Analiza instrumentów krótkoterminowych finansowanie eksportu

Formy finansowania poprzez kredyty dostawcy dla średnioterminowe finansowanie eksportu


Bachelor Thesis, 2016

85 Pages, Grade: 1.3

Valentina Barysava (Author)


Abstract or Introduction

Ta praca licencjacka jest skierowana do wszystkich eksporterów, którzy są zainteresowani prowadzeniem interesów z Białorusią i którzy chcą się dowiedzieć o pokryciu ryzyka del credere i finansowaniu eksportu, ponieważ finansowanie eksportu jest obecnie oczekiwane jako część oferty. W związku z tym celem tej pracy jest zbadanie instrumentów krótkoterminowego finansowania eksportu i form finansowania średnioterminowego, z uwzględnieniem kosztów zabezpieczenia ryzyka przy podejmowaniu decyzji w biznesie eksportowym z Białorusią.

Ryzyko jest objęte gwarancjami kredytów eksportowych udzielonymi przez Republikę Federalną Niemiec. Finansowanie wywozu zapewniane jest poprzez kredyty dostawcy na potrzeby zróżnicowania konkurencyjnego. Wszystkie zbadane instrumenty zostały wykorzystane do refinansowania kredytów dostawcy. Metody decyzyjne, takie jak porównanie kosztów i analiza SWOT, są wykorzystywane do określenia odpowiedniego instrumentu. Po przeprowadzeniu analizy SWOT oceniane są ryzyka, możliwości i tak ważne kryteria jak bezpieczeństwo, napływ płynności, wymogi wiarygodności kredytowej i wydatki administracyjne.

Przeprowadzone porównanie kosztów wskazuje, że kredyt akceptacyjny jest najkorzystniejszym instrumentem krótkoterminowego finansowania wywozu. Najkorzystniejszym instrumentem średnioterminowego finansowania eksportu jest finansowanie kapitałowe poprzez kredyty dostawcy. Zastosowanie analizy SWOT zmniejsza prawdopodobieństwo błędnej kalkulacji ryzyka lub możliwości, a tym samym błędnej decyzji.

Details

Title
Analiza instrumentów krótkoterminowych finansowanie eksportu
Subtitle
Formy finansowania poprzez kredyty dostawcy dla średnioterminowe finansowanie eksportu
College
University of Applied Sciences Braunschweig / Wolfenbüttel; Salzgitter
Grade
1.3
Author
Year
2016
Pages
85
Catalog Number
V467879
ISBN (eBook)
9783668967502
ISBN (Book)
9783668967519
Language
Polish
Keywords
Finansowanie wywozu do Białorusi, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Handel z Białorusią, Państwowe ubezpieczenie kredytów eksportowych przepadek, Wywóz do Białorusi, faktoring eksportowy, finansowanie dłużne, kredyt dostawcy, zabezpieczanie ryzyka, koszty zabezpieczenia ryzyka, porównanie kosztów, Analiza SWOT
Quote paper
Valentina Barysava (Author), 2016, Analiza instrumentów krótkoterminowych finansowanie eksportu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/467879

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Analiza instrumentów krótkoterminowych finansowanie eksportuUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free