Bedömning och betygsättning


Term Paper, 2011

7 Pages, Grade: 2


Abstract or Introduction

Vi är lärare och arbeta inom skolans värld. Under vår utbildning och arbete har vi lärt oss oerhört mycket om pedagogik, didaktik och utvecklat vår kompetens både socialt och personligt. En lärare undervisar inte bara sina ämnen i klassrummet utan det handlar om utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldrakontakter och bedömning av elever. Det ingår i vår lärarprofession att ha en sådan kompetens att kunna göra individuella bedömningar av elevens kunskapsutveckling, så att varje elevs individuella behov identifieras. Därför är det viktigt att sätta rätt betyg. Det nya betygssystemet gör det lättare att ge ett rättvist betyg men ger även eleven insyn och möjlighet till att påverka sitt betyg. Den nya läroplanen Lgr11 bedömer processen mer än produkten. I tyska och modersmål, som är ämnen jag undervisar i, står det tydligt vilka mål du ska ha uppfyllt för ett visst betyg. Betyg gäller kunskaper i ett ämne/kurs och betygsättningen ska ske med utgångspunkt i kursplanerna och betygskriterierna.

Details

Title
Bedömning och betygsättning
College
Malmö University
Grade
2
Author
Year
2011
Pages
7
Catalog Number
V187745
ISBN (eBook)
9783656113874
File size
506 KB
Language
Swedish
Keywords
Pedagogik, betygsättning och bedömning
Quote paper
M.A. Tatjana Bansemer (Author), 2011, Bedömning och betygsättning, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187745

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Bedömning och betygsättningUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free