Starozytne akwedukty we wspólczesnym Rzymie


Diploma Thesis, 2020

55 Pages, Grade: A


Abstract or Introduction

[PL] Przedmiotem niniejszej pracy są współczesne pozostałości naziemnych konstrukcji arkadowych starożytnych akweduktów w mieście Rzym. Pod uwagę zostały wzięte akwedukty, które wybudowano w latach 312 p.n.e. – 226 n.e. Celem pracy jest przedstawienie stanu zachowania i zagospodarowania pozostałości naziemnych arkad, po których biegły akwedukty na terenie miasta Rzymu w zestawieniu z ich stanem pierwotnym w oparciu o opracowania oraz własne badania. Praca przedstawia charakterystykę wszystkich jedenastu głównych wodociągów miasta Rzymu z uwzględnieniem uproszczonej trasy ich przebiegu, jej długości i specyfiki, fundatorów, celu lub przyczyn powstania, ewentualnych remontów i modyfikacji oraz ilości dystrybuowanej wody i procentowego udziału beneficjentów. Informacje te stanowią podstawę do analizy współczesnych pozostałości akweduktów w granicach administracyjnych miasta Rzym wraz z dokładnym opisem trasy ich przebiegu uzupełnionym ikonografią współczesną i historyczną.

[EN]
This dissertation aims to present a short history of each of eleven aqueducts that fed the ancient (up to modern) city of Rome with attention to such detail as their course and its length, motive for construction, their founders, renovations or modifications and the volume of water delivered to the city, further redistributed to meet constantly increasing needs and serve specific purposes. The aqueducts depicted in this paper were built between 312 BC - 226 AD with contemporary remains of their aboveground arcade structures being the focus of attention of it.

Details

Title
Starozytne akwedukty we wspólczesnym Rzymie
College
University of Wroclaw
Course
Classical History and Archaeology
Grade
A
Author
Year
2020
Pages
55
Catalog Number
V934226
ISBN (eBook)
9783346276001
ISBN (Book)
9783346276018
Language
Polish
Tags
archaeology, classical archaeology, classics, Antiquity, Ancient Rome, Rome, architecture, classical history, aqueduct, aquaeduct, water, engineering
Quote paper
Iwona Feier (Author), 2020, Starozytne akwedukty we wspólczesnym Rzymie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/934226

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Starozytne akwedukty we wspólczesnym RzymieUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free