Professor Dr Stanko Radmilovic

Biography

Curriculum Vitae - kratka biografija Prof. dr Stanka Radmilovića, ex-premiera Srbije
PERSONALNI PODACI:
Ime i prezime: Stanko (Milana) Radmilović
Adresa: Novi Sad – 21108 Sremska Kamenica, Slobodana Bajića 49
E-mail: stan.radmil.@gmail.com
Datum rođenja: 21. jul 1936.
OBRAZOVANJE:
Ekonomski fakultet: u Osijeku – industrijski smer
Postiploski studije: Ekonomski fakultet u Beogradu, monetarna ekonomija
Doktorat: na ekonomskom fakultetu u Beogradu, iz oblasti finansiranja investicija
PROFESIONALNA/RADNA AKTIVNOST
1960 – 1963 u LJevaonici željeza, Slav Požega, na poslovima planiranja,
1963 – 1967 u DIP “Lipa”, Slav. Požega, finansijski direktor i pomoćnik generalnog direktora,
1967 – 1971 u Beočinu, finansijski direktor BFC,
1971 – 1973 u Vojvođanskoj banci, šef kraktoročnog kreditaranja,
1973 – 1976 u Beočinskoj fabrici, direktor Fabrike cementa u izgradnji i istovremeno zamenik generalnog direktora BFC,
1976 – 1986 u Vojvođanskoj banci – Udruženoj banci, pomoćnik generalnog direktora, član poslovodnog odbora i i direktor Ekonomskog centra za planiranje, razvoj i naučno-istraživački rad,
1986 – 1988 delegat u Skupštini SFR, član delegacije APU u veću republika i pokrajina,
Od februara do decembra 1988, član predsedništva SKJ,
Decembar 1989 – januar 1991 predsednik Izvršnog veća
Februar – juli 1991. samostalni naučni savetnik u Vojvođanskoj banci – udruženoj banci
Juli 1991 – decembar 1991 v.d. generalnog direktora Naftne industrije Srbije
1992 – 1994 samostalni naučni savetnik u Vojvođanskoj banci – udruženoj banci
1994 – 2001 inicijator osnivanja, najveći akcionar i generalni direktor Financing Centra a.d. u Novom sadu
2001 – u penziji.
UNIVERZITETSKA AKTIVNOST
1980. godine biran u zvanje docenta za predmet Ekonomska politika Jugoslavije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu
1992. godine biran u zvanje vanrednog profesora ekonomije na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjanin, Univerziteta u Novom Sadu
1994. godine izabran u zvanje redovnog profesiora za predmet Ekonomija na Univeritetu u Novom Sadu
Predavao na redovnim i postiplomskim studijama na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, Ekonomskom fakultetu u Subotici, Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Rijeci, Titogradu
VOLONTERSKA JANA AKTIVNOST
Učestvovao u izradi Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije 1982. godine, prvenstveno Antinflacionog programa,
Bio član Komisije Saveznog izvršnog veća za reformu privrednog sistema, 1988. godine,
Bio član Komisije za izradu Programa rekonstrukcije monetarnog sistema i strategije oporavka jugoslovenske ekonomije 1984.
Bio član Ekonomskog saveta Vlade SRJ, 1995 – 1997
Bio predsednik Sekcije za bankarstvo Saveza ekonomista Srbije u 1996 - 1998

About Me

Curriculum Vitae - kratka biografija Prof. dr Stanka Radmilovića, ex-premiera Srbije

Ime i prezime: Stanko (Milana) Radmilović
Adresa: Novi Sad – 21108 Sremska Kamenica, Sl.Bajića 49
E-mail: stan.radmil@gmail.com

Info

Employed at
University professor - retired
Profession
RETIRED
Created on
1/6/2014
Website
http://www.radmilovicstanko.com
I have to offer
Economics, Finance, Corporate Finance, Financial Analysis, Banking, Emerging Markets, Financial Markets, Capital Markets, Investment Banking, Investments, Macroeconomics, Globalizatiom, Money, Financial system
Interests
Economics, Finance, Corporate Finance, Financial Analysis, Banking, Emerging Markets, Financial Markets, Investment Banking, Investments, Macroeconomics, Globalizatiom, Money, Financial System, Savings, Growth rate, Economic Development, Transistion

Texts (13)

Author: Professor Dr Stanko Radmilovic

eBooks 13
Employed at University professor - retired
Profession RETIRED
Created on 1/6/2014