Ścieżka gigantów. Akwedukty Aqua Claudia i Anio Novus od Parco degli Acquedotti do Porta Maggiore


Academic Paper, 2020

58 Pages, Grade: A


Abstract or Introduction

W niniejszym albumie znalazły się zdjęcia wykonane w latach 2014-2020, które uporządkowane zostały według klucza topograficznego: od Capannelle do Porta Maggiore. Poczujmy się jak wędrowcy podążający do Rzymu od południa i południowego wschodu, dla których drogę do Wiecznego Miasta już z oddali wyznaczały masywne arkady najwspanialszych akweduktów Klaudiusza.

Details

Title
Ścieżka gigantów. Akwedukty Aqua Claudia i Anio Novus od Parco degli Acquedotti do Porta Maggiore
College
University of Wroclaw
Grade
A
Author
Year
2020
Pages
58
Catalog Number
V937837
ISBN (eBook)
9783346275950
ISBN (Book)
9783346275967
Language
Polish
Keywords
archaeology, classical archaeology, Antiquity, Ancient Rome, Rome, architecture, water, engineering, aqueducts, history, Ancient history
Quote paper
Iwona Feier (Author), 2020, Ścieżka gigantów. Akwedukty Aqua Claudia i Anio Novus od Parco degli Acquedotti do Porta Maggiore, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937837

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Ścieżka gigantów. Akwedukty Aqua Claudia i Anio Novus od Parco degli Acquedotti do Porta Maggiore



Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free