Betoog over de rol van Judas Iscariot in het Nieuwe Testament. Judas, damned for all time?


Academic Paper, 2008

13 Pages, Grade: 9


Abstract or Introduction

Betoog over de rol van Judas Iscariot in het Nieuwe Testament, naar aanleiding van twee verschillende interpretaties van de rol van Judas Iscariot in twee verfilmingen van de musical 'Jesus Christ Superstar'. Opvallend aan de verfilmingen is dat, ook al baseren ze zich op exact hetzelfde script, in de ene film Judas verheerlijkt wordt en in de andere film wordt Judas verdoemd. Dit zette mij aan het denken over de schuldvraag van Judas. Judas wordt gezien als één van de grootste schurken uit de geschiedenis. Dit beeld is door de vroege Kerk geschetst en vervolgens jarenlang door de Kerk ondersteund. In tegenstelling tot de beulen van Christus is Judas nooit vergeven door de Kerk. Waarom is deze man verdoemd?

In mijn paper zal ik betogen dat Judas niet als de verrader van Jezus Christus gezien moet worden. Allereerst zal ik de twee versies van 'Jesus Christ Superstar' introduceren en hierbij bijzonder ingaan op de wijze waarop Judas wordt neergezet. Vervolgens zal ik verschillende argumenten aandragen waaruit blijkt, dat Judas niet eenzijdig als verrader beschouwt kan worden. Ook zal ik kort aanstippen wat een reden kan zijn waarom Judas als 'slechterik' is neergezet. Tenslotte trek ik hieruit mijn conclusie. De titel van elk onderwerp is direct ontleend aan liedteksten uit de musical 'Jesus Christ Superstar'. In de bijlage zijn deze titels, indien relevant, in een bredere context na te lezen. Ook andere liedteksten waaraan ik refereer, zijn in de bijlage terug te vinden.

Details

Title
Betoog over de rol van Judas Iscariot in het Nieuwe Testament. Judas, damned for all time?
College
Utrecht University  (Godsgeleerdheid)
Course
Godsbeelden in Grote Tradities
Grade
9
Author
Year
2008
Pages
13
Catalog Number
V513864
ISBN (eBook)
9783346096685
ISBN (Book)
9783346096692
Language
Dutch
Tags
Jesus christ superstar, musical, film, New Testament, Judas
Quote paper
Sietse Remmers (Author), 2008, Betoog over de rol van Judas Iscariot in het Nieuwe Testament. Judas, damned for all time?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/513864

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Betoog over de rol van Judas Iscariot in het Nieuwe Testament. Judas, damned for all time?Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free