Wisseling van de Macht. Hoe Brabant haar Gouden Eeuw verloor aan Holland tussen 1568-1648


Essay, 2017

7 Pages, Grade: 8,0


Abstract or Introduction

De Noordelijke Nederlanden wonnen niet alleen hun onafhankelijkheid, maar verwierven ongekende rijkdom en wereldwijde invloed. Maar was de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) niet meer dan een heldhaftige opstand? Was er geen keerzijde aan de welvaart van Hollandse steden? Binnen de vaderlandse geschiedenis vonden tegenstrijdige processen plaats in de andere gewesten die net zoveel aandacht verdienen. De ravage die vechtende legers hadden achtergelaten, de economische druk die een oorlogseconomie bracht en het naderhand uitmelken van grensgewesten door Holland zorgde ervoor dat Brabant in het bijzonder het hardst werd getroffen door de Tachtigjarige Oorlog, waar zij nog eeuwen last van zou hebben. Verscheurd tussen een Spaans en een Hollands kamp bevond Brabant zich in een moeilijke positie.

Details

Title
Wisseling van de Macht. Hoe Brabant haar Gouden Eeuw verloor aan Holland tussen 1568-1648
College
Utrecht University
Course
Vroegmoderne Geschiedenis
Grade
8,0
Author
Year
2017
Pages
7
Catalog Number
V443950
ISBN (eBook)
9783668813281
ISBN (Book)
9783668813298
Language
Dutch; Flemish
Keywords
Vroegmoderne geschiedenis, Holland, Brabant, Vlaanderen, België, Zuid-Nederland, Gouden Eeuw, Middeleeuwen
Quote paper
Roy Ripzaad (Author), 2017, Wisseling van de Macht. Hoe Brabant haar Gouden Eeuw verloor aan Holland tussen 1568-1648, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443950

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Wisseling van de Macht. Hoe Brabant haar Gouden Eeuw verloor aan Holland tussen 1568-1648Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free