Yapay Sinir Ağları ve Zeytin Tarımı


Research Paper (undergraduate), 2018

8 Pages


Excerpt

ÖZET: Küresel ısınma nedeniyle ekosistem olumsuz etkilenmekte ve tarımsal alanlar yok olmaktadır. Bunun sonucu; besine ulaşamama, sağlık sorunları, göçler ve ölümlerdir. Sağlığa olumlu etkisi kanıtlanmış olan zeytin, kurak koşullara dayanıklı bir tür olmakla birlikte küresel ısınma nedeniyle gelişecek kuraklık ve su stresinden en fazla etkilenecek tarımsal ürünlerdendir. Zeytinde bulunan antioksidan, antieflamatuar, antikanserojen özellikli maddelerin kalitesinin ve üretiminin azalması dolaylı olarak sağlığı da etkileyecektir. Zeytin ve zeytinyağı örneğinde olduğu gibi hem doğal yolla beslenmede hem de yoğun bakım ve yaşlı beslenmesi gibi suni beslenmede sağlık amaçlı kullanılan besinlerin bu küresel yok oluştan korunması öncelikli olmalıdır. Bu amaçla bilinen geleneksel ve konvansiyonel yöntemlerin doğru uygulanmasının yanı sıra ileri teknolojinin tarımda aktif kullanımı gerekmektedir.

Teknolojik bir devrim niteliğinde olup güvenilirliği kanıtlanmış olan Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Network; ANN) bu anlamda büyük bir gelişmedir. ANN, canlılardaki nöronlara benzer şekilde paralel işleme sinirsel ağlardan oluşur ve insan beyninin basit bir kopyasıdır. ANN; biyoloji, tıp, ekonomi, tarım ve meteoroloji alanlarında kullanılmış ve olumlu etkileri kanıtlamıştır. Bu derlemede, literatür bazında elde edilen bilgiler doğrultusunda küresel ısınmaya önlem olarak ANN’nin kullanılmasının verime, kaliteye, sağlığa ve ekonomiye sağlayacağı artı katkıya dikkat çekilmek istenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: iklim değişikliği, zeytin, yapay sinir ağı, sağlıklı beslenme

1. GİRİŞ: Son 100 yıl içerisinde küresel iklim sera gazı emisyonları nedeniyle yaklaşık 0,5°C ısınmıştır. Nicholas Stern’e göre önlem alınmadığı takdirde dünyanın gelecek yüzyılda 1,4°C ila 5,8°C (ort. 4°C) daha ısınacağı öngörülmektedir. Sera gazları şu an engellense bile etkisi yüzyıllarca devam edecek, tarımsal alanlar giderek yok olacaktır (Stern, 2007; Stern, 2013).

Sağlığa olumlu etkisi kanıtlanmış olan zeytin diğer meyve türlerine göre topraktaki suyu daha etkili bir şekilde kullandığından kurak koşullara dayanıklı bir türdür. Ancak büyüme ve meyve gelişimi sürecinde oluşacak su stresi zeytin kalitesini düşüreceğinden küresel iklim değişiminden en fazla etkilenecek tarımsal ürünlerdendir. Özellikle kalp krizi, inme ve ölüm oranını % 30 azaltan zeytinin küresel iklim değişikliklerine direnmesi için ileri teknolojik yöntemlerin kullanılması verime, kaliteye, üretim maliyetine, sağlığa ve sağlık harcamalarına önemli bir artı katkı sağlayacaktır (Cesari vd., 2018).

2. MATERYAL VE YÖNTEM: Çalışmada küresel ısınmanın tarıma ve sağlıklı bir besin olan zeytinin verimine, kalitesine olan etkisi ve alınabilecek önlemler literatür bazında araştırılmıştır. Verimin artırılması için kullanılan konvansiyonel yöntemler yanında ileri teknolojik yöntem olan ANN’nin kullanıldığı alanlar ve sonuçları değerlendirilmiştir.

3. TARTIŞMA: Zeytin ve zeytinyağı kalori bazlı besleyici değeri yanında yüksek miktarda E vitamini, K vitamini ve faydalı doymamış yağ asitlerini içerir. İçeriğindeki aktif bileşikler olan hydroxytyrosol, oleocanthal ve oleuropein antioksidanları, antienflamatuar etki ile LDL (low density lipid) kolesterolü oksidasyondan korur ve kalp hastalıklarını önler. İmmun sistemi destekler, antikanserojendir. Beyin ve sinir sistemini hücre hasarından koruduğu için Alzheimer, demans ve diğer nörolojik hastalıkların oluşumunu engeller (Gorzynik-Debicka vd., 2018).

Zeytinin içeriğindeki aktif bileşenlerin korunması meyve kalitesi ile doğrudan ilişkilidir (Varol, Ayaz, 2012). Bu nedenle;

- Özellikle Haziran-Ağustos aylarındaki su stresinden zeytin ağacının korunması gerekir. Su tasarrufu ve verim için bu dönemlerde düzenli damla sulama yapılmalıdır.

- Kurak koşullara dayanıklı çeşitler yaygınlaştırılmalıdır.

- Toprak işleme mümkünse yapılmamalı ya da yüzeysel yapılmalı, yabancı ot kontrolüne dikkat edilmelidir.

- Eğimli arazilerde teraslar oluşturulmalı, rüzgar perdeleri ile nem korunmalıdır.

- Suni gübre kullanımından kaçınılmalı, yeşil gübre tercih edilmelidir.

- Budama ile gereksiz dallar kesilmelidir ve ağaçlar alttan taçlandırılmalıdır.

- Teknolojik yeni tarım stratejileri kullanılmalıdır. Amaç iklimsel ve jeolojik olayların bir bilgi sistemine kayıt edilmesi ve olumsuz koşulların erken öngörülebilmesidir (Şekil 2.1).

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Şekil 2.1. Wireless Sensor Networks for Agricultural Applications. http://depend.csl.illinois.edu/archives/wsn_agri/#sthash.jLZBz292.dpbs.

[...]

Excerpt out of 8 pages

Details

Title
Yapay Sinir Ağları ve Zeytin Tarımı
College
Ankara University  (Faculty of Agriculture)
Author
Year
2018
Pages
8
Catalog Number
V421065
ISBN (eBook)
9783668687073
ISBN (Book)
9783668687080
File size
1013 KB
Language
Turkish
Tags
yapay, sinir, ağları, zeytin, tarımı, artificial neural networks, ann, olive, olive cultivation, global warming
Quote paper
Yigit Ulukent (Author), 2018, Yapay Sinir Ağları ve Zeytin Tarımı, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/421065

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Yapay Sinir Ağları ve Zeytin TarımıUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free