магистр Анатолій Петровський

Biography

Народився 1950 р.. Закінчи Інститут народного господарства в м.Одеса в 1978 р., за фахом економіст. Автор багатох публікацій статей в наукових видання. В представлену збірку наукових розвідок, про історію Північного Причорномор'я Забутий СВІТЬОД, ввійшли доопрацьвані попередні публікації та значна частина развідок представлених вперше. Матеріали збірки мають іноваційний хорактер і српостовують на'язаний сталий проколоніальний плітичний проект спотворення української історії. На сторінках збірки піднімається питання про невідповідність ролі Києва в державотворчих процесах І ст. до н.е. - XIV ст. на українських землях. Розвиток подій в Північному Причорномор'ї значною мірою вплинув на розвиток історичних процесів на землях Польщі, Німеччини, Данії, Швеції, Норвегії, Іспанії, країн східного Середземномор'я. Тому читача та освітні програми відповідних країн зміст збірки повинен зацікавити.

Info

Profession
RETIRED
Created on
2/15/2020

Texts (5)

Author: магистр Анатолій Петровський

eBooks 5
Profession RETIRED
Created on 2/15/2020