“Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – koštaju mnogo i još će više.


Scientific Essay, 2014

4 Pages


Excerpt

“Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – i koštaju i koštaće mnogo

Skupno nas koštaju, i tek će koštati, dve kobne zablude: prvo, zabluda o tome kakav tržišni sistem treba i možemo da uspostavimo, a druga, na koji način se to najbezbolnije može ostvariti u konkretnoj situaciji.

Višedecenijska tumaranja pre sadašnjih zabluda

Istina, i pre davno zaboravljene Privredne reforme iz 1975. postojalo je dosta jako, ali i dosta neprecizno, ubeđenje kod velikog broja ekonomista da je tržišna solucija najefikasniji, čak jedino efikasan ekonomski aranžman (sistem) koji može da obezbeđuje ekonomsku efikasnost i društveno blagostanje. I zbog ostvarivanja toga cilja, a ne zbog perfidne kupovine vremene kao što mnogi tvrde, na ostvarivanju tržišnosti radile su mnogi ekonomski saveti, stabilizacione i druge komisije, radne grupe ... praveći brojne reformske strategije, dugoročne i kratkoročne programe i koncepte stabilizacije, razvijane razne teorijske paradigme u kojima se, navodno, ispoljavaju ekonomske zakonitosti u samoupravnom socijalističkom društvu. Sve od reda uzalud, jer su barem dve premise bile pogrešne:

1) da se tržišni privredni sistem može ostvariti kao socijalistički, nekapitalistički. Neostvarljivost/pogrešnost ove premise gotovo da se nije smela ni pomenuti sve do prvih godina ovog veka. Pa čak ni tada nije jasno i oficijelno rečeno: mi morao sprovesti tranziciju iz netržišnog u tržišni, kapitalistički sistem, takvog i takvog tipa;
2) druga zabluda odnosila se na način kako takav sistem možemo najbezbolnije i najefikasnije ostvariti u konkretnim uslovima.

Kad je reč o prvoj zabludi, od ideologizovane, socijalističko-marksističkom paradigmom indoktrinirane vlasti, tako nešto se nije moglo očekivati. Zato je razumljivo što su progresivniji jugoslovenski ekonomisti zagovarali formulu, koja je i bez svesne namere, danas se to jesno vidi, imala mnoge karakteristike neoliberalizma!! i pre nego što je on na velika vrata ušao na svetsku scenu. Da to, možda, i nije bila svesna namera vidi se po tome što je ona, ne samo da bi lakše “prošla”, bila zaogrtana u marksističko ruho. Oni koji duže pamte, znaju da je napadno forsirana floskula (u koju su i ubeđeni tržišnjaci, tzv. profitaši, iskreno verovali): da bismo ostvarili tržišnost moramo osloboditi (od tutorstva partije i države) delovanje ekonomskih zakonitisti; naravno u marksističkom smislu. I imaćemo tržišnu privredu. A šta je to bilo drugo bilo nego specifični neoliberalizam jer se u suštini svodi na tvrdnju: perfektni tržišni sistem postoji samo treba osloboditi u njemu sadržane ali ideologijom prigušene, zakočene, ekonomske zakonitosti. O tome kako one deluju iako su prigušene i kako bi delovale kad bi se oslobodile, “otkočile” - postojalo je sijaset teorija.

[...]

Excerpt out of 4 pages

Details

Title
“Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – koštaju mnogo i još će više.
College
University of Novi Sad
Course
Economics
Author
Year
2014
Pages
4
Catalog Number
V269642
ISBN (eBook)
9783656609650
ISBN (Book)
9783656608479
File size
537 KB
Language
language::srp
Notes
Tags
Prof. Radmilović, “Sistemska” lutanja, Višedecenijska tumaranja, zbog perfidne kupovine vremene, razvijane razne teorijske paradigme, premise bile pogrešne, ideologizovane, socijalističko-marksističkom, paradigmom indoktrinirane vlasti, mnoge karakteristike neoliberalizma, velika vrata ušao, zaogrtana u marksističko ruho, napadno forsirana floskula, ideologijom prigušene, zakočene, ekonomske zakonitosti, kategorijalne aparature, OUR-i biti preimenovani u preduzeća; poslovnodni organi u direktore; fondovi preduzeća u kapital preduzeća; ostatak dohotka u profit, inače uvek tanušan, nulti ili negativan, izvršna veća u vlade, sekretarijati u ministarstva, tumaranje trajalo godinama, čak decenijama, formalna “prekretnica” nakon 2000, neoliberalizmu i u Srbiji dato je zeleno svetlo, tranzicioni market fundamentalizam, lakonsko ciljno određenje, na drugom kraju skale, visokog stepena intervencionizma, korigovanja samotokova, recidivi netržišnog sistema, samouspostavljen optimalan tržišni ambijent, repernih tačaka, uspostavio tržišni ambijent, generiše ekonomsku prinudu, sprečavanje grabeži, pljačke i raznih drugih neregularnih oblika, devastiranja postojećih kakvih-takvih entiteta; brojnih mahinacija i neregularnosti, uključujući i poresku evaziju, stranačku kadrovsku subordinaciju, i reketiranje preduzeća ostvarivanju zakonitosti, eliminaciju hipertrofirane korupcije..., elimininaciju rent-seeking, poboljšanja radnog mentaliteta
Quote paper
Professor Dr Stanko Radmilovic (Author), 2014, “Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – koštaju mnogo i još će više., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269642

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: “Sistemska” lutanja u Srbiji traju previše dugo – koštaju mnogo i još će više.Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free