Umuhimu na matumizi ya tafsiri katika jamii yetu


Academic Paper, 2019

8 Pages


Abstract or Introduction

Katika somo la BSW103 nilihitajika kueleza umuhimu na matumizi ya tafsiri katika jamii yetu.
Kwanza kabisa kabla ya kuangalia umuhimu na matumizi ya kutafsiri ningetaka kuzungumzia hii dhana kwa undani zaidi ili kuelewa vyema. Kwa kuzungumzia hii dhana ya tafsiri nitawataja wataalamu kadha wanao jadili hii dhana ya tafsiri.

Details

Title
Umuhimu na matumizi ya tafsiri katika jamii yetu
Author
Year
2019
Pages
8
Catalog Number
V491192
ISBN (Book)
9783346045874
Language
Swahili
Tags
umuhimu
Quote paper
Gregory Kathurima Kapambana (Author), 2019, Umuhimu na matumizi ya tafsiri katika jamii yetu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491192

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Umuhimu na matumizi ya tafsiri katika jamii yetuUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free