Provisions of Constitutional Monarchy in the Polish-Lithuanian Commonwealth Constitution of May 3, 1791


Bachelor Thesis, 2018

59 Pages, Grade: 9/10


Excerpt


TURINYS

ĮVADAS

1 MONARCHIJOS SAMPRATA TEISINĖJE DOKTRINOJE

2 1791 METŲ GEGUŽĖS 3 DIENOS KONSTITUCIJOS PPRIĖMIMO PRIEŠISTORĖ
2.1 ATR santvarkos bruožai iki 1791 metų
2.2 Respublikos problemų ištakomis link Konstitucijos
2.3 Apšvietos filosofija – J. J. Rousseau planas
2.4 ATR naujos įstatyminės ir teisinės sistemos kūrimo išvakarėse

3 KONSTITUCINĖ MONARCHIJA ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
3.1 Žvilgsnis į naujos konstitucijos vidų
3.2 Valdžių padalijimo principas
3.3 Valdymo formos nuostatos ir jų realizavimas Konstitucijoje

IŠVADOS

LITERATŪROS SĄRAŠAS

ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS

SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA

SANTRAUKA ANGLŲ KALBA (SUMMARY)

PRIEDAI

Excerpt out of 59 pages

Details

Title
Provisions of Constitutional Monarchy in the Polish-Lithuanian Commonwealth Constitution of May 3, 1791
College
Mykolas Romeris University  (Institute of Public Law (Mykolas Romeris Law School))
Grade
9/10
Author
Year
2018
Pages
59
Catalog Number
V516816
ISBN (eBook)
9783346178299
ISBN (Book)
9783346178305
Language
Lithuanian
Notes
Reviewer Doc. dr. Egle Venckiene noted that the first conclusion should be regarded as too absolute. This was the only adjustable part of this bachelor's thesis. An exclusive part of the bachelor's thesis is the theoretical idea proposed by the author (named "populus representativium"), which updates the "populus" philosophy proposed by Jean-Jacques Rousseau.
Keywords
Constitution, Law, Monarchy, Rights, Doctrine, Populus, 1791, Rousseau, History, Poland, Lithuania, Commonwealth
Quote paper
Rimvydas Pekauskas (Author), 2018, Provisions of Constitutional Monarchy in the Polish-Lithuanian Commonwealth Constitution of May 3, 1791, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/516816

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Provisions of Constitutional Monarchy in the Polish-Lithuanian Commonwealth Constitution of May 3, 1791Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free