Valbona Çinaj

BiographyDr. Valbona Çinaj

Për më shumë se 16 vjet përvojë pune në fushën akademike si lektor për lëndë të lidhura me statistikat, ekonometrine, metodat e kerkimit, analizat matematike, sistemet e informacionit. Udhëheqës i nje sere diplomash ne Master dhe Bachelor. Autor me botime ne revistave jashte vendit .Marres pjese ne nje sere konferencash brenda dhe jashte vendit.

Diplomë Bachelor në Matenatike nga Fakulteti i Shkencave, Universiteti i Tiranës
Master ne Fakultetin Ekonomik te Tiranes
Phd ne fushen e sistemeve te informacionit SI, ne fakultetin e ekonomise, Universiteti i Tiranes, Shqiperi

Info

Profession
FREELANCER
Created on
6/7/2016
Highest degree
PhD

Texts (3)

Author: Valbona Çinaj

eBooks 3
Profession FREELANCER
Created on 6/7/2016