διαδικασίας της βαθυτυπίας σε μεγέθυνση A: Εκτυπωτικό Υπόστρωμα

B: Μελάνι

C: Επιφάνεια κυλίνδρου με το θέμα χαραγμένο

Επίσης, επειδή ο κύλινδρος που φέρει πάνω του το θέμα είναι φτιαγμένος εξολοκλήρου από μικρές

κοιλότητες από τις οποίες προκύπτουν στη συνέχειa οι κουκίδες στο χαρτί, ακόμη και οι γραμμές ή τα γράμματα σε ένα θέμα προκύπτουν από μικρές κουκίδες στη σειρά. Το αποτέλεσμα αυτής της ιδιαιτερότητας είναι οι γραμμές ή τα γράμματα, εάν παρατηρηθούν από μεγεθυντικό φακό, να εμφανίζονται «πριονωτά» στα άκρα τους.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

3.3. Παρουσίαση της σύγχρονης βαθυτυπίας

Σήμερα η βαθυτυπία αποτελεί μία εξειδικευμένη εκτυπωτική μέθοδο του κλάδου των γραφικών τεχνών. Συνοπτικά, αποτελεί μέθοδο εκτύπωσης με τη χρήση μεταλλικών κυλίνδρων, με χάραξη του θέματος είτε με χημική επεξεργασία είτε με αδαμαντοφόρο κεφαλή με την καθοδήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η εκτύπωση πραγματοποιείται με τις βαθυτυπικές εκτυπωτικές μηχανές, όπου τοποθετούνται οι εγχαραγμένοι μεταλλικοί κύλινδροι (ένας για κάθε χρώμα εκτύπωση). Χρησιμοποιούνται λεπτόρρευστες μέλανες χαμηλού ιξώδους και συστήματα ξήρανσης της μελάνης.

Βασικό πλεονέκτημα της βαθυτυπικής εκτύπωσης αποτελεί το γεγονός ότι με τη μέθοδο αυτή μπορούν να εκτυπωθούν εύκαμπτα υλικά με πολύ μικρό πάχος (λεπτό χαρτί, εύκαμπτο πλαστικό ή πολυμερές φύλλο - ΡΕ, ΡΡ κ.λ.π., εύκαμπτο φύλο αλουμινίου και άλλα λεπτά υλικά), σε πολύ μεγάλες ταχύτητες με άριστη ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης.

Κύριο χαρακτηριστικό της εκτυπωτικής πλάκας ή κυλίνδρου της βαθυτυπίας είναι ότι το προς εκτύπωση θέμα είναι επιραστερωμένο (κείμενο και εικόνες). Κάθε τετραγωνικό εκατοστό εκτυπωτικής επιφάνειας μπορεί να αποτελεί από 1.600 έως 4.200 εγχαραγμένες κυψελίδες, στις οποίες επικάθεται η μελάνη.

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η αρχή της εκτυπωτικής μεθόδου της βαθυτυπίας. Η εκτύπωση πραγματοποιείται με την μελάνη, η οποία παραμένει στα εγχάρακτα σημεία (κυψελίδες) της εκτυπωτικής πλάκας ή του κυλίνδρου.

Σχήμα 1

Οι επιχειρήσεις βαθυτυπίας αποτελούν εξειδικευμένες μονάδες, τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.

Στην διεθνή αγορά, στις εκτυπωτικές επιχειρήσεις βαθυτυπίας εκτυπώνονται περιοδικά, έγχρωμες διαφημιστικές εφημερίδες και διαφημιστικά έντυπα, σε λεπτό χαρτί μικρού βάρους, τα οποία πρέπει να παραχθούν σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων.

Η βαθυτυπική εκτύπωση χρησιμοποιείται, επίσης, ευρύτατα και για τα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας. Στην ελληνική αγορά, η βαθυτυπία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτύπωση υλικών συσκευασίας, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός αντιτύπων σε περιοδικά και διαφημιστικά έντυπα και το κόστος κατασκευής των κυλίνδρων βαθυτυπίας, σε σχέση με την κυλινδρική οφσετ και την εκτυπωτική πλάκα αλουμινίου, είναι πολύ μεγαλύτερο.

Οι εκτυπώσεις μεγάλου όγκου με υψηλές ταχύτητες και οι ειδικές εκτυπώσεις, όπως των υλικών συσκευασίας, εξυπηρετούνται καλύτερα και με μικρότερο κόστος με τις κυλινδρικές εκτυπωτικές μηχανές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα της βαθυτυπίας είναι τα εξής:

x Παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης περισσότερων χρωμάτων (έως και 10 χρώματα).

x Παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης πολύ μεγάλου αριθμού αντιτύπων σε υψηλότατες

ταχύτητες παραγωγής, ιδιαίτερα με τις περιστροφικές βαθυτυπικές μηχανές εκτύπωσης ρόλων. x Επιτρέπει την κατασκευή εκτυπωτικών μηχανών με μεγάλο πλάτος εκτύπωσης (πλάτος άνω των 3 μέτρων).

x Είναι μία από τις απλούστερες εκτυπωτικές μεθόδους.

x Έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης περαιτέρω επεξεργασιών όπως της επίστρωσης επιπρόσθετων υλικών στο εκτυπωτικό υπόστρωμα.

x Έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών υποστρωμάτων και εντύπων.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 20: Συγχρονή βαθυτυπική εκτυπωτική μηχανή. Πηγή: http://www.hatzopoulos.gr

3.4 Μηχανές εκτύπωσης Βαθυτυπίας

3.4.1. Ο βασικός εξοπλισμός της μεθόδου

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 21: Σύγχρονη βαθυτυπική εκτυπωτική μηχανή. Πηγή: www.bizdim.gr

Η βασική μονάδα της βαθυτυπικής μηχανής είναι ο πύργος. Κάθε χρώμα τυπώνεται σε διαφορετικό πύργο εκτύπωσης. Μια εκτυπωτική μηχανή βαθυτυπίας αποτελείται συνήθως από έξι ως και δέκα πύργους. Τα βασικά μέρη ενός πύργου είναι τα εξής:

α) το σύστημα μελάνωσης που περιλαμβάνει:

x τη σκάφη του μελανείου, μέσα στην οποία βαπτίζεται ο εκτυπωτικός κύλινδρος. Το μελάνι καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του κυλίνδρου και όχι μόνο την εσώγλυφη επιφάνειά του, x μία αντλία, η οποία εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του μελανιού στην επιφάνεια του κυλίνδρου,

x ένα σύστημα ψύξης, υπεύθυνο για τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε σταθερά και χαμηλά επίπεδα.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 22 : Μελανείο. Πηγή: www.bizdim.gr

β) η κυρίως εκτυπωτική μονάδα η οποία αποτελείται:

x από τον κύλινδρο εκτύπωσης,

x από έναν ή περισσότερους κυλίνδρους πίεσης του εκτυπωμένου υλικού πάνω στον κύλινδρο εκτύπωσης. Στις εκτυπωτικές μηχανές μικρού πλάτους η πίεση ασκείται από έναν μόνο κύλινδρο. Στις μεγαλύτερες μηχανές η εκτυπωτική μονάδα περιλαμβάνει και έναν ακόμα βοηθητικό κύλινδρο για την καλύτερη κατανομή της πίεσης σε ολόκληρη την επιφάνεια του εκτυπούμενου υλικού. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν και πιο σύνθετες εκτυπωτικές μονάδες, οι οποίες διαθέτουν περισσότερους από έναν βοηθητικούς κυλίνδρους πίεσης.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 23 :Συστοιχία κυλίνδρων σε μηχανή. Πηγή: www.bizdim.gr

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 24:Συστοιχία κυλίνδρων σε μηχανή. Πηγη: www.bizdim.gr

γ) τα μαχαίρια - λεπίδες καθαρισμού της μελάνης (doctor blade)

Είναι σχετικά εύκαμπτες σπάτουλες, τόσες στον αριθμό, όσοι είναι και οι κύλινδροι εκτύπωσης. Τα μαχαίρια έχουν διάφορα σχήματα και τοποθετούνται σε διαφορετικές γωνίες στήριξης. Τόσο το σχήμα τους όσο και οι γωνίες στήριξης διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ταχύτητες εκτύπωσης, κατά περίπτωση. Ρόλος τους είναι η απομάκρυνση του μελανιού από τις περιοχές του εκτυπωτικού κυλίνδρου που δεν έχουν θέμα για εκτύπωση.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 25: Σύστημα μελάνωσης και καθαρισμού του εκτυπωτικού κυλίνδρου από την μελάνη με τα μαχαίρια λεπίδες καθαρισμού

Πηγή:www.bizdim.gr

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 26: Διάφορα είδη λεπίδων καθαρισμού. Πηγή: www.bizdim.gr

δ) το σύστημα ξήρανσης της μελάνης.

Κάθετα στην επιφάνεια του υλικού εκτύπωσης υπάρχει μία σειρά από ακροφύσια που διοχετεύει αέρα για να εξασφαλιστεί το στέγνωμα, ενώ συγχρόνως ο απαγωγός (ειδικός απορροφητήρας) απορροφά τις αναθυμιάσεις των διαλυτών, που ανακατεύονται μέσα στη μελάνη για να ρυθμίζουν την πυκνότητά της.

4.0 Η εκτυπωτική διαδικασία της βαθυτυπίας.

Τα φύλλα ή ο ρόλος του εκτυπωτικού υποστρώματος τοποθετούνται στην μηχανή. Η εκτύπωση είναι άμεση, δηλαδή ο κύλινδρος της βαθυτυπίας έρχεται σε επαφή με το εκτυπωτικό επίστρωμα με την πίεση που ασκείται από τον κύλινδρο πίεσης, που κινείται αντίστοιχα με τον κύλινδρο εκτύπωσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 25, διαδικασία εκτύπωσης έχει ως εξής:

Α) Σε κάθε περιστροφή του κυλίνδρου εκτύπωσης ο κύλινδρος εμβαπτίζεται στη σκάφη με την λεπτόρρευστη μελάνη και κατόπιν καθαρίζεται από το μαχαίρι που απεικονίζεται αριστερά στο σχήμα. Το μαχαίρι αυτό εφάπτεται σε ολόκληρο το κύλινδρο κατά την διαδικασία εκτύπωσης.

Β) Η μελάνη που έχει καλύψει τον κύλινδρο μετά την εμβάπτιση του στην σκάφη απομακρύνεται από την εξωτερική επιφάνεια του κυλίνδρου. Παραμένει όμως στις εγχαραγμένες κυψελίδες του.

Γ) Ο κύλινδρος έρχεται κατόπιν σε επαφή με το εκτυπωτικό υπόστρωμα, με τις κυψελίδες στην επιφάνεια του υποστρώματος και εκτυπώνεται σε αυτό.

Δ) Το φύλλο ή ρολός εισέρχεται κατόπιν στο σύστημα ξήρανσης για να στεγνώσει η μελάνη. Οι μηχανισμοί της ξήρανσης της μελάνης είναι απαραίτητοι λόγω του μικρού ιξώδους της μελάνης. Στις μηχανές με πολλές εκτυπωτικές μονάδες υπάρχει ένας μηχανισμός ξήρανσης μετά τον κάθε πύργο εκτύπωσης, ώστε να εκτυπώνεται το επόμενο χρώμα χωρίς να διαχέεται η μελάνη στο υπόστρωμα.

Ε) Το φύλλο ή ρολός οδηγείται στην εξαγωγή της μηχανής οπού είτε διπλώνεται και κόβεται για να διαμορφωθεί σε διπλωμένα τυπογραφικά φύλλα (περιοδικά, κατάλογοι) είτε επανατυλίγεται σε ρολούς για να μεταφερθούν στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων.

Εικόνα 27 : Αρχες βαθυτυπικής εκτύπωσης. Πηγή: www.bizdim.gr

4.1 Εκτυπωτικός κύλινδρος της βαθυτυπίας - βασικά χαρακτηριστικά

Η ποιότητα της εκτύπωσης εξαρτάται πρώτα από την κατασκευή του κυλίνδρου. Σχεδόν όλοι οι πυρήνες του κυλίνδρου είναι κατασκευασμένοι από χαλύβδινους σωλήνες. Ορισμένοι εκτυπωτές συσκευασίας προτιμούν πυρήνες από αλουμίνιο επειδή είναι πολύ ελαφρύτεροι, λιγότερο ακριβοί, και πιο εύκολοι στην μεταφορά από το ατσάλι. Μερικές εταιρείες χρησιμοποιούν κυλίνδρους χαλκού, αλλά ο χάλυβας παραμένει το πιο δημοφιλές υλικό για την κατασκευή τους.

Πολλοί προτιμούν κυλίνδρους σιδήρου με επιχάλκωση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πιο εύκολη χάραξη του κυλίνδρου και σβέση για την επαναχρησιμοποίηση του. Ο χαλκός είναι πιο εύκολο να χαραχθεί από το ατσάλι και μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα όταν η δουλειά έχει τελειώσει.

4.1.1 Ιδιότητες μετάλλων για τους κυλίνδρους βαθυτυπίας

- Σημαντικές ιδιότητες μετάλλων για τους κυλίνδρους βαθυτυπίας:

- Ειδικό βάρος.

- Σκληρότητα.

- Σημείο τήξεως.

Η σκληρότητα των μετάλλων σχετίζεται με την αντίσταση των εκτυπωτικών επιφανειών στη φθορά. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντική ιδιότητα για τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τυπογραφικών στοιχείων, και γενικά των εκτυπωτικών επιφανειών .

4.1.2 Χαλκός

Ιδιότητες

- Έχει ειδικό βάρος 8,6 g/cm3.

- Σκληρότητα 35 της κλίμακας Brinell .

- Σημείο τήξεως 1.062°C.

- Οι πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες του χαλκού είναι η θερμική του αγωγιμότητα και η ηλεκτρική

του αγωγιμότητα που είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες αγωγιμότητες των άλλων μετάλλων εκτός από του αργύρου.

Έχει λεπτή κρυσταλλική δομή και σε μεγάλο βαθμό είναι ελατός και όλκιμος.

Σήμερα στον τομέα των γραφικών τεχνών ο χαλκός χρησιμοποιείται για την κατασκευή κυλίνδρων

βαθυτυπίας και παλαιότερα για την κατασκευή πλακών υψιτυπίας με λεπτές γραμμές ή κουκίδες ράστερ, καθώς και για την κατασκευή διμεταλλικών ή τριμεταλλικών πλακών όφσετ και τέλος, για την επιχάλκωση των κυλίνδρων μελάνωσης.

Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι είναι «υδρόφοβο» και «μελανόφιλο» μέταλλο, οπότε είναι κατάλληλος για την κατασκευή της «εικόνας» και την μεταφορά του μελανιού.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 28: Κύλινδρος επιχαλκωμένος. Πηγή: www.icr-ioannou.gr

4.1.3 Αλουμίνιο

- Έχει ειδικό βάρος 2,6g/cm3.

- Σκληρότητα 16 σε κλίμακα Brinell.

- Σημείο τήξεως 657 °C.

- Είναι πολύ ελαφρύ μέταλλο και δίνει κράματα με μεγάλη αντοχή, ενώ σε καθαρή κατάσταση δεν

είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό.

- Ελατό.

- Όλκιμο.

- Έχει ικανοποιητική ελαστικότητα.

Το αλουμίνιο, αποδείχτηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εκτυπωτικών πλακών, μόνο που το αλουμίνιο μπορεί να δεχθεί ακόμα πιο λεπτή «γράνα» για να αποδώσει καλύτερα τις λεπτομέρειες της εικόνας.

Είναι πιο ελαφρύ και εύχρηστο μέταλλο, ενώ, μεγάλη είναι, επίσης, η ικανότητα του αλουμινίου να αυτοπροστατεύεται από την οξείδωση στην ατμόσφαιρα.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 29: Αλουμίνιο σε κυλίνδρους. Πηγή: https://gr.dreamstime.com

4.1.4 Χάλυβας

Ιδιότητες

Χάλυβες καλούνται τα κράματα σιδήρου (Fe) και άνθρακα (C), με περιεκτικότητα σε άνθρακα κάτω του 1,8%. Στη σύνθεση των χαλύβων συνδυάζονται με το σίδηρο διάφορα στοιχεία σε ποσοστιαίες αναλογίες που δεν ξεπερνούν κατά κανόνα το 5%. Συστατικά στοιχεία κάθε χάλυβα αποτελούν ο άνθρακας, σε ποσοστά που κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 0,2% και 0,7%, και το πυρίτιο (Si), σε ποσοστό μεταξύ 0,1% και 0,7% και ενίοτε έως και 4% σε ειδικούς χάλυβες. Η αναλογία σε άνθρακα καθορίζει ουσιαστικώς τις ιδιότητες των διαφόρων χαλύβων.

Όσο αυξάνεται το ποσοστό του άνθρακα στο κράμα αυξάνονται αναλόγως η σκληρότητα και η αντοχή του σε τάσεις εφελκυσμού, ενώ παραλλήλως μειώνονται η συνεκτικότητα και η πλαστιμότητα. Το μαγγάνιο (Mn) συμμετέχει σε ποσοστό 0,3% έως 0,8% αλλά και 12% και 15% σε χάλυβες πολύ μεγάλης σκληρότητας και αντοχής στη φθορά. Στην σύσταση πολλών ειδικών χαλύβων συμμετέχουν το χρώμιο (Cr), το νικέλιο (Ni), το μολυβδαίνιο (Mo) και άλλα στοιχεία, ώστε να αποκτήσει το τελικό προϊόν τις ιδιαίτερες ιδιότητες που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Με τις κατάλληλες αναλογίες των συστατικών στοιχείων στην χημική του σύσταση και σε συνδυασμό με μία ακριβή θερμική επεξεργασία, οι ιδιότητες του χάλυβα είναι δυνατόν να ρυθμιστούν με μεγάλη ακρίβεια, ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της εκάστοτε χρήσης του.

Ο χάλυβας είναι πολύ φθηνότερος αλλά τρεις φορές βαρύτερος από το αλουμίνιο.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 30: Ράβδοι χάλυβα. Πηγή: http://www.theometalscrap.gr/

4.1.5 Το χρώμιο και το νικέλιο

- Το χρώμιο και το νικέλιο χρησιμοποιούνται είτε υπό μορφή κραμάτων, είτε ως επιφανειακές

επιστρώσεις επάνω σε άλλα μέταλλα.

- Οι χαρακτηριστικές τους ιδιότητες είναι η μεγάλη αντοχή στην ατμοσφαιρική οξείδωση και η

μεγάλη σκληρότητα.

- Το νικέλιο έχει σκληρότητα 60 και το χρώμιο 100 της κλίμακας Brinell.

- Στις γραφικές τέχνες χρησιμοποιούνται για ηλεκτρολυτική απόθεση πάνω σε άλλα μέταλλα για να

αυξήσουν την αντοχή των εκτυπωτικών πλακών.

- Χρησιμοποιούνται τόσο για την κατασκευή κλισέ υψιτυπίας, όσο και για επιμετάλλωση σε

κυλίνδρους βαθυτυπίας.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 31: Κύλινδροι με επίστρωση χαλκού, αλουμινίου. Πηγή: www.icr-ioannou.gr

4.2 Τμήματα του κυλίνδρου

Ο κύλινδρος αποτελείται από πέντε σημαντικά μέρη:

- Άξονας η αξονική γραμμη-Axis

- Κύριος αξονας-shaft

- Διάμετρος

- Περίμετρος

- Μήκος

Άξονας η αξονική γραμμη-Axis είναι η αόρατη γραμμή που διέρχεται από το κέντρο κατά μήκους του κυλίνδρου.

Κύριος αξονας-shaft του κυλίνδρου είναι η επιφάνεια έδρασης καθώς ο κύλινδρος περιστρέφεται στην εκτυπωτική μηχανή.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η όψη ενός κυλίνδρου, ο άξονας εμφανίζεται ως ένας κύκλο.

Η διάμετρος είναι η απόσταση σε όλο τον κύκλο, μέσα από το κέντρο του άξονα. Η περίμετρος είναι η απόσταση γύρω από την άκρη του. Το μήκος είναι η απόσταση από το ένα άκρο του κυλίνδρου στο άλλο.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 32 :Τμήματα κυλίνδρου βαθυτυπίας. Πηγή: Compiled by AP, P.Tech., AGPC, Sivakasi

Το μήκος του κυλίνδρου περιορίζει το πλάτος του εκτυπωτικού υποστρώματος - χαρτιού ή πολυμερούς εύκαμπτου υλικού προς εκτύπωση. Η περιφέρεια περιορίζει το μέγεθος της εικόνας. Μία περιστροφή του κυλίνδρου γύρω από την περιφέρεια ονομάζεται μια εκτύπωση. Συνεχείς εικόνες μπορούν να χαραχτούν σε ένα κύλινδρο χωρίς διακοπή έτσι ώστε το σχέδιο-λογότυπο-εικόνα να επαναλαμβάνεται χωρίς διακοπή. Οι κύλινδροι γκραβούρα έχουν κατασκευαστεί με πολλά διαφορετικά μεγέθη. Οι κύλινδροι κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη ανάλογα το μέγεθος που πρέπει να εκτυπώσουν.

Οι κύλινδροι μπορεί να είναι δυο διαφορετικών ειδών, όπως φαίνεται στην εικόνα 33.

x Χωρίς άξονα (cylinder with shaft)

x Με άξονα (shaftless)

Εικόνα 33 : Κύλινδρος α) χωρίς άξονα, Κύλινδρος β) με άξονα. Πηγή: CompiledbyAP, P.Tech., AGPC, Sivakasi

Ένας κύλινδρος χωρίς άξονα είναι σχεδιασμένος με ένα αφαιρούμενο άξονα. Οι περισσότερες τρύπες είναι κωνικές, ώστε ο άξονας μπορεί να πιέζεται στη θέση του και στη συνέχεια, αφαιρείται εύκολα, με την βοήθεια σφήνας.

Οι κύλινδροι με άξονες είναι πιο ακριβοί σε σχέση με τους κυλίνδρους χωρίς άξονα αλλά θεωρείται ότι αποτυπώνουν εικόνες υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι επειδή παράγουν μεγαλύτερη υποστήριξη σε όλο το μήκος του κυλίνδρου κατά τη διάρκεια της περιστροφής τους.

4.3 H επεξεργασία του κυλίνδρου Βαθυτυπίας

Η διαδικασία που ακολουθείται στην βαθυτυπία περιλαμβάνει δύο κύριες φάσεις

x Την προετοιμασία, επεξεργασία και χάραξη των μεταλλικών εκτυπωτικών κυλίνδρων της βαθυτυπίας.

x Την εκτύπωση με τις εκτυπωτικές μηχανές την βαθυτυπίας.

Όπως στο διάγραμμα 1 τα πρωτότυπα σε μορφή φιλμ, χρωστικού χαρτιού ή ψηφιακών δεδομένων,

μεταφέρονται μέσω της χημική ή ηλεκτρονικής χάραξης στους κατάλληλα προετοιμασμένους μεταλλικούς κυλίνδρους της βαθυτυπίας. Χρησιμοποιείται ένας κύλινδρος για κάθε χρώμα που πρέπει να εκτυπωθεί. Οι κύλινδροι κατόπιν τοποθετούνται στις εκτυπωτικές μηχανές βαθυτυπίας.

Με την χρήση μελανών με μικρό ιξώδες (λεπτόρρευστες) πραγματοποιείται η εκτύπωση στα διάφορα εκτυπωτικά υποστρώματα (Διάγραμμα 1).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Διάγραμμα ροής εργασίας στην βαθυτυπία

Παραγγελίες - δεδομένα εργασιών

φιλμ

Χημική χάραξη

Χαραγμένοι κύλινδροι βαθυτυπίας

Εξωτερικοί συνεργάτες

Ψηφιακά δεδομένα

ηλεκτρονική χάραξη

Τυπωμένο δοκίμιο

Εκτύπωση με της μηχανές βαθυτυπίας

Τελικό εκτυπωμένο υπόστρωμα

4.4 Προετοιμασία και χάραξη των κυλίνδρων της βαθυτυπίας

Είδαμε προηγουμένως τα διαφορετικά είδη κυλίνδρων της βαθυτυπίας.

Ακολουθεί η περιγραφή την παραγωγικής διαδικασίας και προετοιμασίας των κυλίνδρων:

α ) Προμήθεια - καθαρισμός κυλίνδρων - επινικέλωση

Αγορά από το μηχανουργείο μεταλλικού κυλίνδρου ή επιστροφή από τον πελάτη, του κυλίνδρου που έχει αλλοιωθεί ή καταστραφεί από την χρήση.

Οι κύλινδροι επινικελώνονται ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη σκληρότητα.

β ) Επιχάλκωση

Επικάλυψη με λεπτό στρώμα χαλκού πάχους περίπου 0,1mm με την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης.

Στην πράξη προηγείται συνήθως ολική εμβάπτιση για λίγο του κυλίνδρου (αφενός για απολίπανση της προς επικάλυψη επιφάνειας αφετέρου για να πάρει ο κύλινδρος ένα λεπτό στρώμα χαλκού ) μέσα σε ειδικό διάλυμα (λουτρό).

Ακολουθεί κυρίως επιχάλκωση με εμβάπτιση της επιφάνειας του κυλίνδρου κατά 1/3 μέσα στο λουτρό της συσκευής ηλεκτρόλυσης με συνεχή περιστροφή. Τα υλικά που περιλαμβάνει το λουτρό επιχάλκωσης είναι : νερό, θειικός χαλκός, θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ και λειαντικό.

Η θερμοκρασία του διαλύματος στο λουτρό επιχαλκώσεως επιδιώκει να είναι 22 °C.

γ ) Λείανση

Στο επόμενο βήμα πραγματοποιείται η εξομάλυνση της επιχαλκωμένης πλέον επιφάνειας του κυλίνδρου σε τόρνο με κεφαλή κοπής, συνήθως από καρβίδιο του βολφραμίου. Πραγματοποιείται απόξεση της χάλκινης επιφάνειας μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος του χαλκού.

Στο στάδιο αυτό, λόγω της εξομάλυνσης, αφαιρείται το 50% περίπου του χαλκού που επικάθισε στην επιφάνεια κατά το στάδιο της ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης.

Κατά την πορεία της λείανσης τροποποιείται το υλικό λείανσης κατά το μέγεθος του κόκκου του

λειαντικού υλικού. Η ακρίβεια στην λείανση μετριέται με μικρόμετρα, αποτελεί δε πολύ σημαντικό

στάδιο, διότι η επίστρωση του χαλκού πρέπει να είναι ομοιόμορφη και ισοπαχής σε όλη την επιφάνεια του κυλίνδρου.

Ακλουθεί η χάραξη των κυλίνδρων με χημική ή ηλεκτρονική διαδικασία.

Το τελικό στάδιο της επεξεργασίας των κυλίνδρων μετά την χάραξη αποτελεί η επιχρωμίωση.

δ ) επιχρωμίωση ( σκλήρυνση με την μέθοδο της επιχρωμίωσης )

η επιχρωμίωση πραγματοποιείται για την αποκτήσει ο κύλινδρος την απαιτούμενη σκληρότητα ώστε να είναι ανθεκτικός στις καταπονήσεις κατά την εκτυπωτική διαδικασία.

Η επικάλυψη γίνεται σε ηλεκτρολυτικό λουτρό από υδατοδιάλυτα χρωμίου, με εναπόθεση στην επιφάνεια του χαλκού.

Η επιφάνεια του κυλίνδρου μετά την επικάλυψη της με την λεπτή στιβάδα χρωμίου αποκτά μεγάλη ανθεκτικότητα σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την διαδικασία της εκτύπωσης, όπου ο κύλινδρος εμβαπτίζεται στη μελάνη, καθαρίζεται με το ειδικό μαχαίρι αφαίρεσης της μελάνης σε κάθε κύκλο λειτουργίας και έρχεται σε συνεχή επαφή με το προς εκτύπωση υλικό.

Στο Διάγραμμα 2 απεικονίζεται η ολοκληρωμένη επεξεργασία των κυλίνδρων της βαθυτυπίας. Μετά από αυτήν ακολουθεί η παραγωγική διαδικασία της χάραξης των κυλίνδρων.

Η χάραξη πραγματοποιείται με δυο κύριες μεθόδους:

Α) την χημική χάραξη

Β) την ηλεκτρονική χάραξη

Η ηλεκτρονική χάραξη χωρίζεται περαιτέρω σε δύο διαφορετικές μεθόδους:

Στην ηλεκτρονική χάραξη με την χρήση αδαμαντοφόρων κεφαλών και στην ηλεκτρονική χάραξη με laser.

Με τα σημερινά τεχνολογικά και παραγωγικά δεδομένα, από τις δύο τεχνικές της ηλεκτρονικής χάραξης εφαρμόζεται ευρύτατα η χάραξη με την χρήση αδαμαντοφόρων κεφαλών , οι οποίες καθοδηγούνται ηλεκτρονικώς.

Η χάραξη με ακρίβια laser, αν και υφίσταται ως τεχνολογία, έχει να επιδείξει προς το παρόν ελάχιστες εγκαταστάσεις. Η ηλεκτρονική χάραξη με την χρήση αδαμαντοφόρων κεφαλών χρησιμοποιείται ήδη στην Ελλάδα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Επεξεργασία του κυλίνδρου της βαθυτυπίας

Προετοιμασία του κυλίνδρου

Καθαρισμός

Επινικέλωση

Επιχάλκωση

Λείανση κυλίνδρου

Χημική χάραξη Ηλεκτρονική χάραξη

Φωτοευαισθητοποίηση της επιφάνειας του Παραλαβή τελικών ψηφιακών δεδομένων

κυλίνδρου

Προσδιορισμός παραμέτρων ηλεκτρονικής

Φωτοκυλινδρική φωτογράφιση κυλίνδρου με τα χάραξης

τελικά φίλμ

Ηλεκτρονική χάραξη

Χημική χάραξη

Επιχρωμίωση-σκλήρυνση του κυλίνδρου

Τελικοί κύλινδροι έτοιμη για εκτύπωση

4.5 Επιχάλκωση και λείανση

Η επιχάλκωση εμποδίζει την διάβρωση και την οξείδωση να προσβάλει το μέταλλο και αποτελεί την βάση για την παραπέρα διαδικασία. Ηλεκτρολυτική διαδικασία είναι η μεταφοράς και συγκόλληση πολύ μικρών κομματιών (ονομάζονται ιόντα) ενός είδος του μετάλλου σε ένα άλλο είδος του μετάλλου. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε ένα ειδικό υγρό επιμετάλλωσης (μπάνια). Τα ιόντα μεταφέρονται ως ένα ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται μέσω του λουτρού. Όσο περισσότερο ρεύμα ρέει, τόσο περισσότερο μέταλλο επιστρώνεται πάνω στον κύλινδρο.

Το πρώτο βήμα μετά από αυτή την διαδικασία είναι να καθαρίσει η επιφάνεια του κυλίνδρου.

Ο κύλινδρος καθαρίζεται με βούρτσισμα ή το τρίψιμο με ειδικές μηχανές λείανσης και στη συνέχεια ξεβγάζεται από τυχόν υπολείμματα με ένα ισχυρό ρεύμα θερμού νερού.

Ο στόχος είναι να αφαιρούν όλα τα σημεία σκουριάς, ή βρωμιάς έτσι ώστε να είναι τέλεια επίστρωση του χαλκού. Η επιχάλκωση εφαρμόζεται μόνο κατά μήκος του κυλίνδρου που εκτυπώνει και όχι στα άκρα στερέωση. Στα άκρα μπορεί να επικαλυφθεί με asphaltum ή άλλα υλικά στάσης, η οποία καλύπτει και προστατεύει την καθαρή επιφάνεια του.

Για να γίνει ηλεκτρολυτική επιχάλκωση ενός κυλίνδρου, ο κύλινδρος αιωρείται σε μια δεξαμενή και περιστρέφεται μέσω του λουτρού επιμετάλλωσης (παρακάτω εικόνα 34).

Το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει από το ανόδου του χαλκό (το μέταλλο επιμετάλλωσης) μέσα από το λουτρό με τον κύλινδρο (βάση μέταλλο). Ο θειικός ψευδάργυρος, χαλκός ή κυανιούχο διαλύματα είναι κοινά υγρά επιμετάλλωση.

Έξι-χιλιοστά της ίντσας (0,006 ίντσες) έως τριάντα χιλιοστά της ίντσας (0,030 ίντσες) είναι το κοινό εύρος πάχους για το χαλκό.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 34 : Σχηματική απεικόνηση ηλεκτρολυτικής διαδικασίας. Πηγή: Compiled by AP, P.Tech., AGPC, Sivakasi

Για τον έλεγχο της σκληρότητας του χαλκού χρησιμοποιείται ένας μετρητής.

Η σκληρότητα μετριέται με το πάτημα ενός σημείου με διαμάντι στην επιφάνεια του χαλκού. Το διαγώνιο μήκος του ανοίγματος που δημιουργείται από το σημείο του διαμαντιού μετριέται και συγκρίνεται στη

συνέχεια με την ποσότητα δύναμης που απαιτείται για να ωθήσει το διαμάντι στον χαλκό. Το αποτέλεσμα της σκληρότητα εκφράζεται σε DPH. Οι περισσότεροι εκτυπωτές λαμβανουν τιμές DPH μεταξύ 93 και 122.

Το τελευταίο βήμα στην κατασκευή ενός κυλίνδρου βαθυτυπίας είναι να φέρει τη διάμετρο (και

περιφέρεια) του κυλίνδρου με το επιθυμητό μέγεθος και την ίδια στιγμή να δημιουργήσει μια τέλεια

επιφάνεια εκτύπωσης. Ο κύλινδρος δεν πρέπει μόνο να είναι στρογγυλός και ισορροπημένος τέλεια, θα πρέπει επίσης να είναι απόλυτα λείος και ομοιόμορφος σε όλο του το μήκος. Εάν ο κύλινδρος δεν είναι ομοιόμορφος, η λεπίδα δεν θα είναι σε θέση να απομακρύνει την περίσσεια μελάνη από την μη εκτυπώσιμη επιφάνεια.

Τέλος ο επιμεταλλωμένος κύλινδρος τοποθετείται σε έναν τόρνο και προετοιμάζεται για την τελική

επεξεργασία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται βούρτσες λείανσης για να γυαλιστεί η επιφάνεια του

κυλίνδρου (παρακάτω εικόνα 35). Άλλες κατασκευαστικές χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένα

μηχανήματα ακριβείας που κάνουν ταυτόχρονα και την κοπή και λείανση των κυλίνδρων. Με αυτές τις

μηχανές, οι κύλινδροι μπορούν να κοπούν μέσα σε ένα δεκάκις χιλιοστό της ίντσας (0.0001 ίντσες) από το επιθυμητό μέγεθος και την επιφάνεια. Μετά την τελική αυτή επεξεργασία, ο κύλινδρος είναι έτοιμος για χάραξη εικόνας.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 35: α) Κοπή κυλίνδρου σε επιθυμητές διαστασεις β) Λείανση κυλινδρου Πηγή: CompiledbyAP, P.Tech., AGPC, Sivakasi

Χαρακτηριστικά του τελικού επεξεργασμένου κυλίνδρου βαθυτυπίας

- Οι κύλινδροι της βαθυτυπίας κατασκευάζονται από χαλύβδινο πυρήνα, πάνω στον οποίο

αποθέτεται ηλεκτρολυτικά ένα λεπτό στρώμα χαλκού.

-

Η διάρκεια χρήσης του χαλκού ως εκτυπωτική επιφάνεια εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας

του πιεστηρίου.

- Η αντοχή του μπορεί να βελτιωθεί με την καλυψη της επιφάνειας με χρώμιο (επιχρωμίωση),

καθώς το χρώμιο είναι πιο σκληρό μέταλλο από τον χαλκό.

5 Η χάραξη των κυλίνδρων

5.1 Η χημική χάραξη

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 36 : Χημική χάραξη κυλίνδρου βαθυτυπίας Πηγή: ABC Packaging Direct

Η χημική χάραξη λαμβάνει χώρα με τη χημική επεξεργασία του κυλίνδρου, ο οποίος προηγουμένως έχει επιστρωθεί με μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια, στην οποία μεταφέρεται κατόπιν, με φωτογραφική διαδικασία, το θέμα το οποίο βρίσκεται σε μορφή τελικού φιλμ.

Σε μια παλιότερη διαδικασία χημικής χάραξης, η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον, χρησιμοποιούνταν ένα ειδικό φωτογραφικό χαρτί το οποίο μεταφερόταν επίσης με φωτογραφική διαδικασία στην επιφάνεια του κυλίνδρου της βαθυτυπίας.

Στο πρώτο στάδιο ο κύλινδρος επιστρώνεται με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση πάνω στην οποία θα φωτογραφιστεί το φιλμ.

Κατόπιν, ο κύλινδρος τοποθετείται σε ειδική μηχανή, όπου φωτίζεται σε επαφή με το φιλμ. Η

φωτογράφιση του φιλμ στον κύλινδρο με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση ονομάζεται «φωτοκυλινδρική φωτογράφιση».

Ακολουθεί η εμφάνιση με επάλειψη του ήδη φωτογραφισθέντος κυλίνδρου με ειδικό υλικό έλεγχος της ποιότητας της φωτογράφισης με επάλειψη του κυλίνδρου με μια ειδική χρωστική ουσία. Επόμενη ενέργεια είναι η χημική χάραξη του κυλίνδρου σε βάθος περίπου 0,03mm. Γίνεται εμβάπτιση του κυλίνδρου σε λουτρό με διάλυμα νερού και υπερχλωριούχου σιδήρου. Η δημιουργία των κυψελίδων λαμβάνει χώρα με την προοδευτική επίδραση του οξέος στην επιφάνεια του κυλίνδρου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ακολουθεί το πλύσιμο του κυλίνδρου για να φύγουν τα χημικά υλικά της φωτογράφισης

5.2 Η ηλεκτρονική χάραξη

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 37 : Ηλεκτρονική χάραξη κυλίνδρου βαθυτυπίας. Πηγή: janoschka prepress supplier

Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής χάραξη τα δεδομένα των εργασιών παραλαμβάνονται σε ψηφιακούς δίσκους. Ολόκληρη η επικοινωνία με τους εξωτερικούς συνεργάτες πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακών δίσκων. Τα ψηφιακά δεδομένα εισάγονται στους σταθμούς εργασίας, όπου μπορούν να υποστούν κάθε είδους επεξεργασία, τροποποίηση και βέβαια, ψηφιακή αποθήκευση. Σχεδιάζεται ηλεκτρονικά η επιφάνεια του κυλίνδρου και πραγματοποιείται η διαδικασία της επανάληψης των εργασιών στον υπολογιστή. Τα τελικά ψηφιακά δεδομένα αποστέλλονται στη μονάδα χάραξης και λαμβάνει χώρα η χάραξη με ηλεκτρονικά καθοδηγούμενες αδαμαντοφόρες κεφαλές.

Η χρήση στις γραφικές τέχνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ψηφιακών μέσων ώθησε τη βαθυτυπία στην αναγκαστική εξέλιξη της τεχνολογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τη νέα τάξη πραγμάτων. Η σταδιακή εγκατάλειψη της χρήσης διαφανειών στο στάδιο της προεκτύπωσης και η αντικατάστασή τους με ψηφιακά μέσα είχαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη, σε όλες τις φάσεις της τεχνολογικής διαδικασίας των γραφικών τεχνών, ανάλογων μέσων για την καλύτερη λειτουργία τους σύμφωνα με τις καινούριες απαιτήσεις.

Επίσης, τα ηλεκτρονικά μέσα προσφέρουν ένα πλήθος εργαλείων για τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας της εργασίας και την αυτοματοποίηση της παραγωγής.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της μείωσης της χρήσης διαφόρων προεκτυπωτικών υλικών και χημικών ουσιών.

Η ηλεκτρονική χάραξη χρησιμοποιήθηκε αρχικά για κατασκευή πλακών τυπογραφίας και όφσετ, ιδιαίτερα με τη μορφή του κλισεογράφου ( δηλαδή παντογράφου κατασκευής μεταλλικών κλισέ της τυπογραφίας με αντιγραφή του σχεδίου από το πρωτότυπο ). Αργότερα η μέθοδος αυτή βρήκε εφαρμογή και στην κατασκευή κυλίνδρων βαθυτυπίας.

5.2.1 Μέθοδοι ηλεκτρονικής χάραξης

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής χάραξης ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία παραγωγής, ανάλογα με την εξέλιξη και την εφαρμοζόμενη μέθοδο.

Συνοπτικά η ηλεκτρονική χάραξη των κυλίνδρων της βαθυτυπίας ταξινομείται ως ακολούθως:

Α) Ηλεκτρονική χάραξη με τη χρήση φιλμ και ειδικού χαρτιού βρομιδίου και αδαμαντοφόρου κεφαλής.

Β) Ηλεκτρονική χάραξη με τη χρήση αδαμαντοφόρου κεφαλής .

Γ) Ηλεκτρονικής χάραξης με ακτίνα laser.

Α) Ηλεκτρονική χάραξη με φιλμ και με τη χρήση ειδικού χαρτιού βρομιδίου

Η ηλεκτρονική χάραξη με τη χρήση φιλμ και ειδικού χαρτιού βρομιδίου είναι η πρώτη που εμφανίστηκε και έχει κύρια στοιχεία:

x Τη χρήση χαρτομακέτας (χαρτί βρομιδίου κ.ο.κ), x Τη χρήση κλισεογράφου,

x Τη χρήση χαρακτικού μηχανήματος με κεφαλές από διαμάντι.

α) Κατασκευή των φιλμ . Ακολουθείται η ίδια μέθοδος κατασκευής των φιλμ με αυτή την όφσετ .

β) Μεταφορά του θέματος με χαρτί βρομιδίου. Η εργασία μεταφέρεται από τα φιλμ με χαρτί βρομιδίου. Το φίλμ και το ειδικό χαρτί βρομιδίου τοποθετούνται σε μηχανές αναγνώρισης, όπου μια κεφαλή σαρώνει το θέμα. Τα δεδομένα μεταφέρονται ηλεκτρονικά στη μονάδα χάραξης και μετατρέπονται σε εντολές χάραξης στην κεφαλή από διαμάντι της μονάδας χάραξης .

Οι μηχανές ηλεκτρονικής χάραξης αποτελούνται από δύο κύρια μέρη: τη μονάδα ηλεκτρονικής ανάγνωσης του θέματος και τη μονάδα χάραξης του κυλίνδρου. Στην πρώτη μονάδα τοποθετείται το προς χάραξιν θέμα, το οποίο βρίσκεται στη μορφή του τελικού φιλμ ή σε ειδικό φωτογραφικό χαρτί. Η ανάγνωση γίνεται από ηλεκτρονικές κεφαλές που σαρώνουν το φιλμ ή το χαρτί βρομιδίου. Στη μονάδα χάραξης στηρίζεται ο κύλινδρος, ο οποίος χαράσσεται από αντίστοιχο αριθμό κεφαλών. Η κατάληξη των ακίδων χάραξης είναι από διαμάντι.

Οι κεφαλές ανάγνωσης και χάραξης, στηριζόμενες στον κορμό της μηχανής, αποτελούν μια ενιαία

μηχανή. Αυτές οι μηχανές χρησιμοποιούνται για κατασκευή μικρών κυλίνδρων εκτύπωσης. Αν όμως οι κύλινδροι είναι μεγάλων διαστάσεων, η κάθε μονάδα αποτελεί ένα ανεξάρτητο μηχάνημα . Με τη σύνδεση με τη μονάδα ανάγνωσης περισσότερων από μία μονάδα χάραξης δίδεται η δυνατότητα να κατασκευαστεί ταυτόχρονα αντίστοιχος αριθμός ίδιων κυλίνδρων εκτύπωσης. Αυτό σημαίνει ότι από μία και μόνο κεφαλή ανάγνωσης δίνει εντολές σε περισσότερες κεφαλές χάραξης . Η παραπάνω λύση εφαρμόζεται στις εκδόσεις περιοδικών μαζικής κυκλοφορίας, όπου η αντοχή ενός κυλίνδρου δεν αρκεί για την εκτύπωση όλου του τιράζ.

5.2.2 Σύγκριση της χημικής με την ηλεκτρονική χάραξη κυλίνδρων βαθυτυπίας.

Μειονεκτήματατης χημικής χάραξης

Κατά τη διαδικασία χημικής χάραξης παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα στην ομαλή ροή της παραγωγής, τα οποία εστιάζονται στα εξής σημεία :

α) στην κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης παραγωγής με την διαδικασία της χημικής χάραξης, η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

β) στην ουσιαστικά αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής σταθερών προδιαγραφών στα περισσότερα στάδια της επεξεργασίας της χημικής χάραξης.

Ειδικότερα, η φωτογραφική διαδικασία, ο έλεγχος της επίστρωσης της φωτοευαίσθητης εμουλσιόν στον κύλινδρο, η φωτοκυλινδρική φωτογράφιση του κυλίνδρου σε επαφή με το φιλμ και η εμφάνιση του κυλίνδρου δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν με απόλυτο τρόπο.

γ) Οι επάλληλες διαδικασίες της χημικής χάραξης (προοξείδωση, χρήση υπερχλωρικού σιδήρου με

διαφορετικές πυκνότητες, πτώση της οξειδωτικής ικανότητας) καθώς επίσης και η αυξημένη σημασία της παραμέτρου του χρόνου της οξείδωσης, επιδρούν αρνητικά στην παραγωγική διαδικασία.

δ) το ράστερ, το βάθος και η ποιότητα των κυψελίδων της χάραξης δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων.

Ειδικότερα το βάθος της χάραξης εξαρτάται άμεσα από το τελικό πλύσιμο του κυλίνδρου (ανάλογα με το πότε θα διακοπεί η εφαρμογή του υπεχλωριούχου σιδήρου) πράγμα που επηρεάζει την τελική ποιότητα του κυλίνδρου, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές της επιφάνειας του. Η θερμοκρασία αποτελεί επίσης μια άλλη παράμετρο που επηρεάζει τη χημική χάραξη.

ε) Η όλη διαδικασία της φωτογράφισης, της αποστολής και παραλαβή δεδομένων σε μορφή φιλμ και αυτή η διαδικασία της χημικής χάραξης, περνάει από παρά πολλά όσο και διαφορετικά παραγωγικά στάδια που επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής.

Στ) Βάσει όλων αυτών των παραμέτρων, η χημική χάραξη παραμένει εν πολλοίς μια όχι πλήρως

ελεγχόμενη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση σφάλματος κατά την παραγωγή πρέπει να επαναληφθεί η

διαδικασία, πράγμα που συνεπάγεται εξαρχής καθάρισμα του κυλίνδρου και επανάληψη της επινικέλωσης, επιχάλκωσης και λείανσης.

5.2.3 Βελτιώσεις που επιτυγχάνονται με την ηλεκτρονική χάραξη

Οι παρεμβάσεις αφορούν την ουσιαστική λειτουργία σε νέο ψηφιακό περιβάλλον επεξεργασίας και ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία των εργασιών όσο και την διαδικασία της χάραξης.

Οι βασικές παρεμβάσεις συνεπώς είναι: x Ψηφιακά δεδομένα αντί για φιλμ.

x Ηλεκτρονική αντί για χημική χάραξη.

Περαιτέρω οι παρεμβάσεις αφορούν τις παρακάτω δυνατότητες βελτίωσης:

x Την υποδοχή ψηφιακών δεδομένων από τους πελάτες ή τους συνεργάτες. x Την επικοινωνία μέσω ψηφιακών δίσκων.

x Την ψηφιακή διαχείριση των δεδομένων προετοιμασία χάραξης.

x Την δυνατότητα αλλαγών έως και την τελευταία στιγμή πριν την χάραξη.

x Τη δυνατότητα υπαγωγής της όλης παραγωγικής διαδικασίας κάτω από πλήρη και μετρίσιμο έλεγχο.

x Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής χάραξης, δίνεται η δυνατότητα χάραξης κυψελίδων με

διαφορετικά σχήματα και διαφορετικού ελεγχόμενου βάθους, πράγμα που οδηγεί σε υψηλό

επίπεδο ποιότητας. Το βάθος και η μορφή της χαραγμένης κυψελίδας ορίζουν το ράστερ της

βαθυτυπίας. Η πυκνότητα των τόνων στα χρώματα καθορίζεται από το βάθος της κυψελίδας και αυτό ελέγχεται πλήρως.

x Η διαδικασία χάραξης με κεφαλή που φέρει ειδικό διαμάντι (μια κεφαλή μόνο κοστίζει περί τα

40.000 € ), προσδίδει άψογη ποιότητα και ταχύτητα χάραξης.

x Αποφεύγεται η επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων από την χρήση χημικών ουσιών και οξέων.

5.3 Οι κυψέλες

Οι κυψελίδες, οι οποίες χαράσσονται στους κυλίνδρους της βαθυτυπίας, έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εργασίας.

Τα χαρακτηριστικά αυτά ορίζουν μετρήσιμα μεγέθη τα οποία υπολογίζονται με ειδικές συσκευές και

δίνουν στοιχεία για την ποιότητα χάραξης, ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι το είδος και η δομή του λουκιού που σχηματίζεται ανάμεσα στις κυψέλες.

Το λούκι αυτό αποτελεί πού σημαντικό παράγοντα για την ομαλή ροή της μελάνης κατά τη διαδικασία της εκτύπωσης έχει δε άμεση σχέση με την εφαρμογή της λάμας καθαρισμού της επιφάνειας του κυλίνδρου κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Οι Κυψελίδες αποτελούνται από :

1. Δομή

2. Γωνία

3. Τοίχωμα κυψέλης

4. Κανάλι

5. Raster

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 38: Είδη κυψελίδων. Πηγή:Chiawei Wu, Cylinder specifications, Rochester Institute of Technology, April 15, 2010

ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ:

ΟΠΟΥ Χ = Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ

= πλάτος καναλιού πλάτος τοιχωμάτων τα όποια στην συνέχεια υπολογίζονται.

Ηλεκτρομηχανική χάραξη των κυψελίδων

x Μια κυψέλη αποτελείται από: 2 τοιχώματα + 1 κανάλι +1άνοιγμα x Οι κυψέλες έχουν σχήμα πυραμίδας.

x Το βάθος μιας κυψελίδας διαφέρει ανάλογα το μήκος της.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 39: Είδη κυψελίδων.

Πηγή: Chiawei Wu, Cylinder specifications, Rochester Institute of Technology, April 15, 2010

Διαστάσεις κυψελίδας:

x Το μήκος της κυψέλης x το κανάλι

x το ύψος της κυψέλης

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 40: Σχέδιο διαστάσεων κυψελών.

Πηγή: David W. Walters, RukminiB. Lobo, Method for engraving Gravure Cylinder, N.YJune 20, 1995

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. ίντσες - inches

2. μικρά- microns

3. billion cubic microns

4. cylinder square inches

5. μέτρα - meters

1 cm = .01m = 1 x 10-2 m 1mm = .001m = 1 x 10-3 m 1μm= .000001m = 1 x 10-6 m

1 inch = .0254m ή 2.54 x 10-2m

1 inch = ( x microns)

2.54 x 10-2 m = x(1 x 10-6 m)

Η δομή της κυψέλης που αφορά το βάθος της χάραξης επηρεάζει τον όγκο της κυψέλης.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΕΣΗ:

ߢά ߠ ߝ߬ߝ߫ ߛߩ ߙ ߤߤέ߫ሻכ ߧߩߡߞόߥ߬ ߡ ߝ߫ ߛߩߙߤߤέ߫ כ ߚάߠߧ߫ሻ כ ߤή ߢ ߧ߫ כሺ ߨ ߣά߬ߧ߫ ߢ߭߰έߣ ߟ ߫ ͸

Όγκος κυψέλης:

κάθετοሻȀ͸כ ሺοριζόντιο כ βάθοςሻ כ μήκος כሺπλάτος κυψέλης

Γραμμές ανά τετραγωνική ίντσα:

οριζόντιες γραμμές * κάθετες γραμμές

1 ίντσα =25,400 μ m ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ

30° = κάθετο μήκος < οριζόντιο πλάτος 45° = κάθετο μήκος = οριζόντιο πλάτος 60° = κάθετο μήκος > οριζόντιο πλάτος

Ο αριθμός των κυψελών παραμένει ο ίδιος ανά m ³ χάραξης , αυτό που αλλάζει είναι το μέγεθος το σχήμα και το βάθος .

Για παράδειγμα

¾ ΑΝ η γωνία μειωθεί από 60° σε 30°

¾ Τότε το βάθος αυξάνεται από 39 μm σε 73 μm και το πλάτος θα αυξηθεί από 133 μm σε 253 μm

Αποτέλεσμα : αύξηση της περιεκτικότητας της κυψέλης από 8,2 bcm σε 15,5 bcm.

ΤΑΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

¾ ΑΝ το κανάλι μειωθεί από 24 μm σε 8 μm

¾ Τότε το βάθος αυξάνεται από 47μm σε 62 μm και το πλάτος θα αυξηθεί από 193 μm σε 235 μm

Αποτέλεσμα αύξηση της περιεκτικότητας της κυψέλης από 7,9 bcm σε 13,2 bcm.

Η διστάσεις του καναλιού είναι αποτέλεσμα της γωνίας που θα χρησιμοποιηθεί

Για

30 ° =15% του πλάτους της κυψέλης 45 ° =10% του πλάτους της κυψέλης

60 ° =2% του πλάτους της κυψέλης

Παράδειγμα:

¾ ΑΝ το κανάλι μειωθεί από 30 μm σε 10 μm

¾ Τότε το βάθος αυξάνεται από 62μm σε 68 μm και το πλάτος θα αυξηθεί από 215 μm σε 235 μm

Αποτέλεσμα : αύξηση της περιεκτικότητας της κυψέλης από 13,2 bcm σε 14,7 bcm.

ΤΟ RASTER

Στην συνέχεια γίνεται χάραξη του κυλίνδρου σύμφωνα με το θ , α ,Wc ,Ww, Wo. Το πραγματικό RASTER υπολογίζεται σύμφωνα με:

Το κάθετο RASTER υπολογίζετε σύμφωνα με

™ Το άνοιγμα των κυψελών μετριέται πάντα σε μικρά 1ιντσα = 25,400 μικρά

0,001’’ = 25,4 μm

™ Lpi= γραμμές ανά ίντσα

Π.χ. 150 lpi σε 45° γωνία = 109 κυψέλες ανά ίντσα

™ Ίδιο μέγεθος οριζόντια και κάθετα 217 μ m*217 μ m ( περίπου )

™ Συγκεκριμένος αριθμός κυψελών διαγώνια 24,400 μ m/(217+160 τοιχώματα ) μ m=109 κυψέλες ανά ίντσες (H)

™ Συγκεκριμένος αριθμός κυψελών διαγώνια 24,400 μ m/(217+160 τοιχώματα ) μ m=109 κυψέλες ανά ίντσες (V)

™ σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ μικρότερο οριζόντια από κάθετα

283 μ m*166 μ m ( περίπου ) 217*0,767=166(H) 217/0,767=283(V)

™ Συγκεκριμένος αριθμός κυψελών διαγώνια 24,400 μ m/(166+16 τοιχώματα ) μ m=140 κυψέλες ανά ίντσες (H)

™ Συγκεκριμένος αριθμός κυψελών διαγώνια 24,400 μ m/(283+16 τοιχώματα ) μ m=85 κυψέλες ανά ίντσες (V)

Παράδειγμα:

¾ ΑΝ ο αριθμός γραμμών μειωθεί από 200 lpi σε 150 lpi

¾ Τότε το βάθος αυξάνεται από 42μm σε 62 μm και το πλάτος θα αυξηθεί από 147 μm σε 215 μm

Αποτέλεσμα : αύξηση της περιεκτικότητας της κυψέλης από 8,8 bcm σε 13,2 bcm. 57

Η αλλαγή του raster έχει μεγάλο αντίκτυπο στον χρόνο χάραξης .

150 raster = 22,500 κυψέλες m ³ ανά ίντσα

200 raster = 40,000 κυψέλες m ³ ανά ίντσα

ଶଶǡହ଴଴

ସ଴ǡ଴଴଴

= 56,25%

Χρόνος χάραξης

ߛߩߙߤߤɚ߫ ݉Ϳߙߥə ɜߥ߬ߪߙכ ͵ǡͳͶ כ ߤɛߢߧ߫ ߢ߭ߣߡߥǤכߜߡəߤߝ߬ߩߧ߫ ߢ߭ߣߡߥǤ ͸Ͳכ ͸Ͳ כ͵ǡʹͲͲ ߢ߭߰ɚߣߝ߫ ߙߥə ɣߩߙ

όπου:

γραμμές m ³ ανά ίντσα = οριζόντιες * κάθετες γραμμές

κυψέλες ανά ώρα = χάραξη κυψέλων / ανά δευτερόλεπτο

Παράδειγμα : 150 γραμμές m³ ανά ίντσα vs 200 γραμμές m³ανα ίντσα μήκος κυλίνδρου 57 ίντσες, διάμετρος 8,800

κύλινδρος m³ ίντσες=8.800 *3,14*57=1575 γραμμές m³ ανά ίντσα=150*150=22500 κυψέλες ανά ώρα=3.200 *60*60 =11,520,00

ଶଶହ଴଴כଵହ଻ହ ଵଵǡହଶ଴ǡ଴଴

ସ଴ǡ଴଴଴כଵହ଻ହ ଵଵǡହଶ଴ǡ଴଴

=ଷହǤସଷ଻Ǥହ଴଴=3,08 ώρες

ଵଵǡହଶ଴ǡ଴଴

=଺ଷǡ଴଴଴ǡ଴଴଴=5,47ώρες

ଵଵǡହଶ଴ǡ଴଴

Προκύπτει ότι για τις 150 γραμμες m ³ ανά ίντσα θα χρειαστεί λιγότερος χρόνος χάραξης έναντι των 200 γραμμών m ³ ανά ίντσα .

6.0 Συμπεράσματα

6.1 Η αγορά της βαθυτυπίας

Η αγορά της βαθυτυπίας τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα απευθύνεται αποκλειστικά στην

εκτύπωση εύκαμπτων υλικών συσκευασίας με πολλά χρώματα, άριστη ποιότητα, λαμπρή εκτύπωση σε μεγάλες ταχύτητες και σε πολύ λεπτά εκτυπωτικά υποστρώματα (κατά βάση λεπτά φύλλα (φιλμ) αλουμινίου, πολυμερών, πλαστικών και χαρτιού). Λειτουργούν περί τις 20 εκτυπωτικές επιχειρήσεις βαθυτυπίας, οι οποίες εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις που συσκευάζουν κυρίως προϊόντα τροφίμων. Το εκτυπωτικό υπόστρωμα είναι σε ρόλους διαφορετικού μήκους και πλάτους. Εκτυπώνεται και κατόπιν επανατυλίγεται και προωθείται στον πελάτη.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Εικόνα 41:Χρήση φλεξογραφίας και βαθυτυπίας ανά τον κόσμο. Πηγή: ERA - European Rotogravure Association

Packaging Conference

11-12 October 2006, Osnabrück, GermanyDr. Martin Dreher - DFTA-TZ, Stuttgart

Ο πίνακας στην εικόνα 41 αναγράφει τα ποσοστά χρήσης βαθυτυπίας και φλεξογραφίας ανά τον κόσμο. Όπως προκύπτει από τον πίνακα, στη βόρεια και νότια Αμερική χρησιμοποιείται κυρίως η μέθοδος της φλεξογραφίας. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης ανάπτυξης σε τεχνολογίες και την ανάγκη για μεγάλα τιράζ (αριθμό αντιτύπων), που μόνο οι εύκαμπτες πολυμερείς πλάκες φλεξογραφίας μπορούν να αντέξουν. Στην Ευρώπη το ποσοστό μοιράζεται αναλογικά, με τη μέθοδο της φλεξογραφίας να υπερτερεί με 57% και τη μέθοδο βαθυτυπίας με 41%.

Αντίθετα οι χώρες της Ασίας χρησιμοποιούν κυρίως τη μέθοδο βαθυτυπίας ενώ η φλεξογραφία κατέχει μόλις το 10% σε χρήση.

6.2 Η χρησιμότητα της βαθυτυπίας

Οι σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος συνέβαλε στην αλματώδη εξέλιξη της βαθυτυπίας. Το γεγονός αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό με την απλή καταγραφή των προϊόντων που απαιτούν συσκευασία. Ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων συσκευάζεται σε αεροστεγείς συσκευασίες από εύκαμπτα υλικά, όπως πολυμερή, παράγωγα αλουμινίου, καθώς και ειδικής επεξεργασίας χαρτιά. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα : οι συσκευασίες για κατεψυγμένα προϊόντα, δημητριακά, προκατασκευασμένα τρόφιμα, μπισκότα κ.ά. Ο ταχύτατος ρυθμός ζωής, η έλλειψη χρόνου της εργαζόμενης γυναίκας, αλλά και η ευκολία που προσφέρουν, κατέστησαν αυτά τα προϊόντα στην καθημερινή ζωή απολύτως αναγκαία. Κατά συνέπεια, έγινε αναγκαία και η παραγωγή, μεγάλο τιράζ και βέβαια, ακόμη πιο βελτιωμένη ποιότητα. Έτσι, νέες μηχανές βαθυτυπίας μπήκαν στον χώρο της παραγωγής, βελτιωμένες, με μεγαλύτερες ταχύτητες, με υψηλότερες προδιαγραφές και με σκοπό την παραγωγή προϊόντων, ανταποκρινόμενων στις σημερινές απαιτήσεις. Ανάλογες αλλαγές , όμως, χρειάστηκε να γίνουν και στον τρόπο δημιουργίας της εκτυπωτικής πλάκας, με τις οποίες επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και εξασφαλίζεται η επιθυμητή ποιότητα. Έτσι, σήμερα, η κατασκευή των εκτυπωτικών πλακών, δηλαδή των κυλίνδρων στη βαθυτυπία, γίνεται ηλεκτρονικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό, χωρίς να έχει πλήρως εγκαταλειφθεί η χημική χάραξη, ειδικότερα στις χώρες της Ασίας που δεν είναι τόσο προηγμένες τεχνολογικά.

6.3 Οι εξελίξεις στους κυλίνδρους και στις εκτυπώσεις βαθυτυπίας

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής χάραξης των κυλίνδρων, σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις σύγχρονων εκτυπωτικών βαθυτυπικών μηχανών, οδηγεί στην ανάπτυξη και στη ποιοτική βελτίωση των εκτυπώσεων στα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας. Αν και η διαδικασία προετοιμασίας και χάραξης των κυλίνδρων παραμένει χρονοβόρα και ακριβή, εντούτοις η βαθυτυπία κατέχει το σημαντικό ποσοστό στον τομέα των εκτυπώσεων εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ωστόσο περιορίζεται ήδη υπέρ της φλεξογραφίας, της οποίας η ποιότητα εκτύπωσης βελτιώνεται συνεχώς και αρχίζει σταδιακά να καλύπτει εκτυπώσεις και στους τομείς που χρησιμοποιείται η βαθυτυπία.

Πολύ σημαντική είναι η τεχνολογική εξέλιξη της χάραξης κυλίνδρων από αλουμίνιο που είναι ελαφρύτερο μέταλλο. Η εφαρμογή αυτή έγινε με την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα (κατοχυρωμένη πατέντα) από την εταιρεία ICR -Ιωάννου (Οινόφυτα, Βοιωτίας).

Η τεχνολογική εξέλιξη που αφορά τις εκτυπωτικές μηχανές της βαθυτυπίας μέσα στην τελευταία δεκαετία συνιστάται κυρίως στην παρουσίαση νέων σύγχρονων μηχανών με περισσότερους πύργους εκτύπωσης και στην δυνατότητα συνδυασμού πρόσθετων τεχνικών για επίστρωση βερνικιών και πλαστικοποίηση. Οι νέες μηχανές παρέχουν ακόμη την δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών υλικών τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την συσκευασία πολλών προϊόντων κυρίως τροφίμων, αλλά και νέων προϊόντων.

Η τεχνολογία που ενσωματώνεται στις εκτυπωτικές μηχανές βαθυτυπίας αφορά κυρίως την εφαρμογή συστημάτων για την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής στον χώρο της εκτύπωσης. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν τη χρήση διαλυτών με βάση το νερό την καλύτερη ξήρανση της μελάνης ανάμεσα στις διαδοχικές εκτυπώσεις και τον περιορισμό της ηχητικής ρύπανσης.

Η τεχνολογική εξέλιξη αυτή στις μηχανές βαθυτυπίας παρουσιάστηκε πρόσφατα στις διεθνείς εκθέσεις του κλάδου των γραφικών τεχνών, προέκυψε δε από την συνεχή εντατική έρευνα για την ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών προϊόντων επιβλαβών για το περιβάλλον και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις. Στον κλάδο των γραφικών τεχνών ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την κατασκευή μελανιών, διαλυτών, βερνικιών και κόλλας από πρώτες ύλες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως το νερό, το λάδι σόγιας και άλλα φυσικά πρωτογενή υλικά.

Στις νέες εκτυπωτικές μηχανές συνδυάζουν δυνατότητες εκτύπωσης πολλών χρωμάτων και συνδυασμού δύο υλικών, λαμιναρίσματος και επίστρωση βερνικιού. Στις νέες εκτυπωτικές μηχανές ενσωματώνονται όλες οι βασικές τεχνολογίες που προαναφέρθηκαν με σκοπό κυρίως τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Πρέπει όμως, να συνυπολογιστεί η ραγδαία ανάπτυξη της ζήτησης για εκτυπώσεις , ιδιαίτερα σε εύκαμπτα υλικά συσκευασίας, η οποία διατηρεί σε υψηλό επίπεδο απασχόλησης τον παραγωγικό εξοπλισμό χάραξης κυλίνδρων και βαθυτυπικής εκτύπωσης των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό.

Βιβλιογραφία:

1. Ν.Καραγιάννης, Γ. Ματθιόπουλος, Ν. Μηλίωνης, Α. Πολίτης, Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών . Τόμος Β , Μέθοδοι εκτύπωσης , Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2003.

2. Α. Πολίτης, Χρώμα Γραφικών Τεχνών, Σημειώσεις, ΤΕΙ Αθήνας, 2013

3. David W. Walters, Rukmini B. Lobo, Method for engraving a Gravure Cylinder, N.Y June 20, 1995

4. Chiawei Wu, Cylinder specifications, Rochester Institute of Technology, April 15, 2010

5. Xinguang Lv, Chang Liu, Yumei Wu, Heiner Ipsen, Variation of Gravure Printing

Characteristic Curves, 1 Packaging engineering institute, Jinan University, Zhuhai, P.R. China,2Stuttgart Media University, Stuttgart, Germany, 17 April, 2010

Ηλεκτρονικη βιβλιογραφία:

1. Κυριάκος Χατζόπουλος Α.Ε - http://www.hatzopoulos.gr\

2. Δημήτριος Μπιτζένης ,Εκπαιδευτικός Γραφικών Τεχνών.http://www.bizdim.gr

3. CMYKMAG - Γραφιστική Προεκτύπωση Εκτύπωση.http://www.cmykmag.gr

4. Τσιμής Α.Ε - www.tsimis.gr

[...]

Excerpt out of 62 pages

Details

Title
Τύποι, κατασκευή και επεξεργασία των μεταλλικών εκτυπωτικών κυλίνδρων στην εκτυπωτική μέθοδο της βαθυτυπίας
Subtitle
Τypes, manufacturing and production process of metal printing cylinders in the gravure printing method
Grade
10
Author
Year
2017
Pages
62
Catalog Number
V414620
ISBN (eBook)
9783668654877
File size
4418 KB
Language
Greek, Modern (1453-)
Keywords
printing methods, production process of metal printing, cylinders gravure
Quote paper
Niki Soylemetzidou (Author), 2017, Τύποι, κατασκευή και επεξεργασία των μεταλλικών εκτυπωτικών κυλίνδρων στην εκτυπωτική μέθοδο της βαθυτυπίας, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414620

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Τύποι, κατασκευή και επεξεργασία των μεταλλικών εκτυπωτικών κυλίνδρων στην εκτυπωτική μέθοδο της βαθυτυπίαςUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free