Blended Learning: Disseny d´un curs de resolució de conflictes


Research Paper (undergraduate), 2012

33 Pages, Grade: Excel·lent


Excerpt


Inhaltsverzeichnis

INTRODUCCIÓ

DEFINICIÓ DE TREBALL DE L’APRENTATGE DE TIPUS MIXT

AVANTATGES I LÍMITS DE L'APRENENTATGE MIXT EN COMPARACIÓ AMB ALTRES MODALITATS

SÍNTESI DELS PRINCIPIS DE DISSENY MÉS IMPORTANTS PER A L’APRENENTATGE DE TIPUS MIXT
Anàlisi
Disseny
Desenvolupament
Implementació
Avaluació

ANALITZAR EL CONTEXT DE FORMACIÓ ORGANITZATIU
Anàlisi
Disseny
Avaluació

PROPOSTES D’APRENENTATGE COMBINAT
PROPOSTA 1: 75% PRESENCIAL - 25% VIRTUAL
PROPOSTA 2: 50% PRESENCIAL - 50% VIRTUAL
PROPOSTA 3: 25% PRESENCIAL - 75% VIRTUAL

PROPOSTA DEFINITIVA

CONCLUSIÓ

BIBLIOGRAFIA COMENTADA

Excerpt out of 33 pages

Details

Title
Blended Learning: Disseny d´un curs de resolució de conflictes
Course
Disseny tecno-pedagògic de programes cursos o assignatures.
Grade
Excel·lent
Author
Year
2012
Pages
33
Catalog Number
V345214
ISBN (eBook)
9783668351622
ISBN (Book)
9783668351639
File size
547 KB
Language
Catalan
Keywords
Disseny tecnopedaogic, Blended learning, aprenentatge mixt
Quote paper
Filologa Anglogermanica Amparo Aymerich Bort (Author), 2012, Blended Learning: Disseny d´un curs de resolució de conflictes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345214

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Blended Learning: Disseny d´un curs de resolució de conflictesUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free