Identiteit in de roman "Gesloten Huis" door Nicolaas Matsier


Term Paper, 2020

18 Pages, Grade: 1,7


Abstract or Introduction

Het eigen gezin heeft echter meestal de grootste invloed op de kinderen. De ouders zijn vooral degene die de kinderen opvoeden. Bovendien leren de kinderen van hun ouders de waarden en normen van de maatschappij waarin ze leven. Als er een kind broers en zussen heeft beïnvloeden deze eveneens de opvoeding van het kind door hun gedrag. Daarenboven kunnen traumatische gebeurtenissen ertoe leiden dat iemand deze gebeurtenissen wil verdringen, waardoor ze niet worden verwerkt. Dat kan ertoe leiden dat belangrijke identiteitsfasen worden overslaan.
[...]
De roman Gesloten Huis. Zelfportret met ouders door Nicolaas Matsier, waarover ik het in dit werkstuk zou hebben, behandelt het thema ‘identiteit’. De protagonist denkt terug aan zijn leven. Doordat hij om bepaalde redenen sommige identiteitsfasen niet doorlopen heeft, wordt hij gek. Door regressie doorleeft hij dus nog een keer sommige gemiste identiteitsfasen en brengt zijn leven in orde.
[...]
Om de identiteiten te ontdekken zal ik sommige hoofdstukken bewerken. Aan het begin geef ik kort de herinneringen van de protagonist weer, waarna ik de regressiefasen uitwerk. Daardoor wil ik een vergelijking schetsen van het verloop van de herinneringen, die in tegenstelling tot het verloop van de waanzinsfase een normale volgorde hebben. Bovendien zal ik beschrijven, waardoor de regressiefasen worden veroorzaakt.
Tijdens het schrijven benoem ik sommige hoofdstukken. Ik heb een literatuurlijst voor mijn versie van het boek uitgewerkt en als aanhangsel bijgevoegd. Verderop zal ik de verwijzingen naar mijn primaire literatuur, de roman Gesloten huis, in de tekst schrijven, zoals in de richtlijn van het Instituut Neerlandistiek van de Universiteit te Keulen.

Details

Title
Identiteit in de roman "Gesloten Huis" door Nicolaas Matsier
College
University of Cologne
Grade
1,7
Author
Year
2020
Pages
18
Catalog Number
V1004571
ISBN (eBook)
9783346387554
ISBN (Book)
9783346387561
Language
Dutch
Tags
Literatur, Literatuur, Identität, Identiteit, Gesloten Huis, Nicolaas Matsier, Matsier, Sociale identiteit, Individuele identiteit, Identiteitsontwikkeling, Identitätsentwicklung, Regressie, Regression, Analyse
Quote paper
Simon Pfeil (Author), 2020, Identiteit in de roman "Gesloten Huis" door Nicolaas Matsier, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1004571

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Identiteit in de roman "Gesloten Huis" door Nicolaas MatsierUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free